Chào mừng ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10; Ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam 14/10/1930; Ngày thành lập Hội liên hiệp thanh niên 15/10 và ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930-20/10/2014.


Thứ bảy, Ngày 25 Tháng 10 Năm 2014

Truy cập nhanh:

Công văn: 895/PGD-TH.THCS (V/v hướng dẫn sân chơi "Em yêu biển đảo quê hương" dành cho học sinh khối lớp 7 và khối lớp 4 cấp tỉnh)    Kế hoạch: 894/KH-PGD (Hoạt động của Hội đồng bộ môn cấp tiểu học năm học 2014-2015)    Kế hoạch: 893/KH-PGDĐT (Triển khai thực hiện đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" năm 2015)    Quyết định: 268/QĐ-PGDĐT (V/v Kiện toàn Ban điều hành thực hiện "Đề án Sữa học đường cho trẻ dưới 6 tuổi trong trường mầm non và trẻ từ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng" giai đoạn 2012-2016)    Công văn: 889/PGD-TH (V/v hướng dẫn thực hiện phương pháp giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật ở tiểu học)    Công văn: 888/PGD-TH (V/v cử CBQL và giáo viên dự tập huấn vận dụng phương pháp mới giáo viên Mỹ thuật cấp tiểu học)    Kế hoạch: 882/KH-PGD (Tổ chức chuyên đề dạy học phương pháp bàn tay nặn bột)    Công văn: 880/PGD-TH (V/v báo cáo tình hình sử dụng phòng đàn Organ tại các trường tiểu học)    Quyết định: 267/QĐ-PGD (V/v thành lập Tổ trọng tài, bảo vệ, phục vụ Hội thao truyền thống chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014)    Công văn: 878/PGDĐT-HĐNG (V/v tập huấn tuyên truyền nước sạch, vệ sinh môi trường năm 2014)   

Chuyên môn Mầm non

Công văn số: 191/SGDĐT-GDMN (V/v xây dựng và công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT)

 Công văn ngày 24 tháng 02 năm 2014.
   
 Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non nghiên cứu thực hiện Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc "Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia".

 Nội dung chi tiết: Công văn trên và Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT. Download.


 Các tin khác

Quyết định: 268/QĐ-PGDĐT (V/v Kiện toàn Ban điều hành thực hiện "Đề án Sữa học đường cho trẻ dưới 6 tuổi trong trường mầm non và trẻ từ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng" giai đoạn 2012-2016)
Công văn: 868/PGDĐT-MN (V/v tham gia Hội thi Dinh dưỡng và phát triển năm 2014)
Công văn: 843/PGDĐT-MN (V/v triệu tập tham dự chuyên đề cho CBQL và GV năm học 2014-2015)
Công văn: 764/PGDĐT-MN (V/v Xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia)
Công văn: 758/PGDĐT-MN (V/v thông báo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra công tác quản lý của các đơn vị Mầm non ngoài Công lập)
Công văn: 724/PGDĐT-MN (V/v triệu tập tham tập huấn chuyên môn cho CBQL và GV năm 2014)
Công văn: 723/PGDĐT-MN (V/v tham dự ngày Hội Sữa học đường)
Kế hoạch: 672/KH-PGDĐT (Triển khai thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2014-2015)
Công văn: 671/PGDĐT-MN (V/v hướng dẫn thực hiện chương trình sữa học đường trong các cơ sở GDMN đợt II năm 2014)
Công văn: 2050/BCĐPC (V/v đón đoàn và làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT về kiểm tra công nhận Phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Công văn: 611/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè 2014)
Công văn: 610/PGDĐT-MN (V/v dời ngày tựu trường của cấp học mầm non)
Công văn: 543/PGDĐT-MN (V/v chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm học 2014-2015)
Công văn: 542/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè 2014)
Công văn: 478/PGDĐT-MN (V/v tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non trong và ngoài công lập hè 2014)
Công văn: 1447/BCĐ PCGD (V/v chuẩn bị và đón đoàn của tỉnh về kiểm tra công nhận huyện Châu Đức đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi năm 2014)
Công văn số: 445/PGDĐT-MN (V/v đồng ý cho phép tổ chức dạy hè)
Công văn số: 327/PGDĐT-MN (Về việc tập huấn bồi dưỡng thường xuyên giai đoạn 2013-2015)
Công văn số: 312/PGDĐT-MN (Về việc triệu tập tham dự tập huấn triển khai công tác Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi theo Thông tư 36)
Thư mời số: 88/TM-UBND (Dự họp xây dựng quy chế quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; trường, nhà trẻ, nhóm trẻ tư thục trên địa bàn huyện)
Kế hoạch số: 257/KH-PGDĐT (Về việc kiểm tra hoạt động chuyên môn các trường Mầm non học kỳ II năm học 2013-2014)
Công văn số: 243/PGDĐT-MN (Về việc Hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN giai đoạn 2013-2015)
Kế hoạch số: 238/KH-PGDĐT (V/v thực hiện chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non giai đoạn 2014-2016")
Công văn số: 315/SGDĐT-GDMN (Về việc tăng cường quản lý GDMN ngoài công lập)
Công văn số: 196/PGDĐT-MN (Về việc tập huấn sử dụng phần mềm "Bài giảng điện tử")
Công văn số: 197/PGDĐT-MN (Về việc Tập huấn bồi dưỡng thường xuyên giai đoạn 2013-2015)
Công văn số: 195/PGDĐT-MN (Về việc đón đoàn tỉnh Đồng Nai tham quan, học tập kinh nghiệm thực hiện Đề án Sữa học đường)
Quyết định số: 147/QĐ-PGDĐT (Về việc công nhận các đồ dùng, đồ chơi đạt giải trong Hội thi làm đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2013-2014) *Đã cập nhật
Công văn số: 71/PGDĐT-MN (Về việc thực hiện cho trẻ uống Sữa học đường năm 2014)
Kế hoạch số: 72/KH-PGDĐT (Về việc tổ chức hội thi đồ dùng, đồ chơi năm học 2013-2014)
Công văn số: 37/PGDĐT-MN (V/v Thông báo kiểm tra chương trình Sữa học đường đợt 2 và hồ sơ bán trú năm 2013)
Quyết định số: 36/QĐ-PGDĐT (V/v thay đổi nhân sự Ban điều hành thực hiện "Đề án Sữa học đường cho trẻ dưới 6 tuổi trong trường mầm non và trẻ từ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng" giai đoạn 2012-2016)
Quyết định số: 38/QĐ-PGDĐT (V/v thành lập đoàn kiểm tra công tác thực hiện đề án "Sữa học đường cho trẻ dưới 6 tuổi trong trường mầm non và trẻ từ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng" năm 2013)
Công văn số: 996/PGDĐT-MN (V/v tăng cường công tác bảo vệ trẻ em đối với các cơ sở giáo dục)
Công văn số: 13/PGDĐT-GDMN (V/v triệu tập tham dự chuyên đề "Thực hiện tích hợp trong chương trình giáo dục mầm non")
Công văn số: 905/PGDĐT-GDMN (V/v triệu tập tham dự chuyên đề GDMN lĩnh vực phát triển nhận thức)
Thư mời của UBND huyện: 483/TM-UBND (V/v làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn huyện Châu Đức)
Công văn số 770/PGDĐT-CMMN (Về việc hướng dẫn viết báo cáo giáo dục Mầm non)
Công văn 641/PGDĐT-MN (V/v hướng dẫn tổ chức cho trẻ Mầm non uống Sữa học đường, đợt II năm học 2013)
Công văn 640/PGDĐT-MN (V/v lập danh sách các cháu mẫu giáo là con em đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đang học tại các lớp mầm non để hỗ trợ tiền ăn năm học 2013-2014)
Công văn 608/PGDĐT-MN (V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2013-2014)
Kế hoạch số 605/KH-PGDĐT (V/v tập huấn mô đun chương trình giáo dục mầm non cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non giai đoạn 2013-2015)
Công văn số 629/PGDĐT-MN (V/v tập huấn thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khoẻ trẻ mầm non")
Công văn số 1395/UBND-VP (V/v quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập) *Đã cập nhật thêm nội dung văn bản
Công văn số 552/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè 2013)
Thông báo 165/TB-CĐSP đính kèm theo Công văn 504/PGDĐT-MN ngày 10/7/2013 (Kế hoạch tuyển sinh cao đẳng sư phạm mầm non theo đề án phổ cập GDMN 5 tuổi năm 2013)
Thông báo số 272/TB-UBND (Thông báo Kết luận tại Hội nghị sơ kết công tác phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi (giai đoạn 2011-2013)
Công văn 514/PGDĐT-MN (V/v tăng cường các biện pháp để công nhận phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi trên địa bàn huyện năm 2013)
Công văn 507/PGDĐT-MN (V/v tăng cường việc sử dụng rau, quả an toàn trong các cơ sở giáo dục bán trú)
Công văn 504/PGDĐT-MN (V/v cử giáo viên dạy lớp 5 tuổi đào tạo nâng chuẩn)


Trang: 1 / 2       


Tìm kiếm

Thông báo

Thông báo: Đề nghị các trường THCS tải về mẫu Phiếu chấm hồ sơ bài giảng điện tử ELearning (Dự kiến) để giáo viên các trường định hướng xây dựng bài giảng; đóng góp ý kiến cho mẫu phiếu chấm bài giảng ELearning  trước ngày 15/10/2014 về địa chỉ email: xuanvinh.pgdchauduc@gmail.com. Download. 

Thông báo của CĐGD huyện: Hiện nay CĐGD huyện đã hoàn thành giấy khen và giấy CN Phụ nữ " Hai Giỏi". Các CĐCS cử người về nhận từ ngày 7-10-2014. Trong quá trình nhận có gì còn vướng mắc đề nghị BCH có văn bản gửi cho CĐGD huyện để giải đáp. Ngoài ra các đơn vị gấp rút nộp hồ sơ  hội nghị CB-VC để CĐGD kịp nộp về cho LĐLĐ huyện (để tránh mất thời gian trước khi đi liên hệ với cô Chi SĐT: 0902652051).

Thông báo: 
Từ ngày 20/9/2014 trở đi, để tránh ảnh hưởng đến việc nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề,... cũng như hoạt động quản lý nâng lương cho CBQL các đơn vị trực thuộc lần tiếp theo, đề nghị: 
1. Các trường rà soát, kiểm tra lại các nội dung trong các quyết định nâng lương gồm: thường xuyên, nâng trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung ngay sau khi Phòng GD&ĐT đã ban hành so với dữ liệu thông tin Lương, phụ cấp trên PMIS của đơn vị. Thời hạn thực hiện: chậm nhất  07 ngày kể từ ngày ký quyết định.
2. Đối với quyết định phụ cấp thâm niên nghề thì cập nhật chỉ số % Mức phụ cấp thâm niên nghề mới và Được hưởng từ ngày trong quyết định vào trong mục: PC TN nghề nghiệp (%) và Ngày hưởng TNN. Thời hạn thực hiện: chậm nhất  07 ngày kể từ ngày ký quyết định.

Thông báo của CĐGD huyện: Đã có QĐ và DS khen thưởng và công nhận PN hai giỏi  của CĐGD huyện. Các đơn vị xem có ý kiến thắc mắc liên hệ với BCH. Còn khen thưởng cao hơn hiện nay chưa có. Ngoài ra còn có một số CV của CĐGD huyện và LĐLĐ huyện. Đề nghị các CĐCS triển khai thực hiện (Nội dung công văn trong mục Hoạt động công đoàn ngành)

Thông báo:
V/v triển khai Phần mềm hỗ trợ công tác Phổ cập - CMC:
Đề nghị Hiệu trưởng các trường TH, THCS triển khai thông báo cho cán bộ làm công tác Phổ cập đơn vị một số nội dung sau:
- Đối với các xã chưa nhập phiếu điều tra năm 2013-2014 thì phải nhập mới hoàn toàn năm học 2014-2015.
- Đối với các xã đã nhập dữ liệu 2013-2014, sau khi thực hiện Lên lớp, các xã thực hiện việc cập nhật dữ liệu Phổ cập cho năm 2014-2015 kế thừa dữ liệu từ 2013-2014.
- Hạn chót ngày 10/9/2014 hoàn thành việc nhập phiếu điều tra, điều chỉnh dữ liệu, điều chỉnh các sai sót, tổng hợp thông tin phổ cập cấp xã.
 
Thông báo của CĐGD huyện: Đề nghị các Đ/c chủ tịch các CĐCS tổ chức thực hiện việc sơ kết 5 năm phong trào PN hai giỏi theo hướng dẫn của LĐLĐ và CĐGD huyện  Xem hướng dẫn tại đây

Thông báo: Về việc thay đổi địa chỉ kết nối cơ sở dữ liệu PMIS với Sở GD&ĐT, cụ thể: địa chỉ kết nối cũ: pmis.bariavungtau.edu.vn,1433 địa chỉ mới: pmis.bariavungtau.edu.vn,1400
Bộ cài đặt phần mềm PMIS 3.4.9: Download

Thông báo: Lịch tạm ngưng cấp điện 15 ngày cuối tháng 10/2014. Download. 

Hộp thư góp ý

Để góp ý, đóng góp cho Website phòng GD&ĐT Châu Đức xin gửi e-mail về:  Trân trọng cảm ơn!
xuanvinh.pgdchauduc@gmail.com

Thông tin liên hệ


Phòng GD&ĐT Châu Đức

Địa chỉ: đường Trần Phú, TT Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. ĐT: 0643.881 807; Fax: 0643.882 634. Website: chauduc-brvt.edu.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 213
Hôm nay: 437
Hôm qua: 1,612
Tuần này: 7,479
Tuần trước: 9,508
Tháng này: 32,937
Tháng trước: 115,663
Tất cả: 1,985,146

Quảng cáo