Về Trang Chủ

STT Tên văn bản - Số hiệu Ngày ban hành
1 Kế hoạch số: 27/KH-PGDĐT (Thực hiện đề án sữa học đường năm 2019) 19/03/2019
2 Công văn số: 132/PGDĐT-THCS (V/v đồng ý cho Trường THCS Nguyễn Công Trứ tổ chức cho học sinh về nguồn và kết nạp Đoàn viên ... 18/03/2019
3 Quyết định số: 90/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động chuyên môn Trường TH Bình Ba) 18/03/2019
4 Quyết định số: 89/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động chuyên môn Trường TH Quảng Thành) 18/03/2019
5 Công văn số: 133/PGDĐT-THCS (V/v điều cán bộ thay thế thành viên Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao và công ... 18/03/2019
6 Kế hoạch số: 26/KH-PGDĐT (Triển khai thực hiện Đề án 5 "Hợp tác quốc tế về phòng chống mua bán người chương trình phòng chống ... 18/03/2019
7 Kế hoạch số: 25/KH-PGDĐT (Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện khối trung học cơ sở năm học 2018-2019) 18/03/2019
8 Quyết định số: 83/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường Mầm non Sen Hồng) 14/03/2019
9 Quyết định số: 84/QĐ-PGDĐT (V/v thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường Mầm non Sao Mai) 14/03/2019
10 Quyết định số: 87/QĐ-PGDĐT (V/v thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao và công tác Quản lý chuyên môn ... 15/03/2019
11 Quyết định số: 85/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao và công tác Quản lý chuyên ... 15/03/2019
12 Quyết định số: 86/QĐ-PGDĐT (về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao và công tác Quản lý chuyên ... 15/03/2019
13 Công văn số: 512/SGDĐT-VP (V/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trước cổng trường) 14/03/2019
14 Công văn số: 121/PGDĐT-THCS (V/v tham quan giang trưng bày dự án Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2018-2019, ... 14/03/2019
15 Công văn số: 120/PGDĐT-HĐNG (V/v đồng ý cho Trường THCS Trần Đại Nghĩa tổ chức các hoạt động tham quan học tập trải nghiệm ... 14/03/2019