• :
  • :
Các website trực thuộc
Thống kê giáo dục
TRỤ SỞ CƠ QUAN

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức.

ĐC: 25 Trần Phú, Ngãi Giao, Châu Đức, BR-VT.
ĐT: 02543.881.807; Fax: 02543.882.634.