Về Trang Chủ

STT Tên văn bản - Số hiệu Ngày ban hành
1 Công văn số: 68/PGDĐT-CNTT (V/v triệu tập tham dự tập huấn học trực tuyến với hệ thống VNPT E-learning trong thời gian nghỉ ... 21/02/2020
2 Công văn số: 528/UBND-VP (V/v xem xét trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất trường học trên địa bàn) 20/02/2020
3 Công văn số: 65/PGDĐT-TH (V/v góp ý kiến dự thảo hướng dẫn những vướng mắc việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo ... 20/02/2020
4 Kế hoạch số: 27/KH-PGDĐT (Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020) 19/02/2020
5 Công văn số: 63/PGDĐT-CNTT (V/v triệu tập thành viên Hội đồng chuyên ngành tư vấn về mặt chuyên môn cho Hội đồng xét sáng ... 19/02/2020
6 Kế hoạch số: 25/KH-PGDĐT (Về việc thẩm định sáng kiến năm học 2019-2020) 19/02/2020
7 Công văn số: 60/PGDĐT-THCS (Về việc thống kê năng lực giáo viên tiếng Anh-2020) 18/02/2020
8 Kế hoạch số: 05/KH-HĐĐ (Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp liên đội tiến tới Đại hội Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ huyện ... 12/02/2020
9 Công văn số: 59/PGDĐT-THCS (V/v thông báo một số hoạt động trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19) 18/02/2020
10 Công văn số: 57/PGDĐT-TH (V/v hướng dẫn điều tra, khảo sát trực tuyến “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ ... 17/02/2020
11 Thông báo số: 425/TB-UBND (Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020 đợt 2) 12/02/2020
12 Công văn số: 56/PGDĐT-CNTT (V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19) 15/02/2020
13 Công văn số: 50/PGDĐT-THCS (Về việc tổ chức triển khai chuyên đề Đổi mới phương pháp dạy học năm học 2019-2020) 13/02/2020
14 Kế hoạch số: 23/KH-PGDĐT (Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn ... 13/02/2020
15 Kế hoạch số: 21/KH-PGDĐT (Kiểm tra công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm học ... 13/02/2020