Chào mừng ngày truyền thống công tác Tư tưởng văn hoá của Đảng 1/8/1930; Ngày chống vũ khí nguyên tử 6/8; Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam 10/8; Ngày chiến thắng phát-xít Nhật 15/8/1945; Ngày chiến thắng Cách mạng tháng tám 19/8/1945; Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam 19/8/1945; Ngày sinh cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng 20/8/1888; Ngày Việt Nam là hội viên phong trào các nước không liên kết 26/8/1975; Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước 28/8.


Chuyên môn Mầm non

Công văn số: 191/SGDĐT-GDMN (V/v xây dựng và công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT)

 Công văn ngày 24 tháng 02 năm 2014.
   
 Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non nghiên cứu thực hiện Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc "Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia".

 Nội dung chi tiết: Công văn trên và Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT. Download.


 Các tin khác

Công văn: 2050/BCĐPC (V/v đón đoàn và làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT về kiểm tra công nhận Phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Công văn: 611/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè 2014)
Công văn: 610/PGDĐT-MN (V/v dời ngày tựu trường của cấp học mầm non)
Công văn: 543/PGDĐT-MN (V/v chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm học 2014-2015)
Công văn: 542/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè 2014)
Công văn: 478/PGDĐT-MN (V/v tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non trong và ngoài công lập hè 2014)
Công văn: 1447/BCĐ PCGD (V/v chuẩn bị và đón đoàn của tỉnh về kiểm tra công nhận huyện Châu Đức đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi năm 2014)
Công văn số: 445/PGDĐT-MN (V/v đồng ý cho phép tổ chức dạy hè)
Công văn số: 327/PGDĐT-MN (Về việc tập huấn bồi dưỡng thường xuyên giai đoạn 2013-2015)
Công văn số: 312/PGDĐT-MN (Về việc triệu tập tham dự tập huấn triển khai công tác Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi theo Thông tư 36)
Thư mời số: 88/TM-UBND (Dự họp xây dựng quy chế quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; trường, nhà trẻ, nhóm trẻ tư thục trên địa bàn huyện)
Kế hoạch số: 257/KH-PGDĐT (Về việc kiểm tra hoạt động chuyên môn các trường Mầm non học kỳ II năm học 2013-2014)
Công văn số: 243/PGDĐT-MN (Về việc Hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN giai đoạn 2013-2015)
Kế hoạch số: 238/KH-PGDĐT (V/v thực hiện chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non giai đoạn 2014-2016")
Công văn số: 315/SGDĐT-GDMN (Về việc tăng cường quản lý GDMN ngoài công lập)
Công văn số: 196/PGDĐT-MN (Về việc tập huấn sử dụng phần mềm "Bài giảng điện tử")
Công văn số: 197/PGDĐT-MN (Về việc Tập huấn bồi dưỡng thường xuyên giai đoạn 2013-2015)
Công văn số: 195/PGDĐT-MN (Về việc đón đoàn tỉnh Đồng Nai tham quan, học tập kinh nghiệm thực hiện Đề án Sữa học đường)
Quyết định số: 147/QĐ-PGDĐT (Về việc công nhận các đồ dùng, đồ chơi đạt giải trong Hội thi làm đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2013-2014) *Đã cập nhật
Công văn số: 71/PGDĐT-MN (Về việc thực hiện cho trẻ uống Sữa học đường năm 2014)
Kế hoạch số: 72/KH-PGDĐT (Về việc tổ chức hội thi đồ dùng, đồ chơi năm học 2013-2014)
Công văn số: 37/PGDĐT-MN (V/v Thông báo kiểm tra chương trình Sữa học đường đợt 2 và hồ sơ bán trú năm 2013)
Quyết định số: 36/QĐ-PGDĐT (V/v thay đổi nhân sự Ban điều hành thực hiện "Đề án Sữa học đường cho trẻ dưới 6 tuổi trong trường mầm non và trẻ từ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng" giai đoạn 2012-2016)
Quyết định số: 38/QĐ-PGDĐT (V/v thành lập đoàn kiểm tra công tác thực hiện đề án "Sữa học đường cho trẻ dưới 6 tuổi trong trường mầm non và trẻ từ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng" năm 2013)
Công văn số: 996/PGDĐT-MN (V/v tăng cường công tác bảo vệ trẻ em đối với các cơ sở giáo dục)
Công văn số: 13/PGDĐT-GDMN (V/v triệu tập tham dự chuyên đề "Thực hiện tích hợp trong chương trình giáo dục mầm non")
Công văn số: 905/PGDĐT-GDMN (V/v triệu tập tham dự chuyên đề GDMN lĩnh vực phát triển nhận thức)
Thư mời của UBND huyện: 483/TM-UBND (V/v làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn huyện Châu Đức)
Công văn số 770/PGDĐT-CMMN (Về việc hướng dẫn viết báo cáo giáo dục Mầm non)
Công văn 641/PGDĐT-MN (V/v hướng dẫn tổ chức cho trẻ Mầm non uống Sữa học đường, đợt II năm học 2013)
Công văn 640/PGDĐT-MN (V/v lập danh sách các cháu mẫu giáo là con em đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đang học tại các lớp mầm non để hỗ trợ tiền ăn năm học 2013-2014)
Công văn 608/PGDĐT-MN (V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2013-2014)
Kế hoạch số 605/KH-PGDĐT (V/v tập huấn mô đun chương trình giáo dục mầm non cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non giai đoạn 2013-2015)
Công văn số 629/PGDĐT-MN (V/v tập huấn thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khoẻ trẻ mầm non")
Công văn số 1395/UBND-VP (V/v quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập) *Đã cập nhật thêm nội dung văn bản
Công văn số 552/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè 2013)
Thông báo 165/TB-CĐSP đính kèm theo Công văn 504/PGDĐT-MN ngày 10/7/2013 (Kế hoạch tuyển sinh cao đẳng sư phạm mầm non theo đề án phổ cập GDMN 5 tuổi năm 2013)
Thông báo số 272/TB-UBND (Thông báo Kết luận tại Hội nghị sơ kết công tác phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi (giai đoạn 2011-2013)
Công văn 514/PGDĐT-MN (V/v tăng cường các biện pháp để công nhận phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi trên địa bàn huyện năm 2013)
Công văn 507/PGDĐT-MN (V/v tăng cường việc sử dụng rau, quả an toàn trong các cơ sở giáo dục bán trú)
Công văn 504/PGDĐT-MN (V/v cử giáo viên dạy lớp 5 tuổi đào tạo nâng chuẩn)
Công văn 500/PGDĐT-MN (V/v Tăng cường quản lý chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh cho trẻ)
Công văn 497/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè 2013)
Công văn số 492/PGDĐT-MN (Về việc lập danh sách báo cáo viên tham gia tập huấn mô đun chương trình giáo dục mầm non năm 2013)
Thư mời 239/TM-UBND (V/v dự Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi)
Công văn số 415/PGDĐT-MN (V/v dự tổng kết 4 năm thực hiện chương trình GDMN)
Công văn số 737/SGDĐT-KHTC (V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012) *Sao y bản chính
Công văn số 405/PGDĐT-MN (V/v tổ chức hoạt động hè năm 2013)
Công văn số 315/PGDĐT-GDMN (V/v dự tập huấn kỹ năng dạy trẻ khuyết tật hoà nhập trong các cơ sở GDMN)
Công văn số 314/PGDĐT-GDMN (V/v dự chuyên đề Giáo dục mầm non)


Trang: 1 / 2       


Tìm kiếm

Thông báo

Thông báo:
- Tài liệu tổng kết năm học 2013-2014 và phương hướng năm học 2014-2015. Download. 
- Tài liệu tập huấn phần mềm Phổ cập - Chống mù chữ. Download. 
Lưu ý: Các trường TH, THCS tham dự tập huấn phải mang theo ổ cắm điện di động cho máy tính xách tay.

Thông báo của CĐGD huyện: Ngày 12/08/2014, Ban Thường vụ LĐLĐ  huyện có công văn số 203/LĐLĐ v/v chỉ đạo tổ chức hội nghị CBCCVCLĐ khối trường học. Để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên trong nhà trường năm học 2014 – 2015. Công đoàn Giáo dục huyện đề nghị Ban chấp hành CĐCS các trường phối hợp tốt với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức Hội nghị CBCCVCLĐ trường học nghiêm túc và đạt kết quả tốt. ND công văn

Thông báo: Căn cứ quyết định: 3688/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 V/v Phê duyệt danh sách giáo viên đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện được hưởng phụ cấp thâm niên nghề. Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc triển khai thực hiện cập nhật các nội dung trong danh sách đính kèm quyết định trên vào dữ liệu PMIS của đơn vị mình, cụ thể các nội dung sau: mã ngạch lương hiện hưởng; ngày bổ nhiệm vào ngạch; bậc; hệ số lương; % VK; ngày hưởng lương; mốc tính lương lần sau; % thâm niên; ngày hưởng thâm niên (thời gian tính thâm niên lần sau). 
Lưu ý: Mốc tính lương lần sau và mục hưởng từ ngày của nâng lương thường xuyên là một (tức là hai giá trị này phải giống nhau)
- Cập nhật cho BGH phải hoàn thành trước ngày 15/8/2014.
- Cập nhật cho GV, NV phải hoàn thành trước ngày 20/8/2014.


Thông báo: Để chuẩn bị cho việc thực hiện nghiệp vụ nâng lương, phụ cấp thâm niên của BGH các trường trực thuộc trên phần mềm PMIS, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường rà soát, cập nhật tất cả các thông tin của BGH chính xác, Phòng GD&ĐT căn cứ trên dữ liệu của trường để thực hiện nghiệp vụ, mọi sai sót trên dữ liệu PMIS khi thực hiện nghiệp vụ thì Hiệu trưởng đơn vị đó chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 
Thông báo của CĐGD huyện: Đề nghị các Đ/c chủ tịch các CĐCS tổ chức thực hiện việc sơ kết 5 năm phong trào PN hai giỏi theo hướng dẫn của LĐLĐ và CĐGD huyện  Xem hướng dẫn tại đây

Thông báo của CĐGD huyện: Kính gửi Chủ tịch các CĐCS trực thuộc, LĐLĐ huyện triển khai 02 công văn về việc xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp CĐ và báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật 6 tháng đầu năm 2014. Đề nghị các CĐ thực hiện đầy đủ và nộp đúng thời gian (nội dung CV và Biểu mẫu xem trong mục hoạt động CĐ ngành)

Thông báo: Về việc thay đổi địa chỉ kết nối cơ sở dữ liệu PMIS với Sở GD&ĐT, cụ thể: địa chỉ kết nối cũ: pmis.bariavungtau.edu.vn,1433 địa chỉ mới: pmis.bariavungtau.edu.vn,1400
Lưu ý: Tắt dịch vụ SQL Server (SQLEXPRESS) trong máy trước khi thay đổi địa chỉ kết nối.
Đề nghị các trường trực thuộc cập nhật để truy cập, các trường thực hiện nghiệp vụ đánh giá CBCC trên phần mềm PMIS, kỳ đánh giá 15/6/2014, tiếp tục cập nhật dữ liệu PMIS thật chính xác.

Thông báo: 
Lịch tạm ngưng cấp điện 15 ngày đầu tháng 8/2014. Download. 

Hộp thư góp ý

Để góp ý, đóng góp cho Website phòng GD&ĐT Châu Đức xin gửi e-mail về:  Trân trọng cảm ơn!
xuanvinh.pgdchauduc@gmail.com

Thông tin liên hệ


Phòng GD&ĐT Châu Đức

Địa chỉ: đường Trần Phú, TT Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. ĐT: 0643.881 807; Fax: 0643.882 634. Website: chauduc-brvt.edu.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 507
Hôm nay: 1,014
Hôm qua: 1,607
Tuần này: 4,326
Tuần trước: 11,390
Tháng này: 26,233
Tháng trước: 968,850
Tất cả: 1,906,288

Quảng cáo