Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!                                                            Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chăm lo đời sống của nhân dân là thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!                                                                        Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh!                                                            Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc!                                                            Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân!                                                            Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm!                                                            Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, lợi ích nhóm!                                                            Kiên quyết đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu!                                                            Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng!                                                            Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải đi đôi với bảo vệ môi trường;                                                           Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội;                                                           Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta;                                                           Môi trường hôm nay, cuộc sống ngày mai;                                                           Tích cực hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp;                                                           Vì môi trường trong lành, hãy chung sức xây dựng "Huyện Châu Đức Xanh - Sạch - Đẹp"!;                                                           Hãy nghĩ trước khi vứt rác, hãy dọn rác trước khi quá muộn;                                                           Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường;                                                           Hãy chung tay bảo vệ nguồn nước và môi trường trước khi quá muộn;                                                           Phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em là bảo đảm quyền được sống của trẻ em;                                                           Hãy tạo cho trẻ em một môi trường sống an toàn không tai nạn, thương tích;                                                           Xây dựng Ngôi nhà an toàn, trường học an toàn, cộng đồng an toàn để mọi trẻ em, gia đình có cuộc sống bình yên, hạnh phúc;                                                           Cha mẹ có trách nhiệm trước hết, phòng chống tai nạn, thương tích cho con;                                                           Hãy cho trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn dưới nước!;                                                           Hãy cho trẻ em mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy!;                                                           An toàn cho con, hạnh phúc cho cha mẹ;                                                           An toàn giao thông để nụ cười trẻ thơ tỏa sáng;                                                           Hãy đội mũ bảo hiểm trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn!;                                                           Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông!;                                                           Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ;                                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!                                                            NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!                                                            CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!                                                            


Thứ sáu, Ngày 24 Tháng 3 Năm 2017

Truy cập nhanh:

Công văn số: 787/UBND-NV (V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/ CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh)    Công văn số: 274/PGD-TĐKT (V/v đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới trong các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn huyện)    Công văn số: 269/PGD-TH (V/v triệu tập đại biểu gặp gỡ, tiếp xúc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)    Công văn số: 263/PGDĐT-HĐNG (V/v tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2016-2017)    Công văn số: 262/PGDĐT-HĐNG (V/v cử đại biểu tham dự Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Ngãi Giao lần V, nhiệm kì 2017-2022)    Công văn số: 254/PGDĐT-KT (V/v: Phổ biến văn bản về hướng dẫn cấp sổ cho hộ nghèo, hộ nghèo chuyển chuẩn và gia hạn sổ hộ nghèo giai đoạn 2016-2020)    Thông báo số: 255/TB-PGDĐT (Phổ biến Thông tư số 13/2017/TT-BTC về quản lý thu chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước)    Thông báo số: 261/TB-PGD (Về thời gian, địa điểm tiếp nhận gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2016-2017)    Lịch công tác tuần 12 (Từ ngày 20/3/2017 đến 25/3/2017)    Công văn số: 256/PGDĐT-HĐNG (V/v nhận áp phích tuyên truyền tiết kiệm điện và Hội thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng)   

Công văn số: 191/SGDĐT-GDMN (V/v xây dựng và công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT)

 Công văn ngày 24 tháng 02 năm 2014.
   
 Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non nghiên cứu thực hiện Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc "Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia".

 Nội dung chi tiết: Công văn trên và Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT. Download.


 Các tin khác

Công văn số: 253/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự tập huấn triển khai Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT về sửa đổi một số nội dung Chương trình giáo dục mầm non và hướng dẫn một số hoạt động chuyên môn)
Quyết định số: 137/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường Mầm non Hoa Hồng)
Quyết định số: 138/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường Mầm non Vành Khuyên)
Quyết định số: 139/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường Mầm non Hoàng Oanh)
Quyết định số: 136/QĐ-PGD (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường Mầm non Hoa Mai)
Quyết định số: 135/QĐ-PGD (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường Mầm non Hoa Đào)
Công văn số: 248/PGDĐT-MN (V/v hướng dẫn, triển khai, thực hiện Đề án sữa học đường giai đoạn 2017-2021)
Quyết định số: 96/QĐ-PGD (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường Mầm non Sơn Ca)
Công văn số: 192/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự chuyên đề lĩnh vực phát triển ngôn ngữ)
Quyết định số: 86/QĐ-PGD (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động chuyên môn tại Trường Mầm non Bình Minh)
Quyết định số: 85/QĐ-PGD (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động chuyên môn tại Trường Mầm non Hướng Dương)
Kế hoạch số: 165/KH-PGDĐT (Thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020)
Quyết định số: 70/QĐ-PGD (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường mầm non Sao Sáng)
Kế hoạch số: 109/KH-PGDĐT (Về việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp học mầm non năm học 2016-2017)
Công văn số: 1189/PGDĐT-MN (V/v thông báo thời gian tập huấn 10 module nâng cao qua mạng cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non)
Công văn số: 1190/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự chuyên đề thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non)
Công văn số: 1165/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự lớp tập huấn công tác kiểm định chất lượng trong trường mầm non)
Công văn số: 1148/PGDĐT-MN (Về việc thông báo kết quả Hội thi giáo viên, cô nuôi giỏi cấp huyện và chuẩn bị tham gia Hội thi cấp tỉnh năm học 2016-2017)
Quyết định số: 457/QĐ-PGDĐT (Về việc công nhận giáo viên, cô nuôi giỏi cấp huyện năm học 2016-2017)
Công văn số: 1093/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự tập huấn Bộ tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non)
Công văn số: 1033/PGDĐT-MN (V/v triệu tập tham dự chuyên đề giáo dục phát triển thẩm mỹ)
Công văn số: 979/PGDĐT-MN (V/v hướng ứng tuần lễ Dinh dưỡng và phát triển và triển khai kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng năm 2016)
Quyết định số: 336/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi giáo viên, cô nuôi giỏi cấp huyện năm học 2016-2017)
Công văn số: 948/PGDĐT-MN (V/v tập huấn về xây dựng thực đơn, lựa chọn và phối hợp, thay thế, chế biến thực phẩm cho các trường mầm non năm học 2016-2017)
Kế hoạch số: 938/KH-PGDĐT (Tổ chức Hội thi giáo viên, cô nuôi giỏi cấp học mầm non năm học 2016-2017)
Quyết định số: 331/QĐ-PGDĐT (Về việc chọn điểm triển khai thực hiện "Nâng cao năng lực thực hành áp dụng các mô đun ưu tiên phát triển chuyên môn cho giáo viên mầm non")
Kế hoạch số: 927/KH-PGDĐT (Thực hiện chuyên đề năm học 2016-2017)
Kế hoạch số: 460/KH-PGDĐT (Thực hiện nâng cao năng lực thực hành áp dụng các mô đun ưu tiên phát triển chuyên môn giáo viên mầm non)
Kế hoạch số: 857/KH-PGDĐT (Triển khai thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2016-2017)
Công văn số: 815/PGDĐT-MN (V/v hướng dẫn uống sữa học đường học kỳ I năm học 2016-2017)
Công văn số: 814/PGDĐT-MN (V/v tập huấn bồi dưỡng thường xuyên qua mạng đối với CBQL và giáo viên mầm non năm học 2016-2017)
Công văn số: 803/PGDĐT-MN (V/v triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với cấp học Mầm non)
Công văn số: 746/PGDĐT-MN (V/v triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè 2016)
Công văn số: 669/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè 2016)
Quyết định số: 219/QĐ-PGDĐT (Về việc công nhận giáo viên mầm non hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giai đoạn 2013-2015 (đơt 2))
Công văn số: 624/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự tập huấn phương pháp: Xây dựng 5 nền tảng chính cho sự phát triển của trẻ nhỏ thông qua việc dạy và học tiếng Anh năm học 2016-2017)
Quyết định số: 173/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường Mầm non Sao Mai)
Công văn số: 172/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường Mầm non Hoàng Oanh)
Quyết định số: 171/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường MN Sao Sáng)
Quyết định số: 168/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường Mầm non Hoa Sen)
Quyết định số: 167/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường Mẫu Giáo Họa Mi)
Quyết định số: 162/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường Mầm non Hoa Sữa)
Quyết định số: 161/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyện môn tại Trường Mầm non Hoa Mai)
Quyết định số: 160/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường Mầm non Sơn Ca)
Công văn số: 353/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự chuyên đề lĩnh vực phát triển thẩm mỹ)
Quyết định số: 131/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở mầm non tư thục về hồ sơ chuyên môn và hồ sơ sữa học đường)
Quyết định số: 130/QĐ-PGDĐT (Về việc kiện toàn Ban điều hành thực hiện "Đề án Sữa học đường cho trẻ dưới 6 tuổi trong trường mầm non từ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng")
Quyết định số: 93/QĐ-PGDĐT (Về việc công nhận và khen thưởng các tập thể và cá nhân có đồ dùng, đồ chơi đạt giải trong Hội thi làm đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2015-2016)
Công văn số: 264/PGDĐT-MN (Về việc kiểm tra hồ sơ chuyên môn, hồ sơ sữa học đường năm học 2015-2016)
Thông báo số: 253/TB-PGDĐT (Về kết quả Hội thi làm đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2015-2016)


Trang: 1 / 4       


Tìm kiếm

Thông báo

Hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2017, hành động Giờ Trái đất cùng thông điệp "Tắt đèn, bật tương lai".


Thông báo của CĐGD huyện: 

Công đoàn giáo dục huyên tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra các CĐCS. Ngày 23/3/2017 các đơn vị xã Suối Nghệ, ngày 24/3/2017 các đơn vị xã Suối Rao. Các đơn vị và các thành viên đi kiểm tra xem quyết định thực hiện.
- Mẫu b/c công tác nhà trường hàng tháng. Tải về.
- Hộp thư nhận vướng mắc về thực hiện mô hình trường học mới: giaidapvnen@gmail.com
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Adobe Presenter 7.0 (soạn e-Learning). Tải về.
- PM xét TN THCS 2015-2016. Tải về.
- Kết nối dữ liệu PMIS: bariavungtau.edu.vn,1400
- Phần mềm PMIS 3.4.9. Tải về.

Thủ tục hành chính Giáo dục và Đào tạo

Hộp thư góp ý

Đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin cho website Phòng GD&ĐT Châu Đức, xin gửi email về hộp thưpgdchauduc.sobariavungtau@moet.edu.vn

Thông tin liên hệ


Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Đức

ĐC: 25 Trần Phú, TT Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu. ĐT: 0643.881.807; Fax: 0643.882.634. Website: http://chauduc-brvt.edu.vn. Email: pgdchauduc.sobariavungtau@moet.edu.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 384
Hôm nay: 1,796
Hôm qua: 1,705
Tuần này: 9,724
Tuần trước: 16,389
Tháng này: 44,050
Tháng trước: 227,013
Tất cả: 3,962,121

Các ứng dụng trực tuyến