Chào mừng ngày Quốc tế lao động 1/5/2015; Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5/1954-07/5/2015; Ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15/5/1941-15/5/2015; Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890-19/5/2015.


Thứ sáu, Ngày 3 Tháng 7 Năm 2015

Truy cập nhanh:

Quyết định số: 2253/QĐ-UBND (V/v Phân bổ chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp do lập thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015)    Quyết định số: 228/QĐ-PGD (Về việc thành lập Ban chỉ đạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục hè 2015 và trong năm học 2015-2016)    Công văn số: 605/PGD-TH (V/v hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 và thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục của học sinh lớp dưới năm học 2014-2015 lên lớp trên năm học 2015-2016)    Công văn số: 609/PGD-TĐKT (V/v thay đổi địa điểm lớp bồi dưỡng chính trị hè 2015 tại trường TH Kim Long)    Công văn số: 607/PGDĐT-CNTT (V/v đăng ký xây dựng Trang thông tin điện tử cho đơn vị THCS)    Công văn số: 603/PGDĐT-HĐNG (V/v kiểm tra công tác vệ sinh, y tế trường học năm 2015)    Công văn số: 602/PGD-HĐNG (V/v tuyên truyền, ngăn chặn hoạt động xuất cảnh trái phép, hoạt động mua bán người trên địa bàn huyện)    Công văn số: 601/PGD-TH (V/v cử giáo viên tiếng Anh tiểu học tham dự đợt bồi dưỡng nâng cao năng lực ngôn ngữ và thi nâng chuẩn lần II năm 2015) *Đã cập nhật    Thư mời dự Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Châu Đức lần thứ III giai đoạn 2015-2020.    Lịch công tác tuần 27 (từ ngày 29/6 đến ngày 04/7/2015)   

Công văn số: 191/SGDĐT-GDMN (V/v xây dựng và công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT)

 Công văn ngày 24 tháng 02 năm 2014.
   
 Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non nghiên cứu thực hiện Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc "Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia".

 Nội dung chi tiết: Công văn trên và Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT. Download.


 Các tin khác

Thông báo số: 449/TB-PGD (Lịch kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2015)
Công văn số: 448/PGDĐT-MN (V/v đồng ý cho phép tổ chức dạy hè)
Kế hoạch số: 61/KH-UBND (Kiểm tra công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, năm 2015)
Công văn số: 320/PGDĐT-MN (V/v thông báo kết quả Hội thi giáo viên, cô nuôi giỏi cấp huyện)
Thông báo số: 188/PGDĐT-MN (V/v thông báo kết quả phần thi kiểm tra năng lực Hội thi giáo viên, cô nuôi giỏi cấp huyện)
Quyết định số: 82/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập Ban Giám khảo Hội thi giáo viên, cô nuôi giỏi cấp huyện năm học 2014-2015)
Quyết định số: 81/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập Ban Thư ký Hội thi giáo viên, cô nuôi giỏi cấp huyện năm học 2014-2015)
Quyết định: 47/QĐ-PGDĐT (V/v thành lập đoàn kiểm tra thực hiện Chương trình "Sữa học đường cho trẻ dưới 6 tuổi trong trường mầm non và trẻ từ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng" năm 2014)
Công văn số: 162/PGDĐT-MN (V/v hướng dẫn thực hiện chương trình sữa học đường trong các cơ sở GDMN năm 2015)
Quyết định: 48/QĐ-PGDĐT (V/v thành lập Ban tổ chức Hội thi giáo viên, cô nuôi giỏi cấp huyện năm học 2014-2015)
Kế hoạch: 113/KH-PGDĐT (V/v tổ chức Hội thi giáo viên, cô nuôi giỏi cấp học mầm non năm học 2014-2015)
Công văn: 103/PGDĐT-MN (V/v triệu tập dự chuyên đề Giáo dục mầm non năm học 2014-2015)
Công văn: 56/PGDĐT-MN (V/v triệu tập dự chuyên đề Giáo dục mầm non năm học 2014-2015)
Công văn: 1116/PGDĐT-MN (V/v tập huấn tài liệu ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyên đề phát triển vận động)
Công văn: 1049/PGDĐT-MN (V/v rà soát hồ sơ KĐCL chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT)
Công văn: 1027/PGDĐT-MN (V/v kiểm tra kỹ thuật trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia)
Công văn: 1001/PGDĐT-MN (V/v thông báo danh sách và công tác chuẩn bị tham gia Hội thi "Cán bộ quản lý giỏi" cấp tỉnh)
Công văn: 919/PGDĐT-MN (V/v hướng dẫn thực hiện kiểm định chất lượng năm học 2014-2015)
Kế hoạch: 821/KH-PGDĐT (V/v bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2014-2015)
Công văn: 927/PGDĐT-MN (V/v xây dựng mô hình điểm thực hiện chuyên đề: "Nâng cao chất lượng phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non giai đoạn 2013-2016")
Quyết định: 311/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi "Cán bộ quản lý giỏi" cấp học Mầm non - Phòng GD&ĐT huyện Châu Đức năm học 2014-2015)
Quyết định: 312/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập Ban giám khảo Hội thi "Cán bộ quản lý giỏi" cấp học Mầm non - Phòng GD&ĐT huyện Châu Đức năm học 2014-2015)
Kế hoạch: 840/KH-PGDĐT (Tổ chức Hội thi "Cán bộ quản lý giỏi" cấp học mầm non năm học 2014-2015)
Thông báo: Chiêu sinh lớp Nghiệp vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục)
Kế hoạch: 909/KH-PGDĐT (Hoạt động của Hội đồng bộ môn cấp Mầm non năm học 2014-2015)
Quyết định: 268/QĐ-PGDĐT (V/v Kiện toàn Ban điều hành thực hiện "Đề án Sữa học đường cho trẻ dưới 6 tuổi trong trường mầm non và trẻ từ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng" giai đoạn 2012-2016)
Công văn: 868/PGDĐT-MN (V/v tham gia Hội thi Dinh dưỡng và phát triển năm 2014)
Công văn: 843/PGDĐT-MN (V/v triệu tập tham dự chuyên đề cho CBQL và GV năm học 2014-2015)
Công văn: 764/PGDĐT-MN (V/v Xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia)
Công văn: 758/PGDĐT-MN (V/v thông báo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra công tác quản lý của các đơn vị Mầm non ngoài Công lập)
Công văn: 724/PGDĐT-MN (V/v triệu tập tham tập huấn chuyên môn cho CBQL và GV năm 2014)
Công văn: 723/PGDĐT-MN (V/v tham dự ngày Hội Sữa học đường)
Kế hoạch: 672/KH-PGDĐT (Triển khai thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2014-2015)
Công văn: 671/PGDĐT-MN (V/v hướng dẫn thực hiện chương trình sữa học đường trong các cơ sở GDMN đợt II năm 2014)
Công văn: 2050/BCĐPC (V/v đón đoàn và làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT về kiểm tra công nhận Phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Công văn: 611/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè 2014)
Công văn: 610/PGDĐT-MN (V/v dời ngày tựu trường của cấp học mầm non)
Công văn: 543/PGDĐT-MN (V/v chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm học 2014-2015)
Công văn: 542/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè 2014)
Công văn: 478/PGDĐT-MN (V/v tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non trong và ngoài công lập hè 2014)
Công văn: 1447/BCĐ PCGD (V/v chuẩn bị và đón đoàn của tỉnh về kiểm tra công nhận huyện Châu Đức đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi năm 2014)
Công văn số: 445/PGDĐT-MN (V/v đồng ý cho phép tổ chức dạy hè)
Công văn số: 327/PGDĐT-MN (Về việc tập huấn bồi dưỡng thường xuyên giai đoạn 2013-2015)
Công văn số: 312/PGDĐT-MN (Về việc triệu tập tham dự tập huấn triển khai công tác Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi theo Thông tư 36)
Thư mời số: 88/TM-UBND (Dự họp xây dựng quy chế quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; trường, nhà trẻ, nhóm trẻ tư thục trên địa bàn huyện)
Kế hoạch số: 257/KH-PGDĐT (Về việc kiểm tra hoạt động chuyên môn các trường Mầm non học kỳ II năm học 2013-2014)
Công văn số: 243/PGDĐT-MN (Về việc Hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN giai đoạn 2013-2015)
Kế hoạch số: 238/KH-PGDĐT (V/v thực hiện chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non giai đoạn 2014-2016")
Công văn số: 315/SGDĐT-GDMN (Về việc tăng cường quản lý GDMN ngoài công lập)
Công văn số: 196/PGDĐT-MN (Về việc tập huấn sử dụng phần mềm "Bài giảng điện tử")


Trang: 1 / 3       


Tìm kiếm

Thông báo

Thông báo khẩn của CĐGD huyện:
LĐLĐ huyện tổ chức cắm trại 01 ngày ( ngày 12/6/2015) tại Hồ Mây Vũng Tàu cho HS từ lớp 5 đến lớp 9. Do số lượng hạn chế nên CĐGD huyện phân cho 10 trường THCS và 15 trường TH cử HS và GV tham gia. Đề nghị các BCH Các CĐCS có danh sách tham gia chon học sinh và cử giáo viên tham gia gửi gấp danh sách về LĐLĐ huyện và thực hiện theo hướng  dẫn  kèm theo.
            Nội dung CV ở đây.

Thông báo khẩn của CĐGD huyện:
Các trường sau đây còn thiếu biên bản chấm điểm CĐCS cuối năm đề nghị nộp gấp trong ngày mai (29/5/2015)
THCS: Quang Trung, Nguyễn Huệ, Lê Lợi; TH: Trần quốc Toản, Trần Phú, Sông Cầu; Mầm Non: Hướng Dương, Hoàng Oanh, Tuổi NGọc, Hoa đào, Sao Mai, Ánh Dương, Phượng Hồng, Tuổi Thơ. Riêng trường MN Hoa Mai chưa nộp hồ sơ.
 
Thông báo của CĐGD huyện:
LĐLĐ huyện có công văn về việc vận động HB Nguyễn Đức Cảnh năm 2015. Đề nghị các CĐCS triển khai thực hiện
                  Nội dung CV ở đây

Thông báo:
Các mẫu báo cáo thống kê (EMIS) cuối năm học 2014-2015 nằm trong mục TỔNG HỢP - THỐNG KÊ. 

Thông báo: (Riêng cho cấp tiểu học) V/v thực hiện báo cáo EMIS cuối năm học. Download

Thông báo: 
Đề nghị các trường MN, TH, THCS thực hiện lệnh "Cập nhật thống kê" ở các biểu mẫu thống kê báo cáo trên hệ thống phần mềm Phổ cập - Chống mù chữ sau khi đã rà soát, chỉnh sửa, cập nhật thông tin . 

Thông báo của CĐGD huyện:
CĐGD huyện đã có công văn, hướng dẫn và các biểu mẫu báo cáo cuối năm trong mục Công Đoàn ngành. Các CĐCS lấy về thực hiện và nộp đúng thời gian. LĐLĐ huyện mời 12 thầy cô  tham dự HN điển hình tiên tiến do LĐLĐ tỉnh tổ chức theo như thư mời đã gửi .

Thông báo của CĐGD huyện: LĐLĐ huyện có hướng dẫn mới nhất về công tác tài chính CĐ. Đề nghị các Đ/c chủ tịch các CĐCS  nghiên cứu thực hiện. Nội dung ở đây


Thông báo:
Thiết kế hồ sơ bài giảng Elearning các trường THCS: Tài liệu hướng dẫn soạn với phần mềm Adobe Presenter 7.0. Tải về.

 
Thông báo: Về việc thay đổi địa chỉ kết nối cơ sở dữ liệu PMIS với Sở GD&ĐT, cụ thể: địa chỉ mới: pmis.bariavungtau.edu.vn,1400
Bộ cài đặt phần mềm PMIS 3.4.9: Download

Hộp thư góp ý

Để đóng góp cho nội dung Website Phòng GD&ĐT Châu Đức xin gửi email về:  xuanvinh.pgdchauduc@gmail.com

Thông tin liên hệ


Phòng GD&ĐT Châu Đức

Địa chỉ: đường Trần Phú, TT Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. ĐT: 0643.881 807; Fax: 0643.882 634. Website: chauduc-brvt.edu.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 160
Hôm nay: 321
Hôm qua: 2,466
Tuần này: 9,410
Tuần trước: 23,222
Tháng này: 4,884
Tháng trước: 205,903
Tất cả: 2,522,646

Các ứng dụng trực tuyến