Chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945-02/9/2014; Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 05/9; Kỷ niệm ngày thành lập mặt trận tổ quốc Việt Nam 10/9/1955; Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh 12/9/1930; Ngày Việt Nam trở thành thành viên của Liên hiệp quốc 20/9/1977; Ngày Nam Bộ kháng chiến 23/9/1945; Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn 27/9/1940 và kỷ niệm ngày mất của đồng chí Trường Chinh 30/9/1988.


Chuyên môn Mầm non

Công văn số: 191/SGDĐT-GDMN (V/v xây dựng và công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT)

 Công văn ngày 24 tháng 02 năm 2014.
   
 Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non nghiên cứu thực hiện Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc "Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia".

 Nội dung chi tiết: Công văn trên và Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT. Download.


 Các tin khác

Công văn: 2050/BCĐPC (V/v đón đoàn và làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT về kiểm tra công nhận Phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Công văn: 611/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè 2014)
Công văn: 610/PGDĐT-MN (V/v dời ngày tựu trường của cấp học mầm non)
Công văn: 543/PGDĐT-MN (V/v chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm học 2014-2015)
Công văn: 542/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè 2014)
Công văn: 478/PGDĐT-MN (V/v tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non trong và ngoài công lập hè 2014)
Công văn: 1447/BCĐ PCGD (V/v chuẩn bị và đón đoàn của tỉnh về kiểm tra công nhận huyện Châu Đức đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi năm 2014)
Công văn số: 445/PGDĐT-MN (V/v đồng ý cho phép tổ chức dạy hè)
Công văn số: 327/PGDĐT-MN (Về việc tập huấn bồi dưỡng thường xuyên giai đoạn 2013-2015)
Công văn số: 312/PGDĐT-MN (Về việc triệu tập tham dự tập huấn triển khai công tác Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi theo Thông tư 36)
Thư mời số: 88/TM-UBND (Dự họp xây dựng quy chế quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; trường, nhà trẻ, nhóm trẻ tư thục trên địa bàn huyện)
Kế hoạch số: 257/KH-PGDĐT (Về việc kiểm tra hoạt động chuyên môn các trường Mầm non học kỳ II năm học 2013-2014)
Công văn số: 243/PGDĐT-MN (Về việc Hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN giai đoạn 2013-2015)
Kế hoạch số: 238/KH-PGDĐT (V/v thực hiện chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non giai đoạn 2014-2016")
Công văn số: 315/SGDĐT-GDMN (Về việc tăng cường quản lý GDMN ngoài công lập)
Công văn số: 196/PGDĐT-MN (Về việc tập huấn sử dụng phần mềm "Bài giảng điện tử")
Công văn số: 197/PGDĐT-MN (Về việc Tập huấn bồi dưỡng thường xuyên giai đoạn 2013-2015)
Công văn số: 195/PGDĐT-MN (Về việc đón đoàn tỉnh Đồng Nai tham quan, học tập kinh nghiệm thực hiện Đề án Sữa học đường)
Quyết định số: 147/QĐ-PGDĐT (Về việc công nhận các đồ dùng, đồ chơi đạt giải trong Hội thi làm đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2013-2014) *Đã cập nhật
Công văn số: 71/PGDĐT-MN (Về việc thực hiện cho trẻ uống Sữa học đường năm 2014)
Kế hoạch số: 72/KH-PGDĐT (Về việc tổ chức hội thi đồ dùng, đồ chơi năm học 2013-2014)
Công văn số: 37/PGDĐT-MN (V/v Thông báo kiểm tra chương trình Sữa học đường đợt 2 và hồ sơ bán trú năm 2013)
Quyết định số: 36/QĐ-PGDĐT (V/v thay đổi nhân sự Ban điều hành thực hiện "Đề án Sữa học đường cho trẻ dưới 6 tuổi trong trường mầm non và trẻ từ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng" giai đoạn 2012-2016)
Quyết định số: 38/QĐ-PGDĐT (V/v thành lập đoàn kiểm tra công tác thực hiện đề án "Sữa học đường cho trẻ dưới 6 tuổi trong trường mầm non và trẻ từ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng" năm 2013)
Công văn số: 996/PGDĐT-MN (V/v tăng cường công tác bảo vệ trẻ em đối với các cơ sở giáo dục)
Công văn số: 13/PGDĐT-GDMN (V/v triệu tập tham dự chuyên đề "Thực hiện tích hợp trong chương trình giáo dục mầm non")
Công văn số: 905/PGDĐT-GDMN (V/v triệu tập tham dự chuyên đề GDMN lĩnh vực phát triển nhận thức)
Thư mời của UBND huyện: 483/TM-UBND (V/v làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn huyện Châu Đức)
Công văn số 770/PGDĐT-CMMN (Về việc hướng dẫn viết báo cáo giáo dục Mầm non)
Công văn 641/PGDĐT-MN (V/v hướng dẫn tổ chức cho trẻ Mầm non uống Sữa học đường, đợt II năm học 2013)
Công văn 640/PGDĐT-MN (V/v lập danh sách các cháu mẫu giáo là con em đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đang học tại các lớp mầm non để hỗ trợ tiền ăn năm học 2013-2014)
Công văn 608/PGDĐT-MN (V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2013-2014)
Kế hoạch số 605/KH-PGDĐT (V/v tập huấn mô đun chương trình giáo dục mầm non cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non giai đoạn 2013-2015)
Công văn số 629/PGDĐT-MN (V/v tập huấn thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khoẻ trẻ mầm non")
Công văn số 1395/UBND-VP (V/v quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập) *Đã cập nhật thêm nội dung văn bản
Công văn số 552/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè 2013)
Thông báo 165/TB-CĐSP đính kèm theo Công văn 504/PGDĐT-MN ngày 10/7/2013 (Kế hoạch tuyển sinh cao đẳng sư phạm mầm non theo đề án phổ cập GDMN 5 tuổi năm 2013)
Thông báo số 272/TB-UBND (Thông báo Kết luận tại Hội nghị sơ kết công tác phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi (giai đoạn 2011-2013)
Công văn 514/PGDĐT-MN (V/v tăng cường các biện pháp để công nhận phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi trên địa bàn huyện năm 2013)
Công văn 507/PGDĐT-MN (V/v tăng cường việc sử dụng rau, quả an toàn trong các cơ sở giáo dục bán trú)
Công văn 504/PGDĐT-MN (V/v cử giáo viên dạy lớp 5 tuổi đào tạo nâng chuẩn)
Công văn 500/PGDĐT-MN (V/v Tăng cường quản lý chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh cho trẻ)
Công văn 497/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè 2013)
Công văn số 492/PGDĐT-MN (Về việc lập danh sách báo cáo viên tham gia tập huấn mô đun chương trình giáo dục mầm non năm 2013)
Thư mời 239/TM-UBND (V/v dự Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi)
Công văn số 415/PGDĐT-MN (V/v dự tổng kết 4 năm thực hiện chương trình GDMN)
Công văn số 737/SGDĐT-KHTC (V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012) *Sao y bản chính
Công văn số 405/PGDĐT-MN (V/v tổ chức hoạt động hè năm 2013)
Công văn số 315/PGDĐT-GDMN (V/v dự tập huấn kỹ năng dạy trẻ khuyết tật hoà nhập trong các cơ sở GDMN)
Công văn số 314/PGDĐT-GDMN (V/v dự chuyên đề Giáo dục mầm non)


Trang: 1 / 2       


Tìm kiếm

Thông báo

Thông báo của CĐGD huyện:
Năm học 2014-2015 LD dầu khí Vietsopetro tiếp tục tặng cho HS nghèo hiếu học các trường TH-THCS trên địa bàn huyện 17 chiếc xe đạp. CĐGD huyện phân bổ cho 17 đơn vị (xem DS đính kèm) và sẽ trao tặng vào chiều 5-9-2014. Đề nghị chủ tịch các CĐCS xem công văn triển khai thực hiện CV đính kèm
 
Thông báo: V/v triển khai Phần mềm hỗ trợ công tác Phổ cập - CMC: 
Đề nghị Hiệu trưởng các trường TH, THCS triển khai thông báo cho cán bộ làm công tác Phổ cập đơn vị một số nội dung sau:
Lưu ý: Các đơn vị thắc mắc về công tác nhập liệu thì liên lạc với thầy Nguyễn Xuân Vinh (0933.897.780) để được giải đáp; hạn chế các sai sót có thể xảy ra, những đơn vị nào nhập sai, không đúng yêu cầu, Phòng GD&ĐT yêu cầu phải sửa hoặc nhập lại phiếu điều tra.
1. Những đối tượng phổ cập có ngày sinh chỉ có chỉ số năm sinh, cán bộ nhập liệu phải nhập: 01/01/chỉ số năm sinh 
để gán cho đối tượng đó là ngày sinh: 01 và tháng sinh cũng là 01, các trường hợp còn lại thì nhập bình thường.
2. 
Đối với đối tượng phổ cập đang học những trường của huyện khác, tỉnh khác thì cán bộ phổ cập phải chọn tỉnh,  chọn huyện tương ứng để thấy được trường của đối tượng phổ cập đó đang học trong phần mềm.
3. Đối với đối tượng phổ cập đang học các trường mầm non tư thục, Phòng GD&ĐT đã cập nhật danh các trường mầm non tư thục để các đơn vị nhập phiếu điều tra lấy dữ liệu tên trường để sử dụng.
4. Hạn chót ngày 10/9/2014 hoàn thành việc nhập phiếu điều tra, điều chỉnh dữ liệu, điều chỉnh các sai sót, tổng hợp thông tin phổ cập cấp xã.
 
Thông báo: Căn cứ CV 632/PGDĐT-THCS ngày 18/8/2014 V/v triển khai vận hành hệ thống quản lý học sinh vnEdu và ứng dụng phần mềm Sổ liên lạc điện tử của Phòng GD&ĐT. Sau ngày 31/8/2014 trường THCS nào chưa cập nhật toàn bộ dữ liệu cán bộ, giáo viên, học sinh của năm học mới 2014-2015 lên hệ thống vnEdu, Hiệu trưởng trường đó chịu trách nhiệm về nội dung này. 

Thông báo của CĐGD huyện: Ngày 12/08/2014, Ban Thường vụ LĐLĐ  huyện có công văn số 203/LĐLĐ v/v chỉ đạo tổ chức hội nghị CBCCVCLĐ khối trường học. Để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên trong nhà trường năm học 2014 – 2015. Công đoàn Giáo dục huyện đề nghị Ban chấp hành CĐCS các trường phối hợp tốt với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức Hội nghị CBCCVCLĐ trường học nghiêm túc và đạt kết quả tốt. ND công văn

Thông báo của CĐGD huyện: Đề nghị các Đ/c chủ tịch các CĐCS tổ chức thực hiện việc sơ kết 5 năm phong trào PN hai giỏi theo hướng dẫn của LĐLĐ và CĐGD huyện  Xem hướng dẫn tại đây

Thông báo của CĐGD huyện: Kính gửi Chủ tịch các CĐCS trực thuộc, LĐLĐ huyện triển khai 02 công văn về việc xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp CĐ và báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật 6 tháng đầu năm 2014. Đề nghị các CĐ thực hiện đầy đủ và nộp đúng thời gian (nội dung CV và Biểu mẫu xem trong mục hoạt động CĐ ngành)

Thông báo: Về việc thay đổi địa chỉ kết nối cơ sở dữ liệu PMIS với Sở GD&ĐT, cụ thể: địa chỉ kết nối cũ: pmis.bariavungtau.edu.vn,1433 địa chỉ mới: pmis.bariavungtau.edu.vn,1400
Lưu ý: Tắt dịch vụ SQL Server (SQLEXPRESS) trong máy trước khi thay đổi địa chỉ kết nối.

Thông báo: 
Lịch tạm ngưng cấp điện 15 ngày đầu tháng 9/2014. Download. 

Hộp thư góp ý

Để góp ý, đóng góp cho Website phòng GD&ĐT Châu Đức xin gửi e-mail về:  Trân trọng cảm ơn!
xuanvinh.pgdchauduc@gmail.com

Thông tin liên hệ


Phòng GD&ĐT Châu Đức

Địa chỉ: đường Trần Phú, TT Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. ĐT: 0643.881 807; Fax: 0643.882 634. Website: chauduc-brvt.edu.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 125
Hôm nay: 224
Hôm qua: 615
Tuần này: 839
Tuần trước: 7,803
Tháng này: 839
Tháng trước: 76,406
Tất cả: 1,918,500

Quảng cáo