Về Trang Chủ

STT Tên văn bản - Số hiệu Ngày ban hành
1 Công văn số: 3634/UBND-TNMT (V/v thực hiện tuyên truyền về Ngày hội tái chế chất thải năm 2019) 16/07/2019
2 Công văn số: 136/PLĐTBXH (V/v tuyển sinh đào tạo nghề bảo mẫu) 16/07/2019
3 Công văn số: 427/PGDĐT-CNTT (V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trong trường học) 17/07/2019
4 Công văn số: 6841/UBND-VP (V/v mức học phí năm học 2019-2020 theo Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2019 của HĐND tỉnh) 15/07/2019
5 Công văn số: 423/PGDĐT-TH (V/v hướng dẫn phát biểu tham luận tại hội nghị tổng kết năm học 2018-2019) 15/07/2019
6 Thư mời số: 414/TM-PGDĐT (Dự họp thông qua Đề án sáp nhập các trường học năm học 2019-2020) 15/07/2019
7 Công văn số: 422/PGDĐT-KT (V/v báo cáo việc triển khai hoá đơn điện tử) 11/07/2019
8 Công văn số: 417/PGDĐT-TH (V/v cử giáo viên tiếng Anh tiểu học tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm năm 2019) 11/07/2019
9 Công văn số: 416/PGDĐT-TH (V/v cung cấp danh sách học sinh tiểu học và THCS nhận sách giáo khoa năm học 2019-2020) 11/07/2019
10 Công văn số: 414/PGDĐT-HĐNG (V/v lấy ý kiến các trường học tư thục và phụ huynh học sinh về chính sách thực hiện khám sức ... 10/07/2019
11 Công văn số: 413/PGDĐT-MN (V/v tham quan, tiếp cận thiết bị đồ dùng, đồ chơi vận động thông minh) 10/07/2019
12 Công văn số: 411/PGDĐT-TH (V/v cử lãnh đạo và giáo viên tham dự tập huấn, hướng dẫn triển khai thư viện thân thiện trường ... 10/07/2019
13 Công văn số: 412/PGDĐT-TH (V/v cử giáo viên tiếng Anh tiểu học tham dự tập huấn nâng cao năng lực dạy học) 10/07/2019
14 Công văn số: 1348/SGDĐT-TCCB (V/v đề nghị báo cáo việc triển khai hóa đơn điện tử) 09/07/2019
15 Công văn số: 410/PGDĐT-HĐNG (V/v nộp sản phẩm, trưng bày và thuyết trình tại Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng ... 09/07/2019