Về Trang Chủ

STT Tên văn bản - Số hiệu Ngày ban hành
1 Công văn số: 3114/UBND-VP (V/v phối hợp thực hiện bảo hiểm y tế học sinh trên địa bàn huyện) 19/06/2019
2 Công văn số: 381/PGDĐT-TH (V/v hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020) 19/06/2019
3 Công văn số: 380/PGDĐT-THCS (V/v tham gia phiên giao dịch việc làm năm 2019) 18/06/2019
4 Công văn số: 379/PGDĐT-CNTT (V/v triển khai các ứng dụng hỗ trợ quản lý trường học bằng hình thức thuê dịch vụ công nghệ ... 18/06/2019
5 Kế hoạch số: 63/KH-PGDĐT (Tổ chức "Tháng hành động phòng, chống ma túy - Tháng 6" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6" ... 14/06/2019
6 Công văn số: 375/PGDĐT-TH (V/v phân công các đơn vị viết tham luận và báo cáo các khó khăn, kiến nghị phục vụ cho tổng kết ... 13/06/2019
7 Quyết định số: 186/QĐ-PGDĐT (Quyết định công nhận giáo viên mầm non hoàn thành học bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019) 13/06/2019
8 Quyết định số: 185/QĐ-PGDĐT (Về việc công nhận CBQL-GV trung học cơ sở hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học ... 12/06/2019
9 Công văn số: 295/VHTT (V/v hướng dẫn công tác trang trí, khánh tiết lễ kỷ niệm; sử dụng Đảng kỳ, Quốc kỳ, Chủ tịch Hồ Chí ... 10/06/2019
10 Quyết định số: 184/QĐ-PGDĐT (Về việc công nhận Cán bộ quản lý trường tiểu học đạt yêu cầu bồi dưỡng thường xuyên năm học ... 10/06/2019
11 Công văn số: 371/PGDĐT-HĐNG (V/v tăng cường các hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các trường học trên ... 10/06/2019
12 Công văn số: 370/PGDĐT-CNTT (V/v báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2018-2019 và rà soát, cập nhật thông tin về đội ... 06/06/2019
13 Quyết định số: 182/QĐ-PGDĐT (Về việc công nhận giáo viên tiểu học hoàn thành Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019) 05/06/2019
14 Báo cáo số: 102/BC-PGDĐT (Tổng kết hoạt động chuyên môn năm học 2018-2019 cấp tiểu học) 03/06/2019
15 Công văn số: 368/PGDĐT-THCS (Về việc thông báo đăng ký tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 và điều chỉnh thông tin học sinh ... 03/06/2019