Về Trang Chủ

STT Tên văn bản - Số hiệu Ngày ban hành
1 Thông báo số: 670/TB-PGDĐT (Thông báo công chức, viên chức lãnh đạo đến thời hạn bổ nhiệm lại Qúy I năm 2020) 18/10/2019
2 Kế hoạch số: 109/KH-ĐKT ( Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019) 18/10/2019
3 Công văn số: 669/PGDĐT-MN (Thông báo kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi năm 2019) 17/10/2019
4 Công văn số: 668/PGDĐT-HĐNG (V/v tổ chức đồng loạt chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết đợt 3 ngày 18/10/2019 ... 17/10/2019
5 Quyết định số: 5305/QĐ-UBND (Về việc Thành lập đoàn kiểm tra, công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa ... 16/10/2019
6 Công văn số: 667/PGDĐT-THCS (Về việc lập danh sách khuyến khích tài năng đợt 2 năm 2019) 17/10/2019
7 Công văn số: 665/PGDĐT-HĐNG (V/v triển khai Sân chơi tìm hiểu kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cấp THCS ... 16/10/2019
8 Công văn số: 664/PGDĐT-HĐNG (V/v tập huấn phòng chống bệnh Tay chân miệng, bệnh truyền nhiễm, rửa tay thường quy cho các ... 16/10/2019
9 Công văn số: 662/PGDĐT-THCS (V/v thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý và giáo dục) 16/10/2019
10 Thông báo số: 659/TB-PGDĐT (Về việc giáo viên tham dự đợt kiểm tra hợp phần năng lực tiếng Anh trong khóa tập huấn phương ... 15/10/2019
11 Kế hoạch số: 108/KH-PGDĐT (Tổ chức các hoạt động chào mừng 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2019) 15/10/2019
12 Công văn số: 657/PGDĐT-THCS (Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Quản lý chất lượng năm học 2019-2020) 15/10/2019
13 Công văn số: 106/KH-PGDĐT (Tổ chức ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2019 trong ngành Giáo ... 11/10/2019
14 Công văn số: 655/PGDĐT-THCS (Về việc hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẽ vang của Đảng Cộng sản Việt ... 10/10/2019
15 Công văn số: 654/PGDĐT-HĐNG (Về việc triển khai các hoạt động liên quan đến cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ chười ngày ... 10/10/2019