Về Trang Chủ

STT Tên văn bản - Số hiệu Ngày ban hành
1 Kế hoạch số: 54/KH-PGDĐT (Tổ chức các hoạt động Hè năm 2019) 24/05/2019
2 Công văn số: 1046/SGDĐT-VP (V/v thực hiện nghiêm kế hoạch hoạt động hè thông báo các kỳ thi trong hè và dự kiến chuẩn bị ... 23/05/2019
3 Công văn số: 358/PGDĐT-HĐNG (V/v trưng tập Tổng phụ trách Đội tham gia công tác hè năm 2019) 24/05/2019
4 Công văn số: 365/PGDĐT-HĐNG (Lập danh sách học sinh nghèo học giỏi có hoàn cảnh khó khăn đi tham quan danh lam thắng cảnh ... 23/05/2019
5 Công văn số: 357/PGDĐT-HĐNG (Triển khai công tác giáo dục kỹ năng sống trong các trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện) 23/05/2019
6 Công văn số: 354/PGDĐT-TH (V/v chấn chỉnh tình trạng tổ chức dạy và học trước một số môn học trong hè) 23/05/2019
7 Công văn số: 4695/UBND-VP (V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 17/05/2019
8 Công văn số: 1027/SGDĐT-VP (V/v chấn chỉnh việc tổ chức dạy và học trước một số môn học trong hè) 21/05/2019
9 Công văn số: 353/PGDĐT (V/v tham dự Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019) 22/05/2019
10 Kế hoạch số: 51/KH-PGDĐT (Tổ chức tập huấn Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về Kiểm định chất lượng giáo dục và công ... 21/05/2019
11 Công văn số: 350/PGDĐT-TH (V/v triệu tập Hiệu trưởng tham dự Hội nghị triển khai thực hiện “Thư viện thân thiện”) 21/05/2019
12 Công văn số: 349/PGDĐT-THCS (Về việc tham dự tập huấn triển khai đổi mới chương trình giáo dục; hướng dẫn tự đánh giá KĐCL ... 20/05/2019
13 Kế hoạch số: 49/KH-PGDĐT (Chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội đối với xã Bình Ba năm 2019 của ... 16/05/2019
14 Công văn số: 347/PGDĐT-MN (V/v Tham dự Hội nghị tăng cường giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống bạo lực học đườngtrong ... 16/05/2019
15 Báo cáo số: 89/BC-PGDĐT (Tổng kết Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện năm học 2018-2019) 16/05/2019