Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải đi đôi với bảo vệ môi trường;                                                           Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội;                                                           Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta;                                                           Môi trường hôm nay, cuộc sống ngày mai;                                                           Tích cực hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp;                                                           Vì môi trường trong lành, hãy chung sức xây dựng "Huyện Châu Đức Xanh - Sạch - Đẹp"!;                                                           Hãy nghĩ trước khi vứt rác, hãy dọn rác trước khi quá muộn;                                                           Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường;                                                           Hãy chung tay bảo vệ nguồn nước và môi trường trước khi quá muộn;                                                           Phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em là bảo đảm quyền được sống của trẻ em;                                                           Hãy tạo cho trẻ em một môi trường sống an toàn không tai nạn, thương tích;                                                           Xây dựng Ngôi nhà an toàn, trường học an toàn, cộng đồng an toàn để mọi trẻ em, gia đình có cuộc sống bình yên, hạnh phúc;                                                           Cha mẹ có trách nhiệm trước hết, phòng chống tai nạn, thương tích cho con;                                                           Hãy cho trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn dưới nước!;                                                           Hãy cho trẻ em mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy!;                                                           An toàn cho con, hạnh phúc cho cha mẹ;                                                           An toàn giao thông để nụ cười trẻ thơ tỏa sáng;                                                           Hãy đội mũ bảo hiểm trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn!;                                                           Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông!;                                                           Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ;                                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!                                                            NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!                                                            CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!                                                            


Chủ nhật, Ngày 11 Tháng 12 Năm 2016

Truy cập nhanh:

Công văn số: 1230/PGD-TH (V/v hướng dẫn nhập dữ liệu và thực hiện hồ sơ PCGD-XMC năm 2016)    Thông báo số: 1694/TB-SGDĐT (Kết quả thi lý thuyết Hội thi giáo viên, cô nuôi giỏi cấp học mầm non cấp tỉnh năm học 2016-2017)    Thư mời số: 1233/TM-PGDĐT (Họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi xây dựng và thực hành dinh dưỡng trên địa bàn huyện Châu Đức)    Quyết định số: 488/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập Ban giám khảo cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên và vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017)    Công văn số: 1224/PGDĐT-TH (V/v hướng dẫn nhập số liệu EQMS năm học 2016-2017)    Công văn số: 1223/PGDĐT-THCS (V/v Hướng dẫn tổ chức kiểm tra Học kỳ I năm học 2016-2017)    Quyết định số: 472/QĐ-PGD (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động thư viện trường học năm học 2016-2017) *Đã cập nhật    Lịch công tác tuần 49 (Từ ngày 05/12/2016 đến ngày 10/12/2016)    Danh sách số: 1213/DS-PGDĐT (Bài dự thi thiết kế bài giảng e-Learning cấp Quốc gia lần thứ 4)    Quyết định số: 486/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đội tuyển HSG giải toán trên máy tính cầm tay dự thi cấp tỉnh năm học 2016-2017)   

Công văn số: 191/SGDĐT-GDMN (V/v xây dựng và công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT)

 Công văn ngày 24 tháng 02 năm 2014.
   
 Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non nghiên cứu thực hiện Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc "Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia".

 Nội dung chi tiết: Công văn trên và Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT. Download.


 Các tin khác

Công văn số: 1189/PGDĐT-MN (V/v thông báo thời gian tập huấn 10 module nâng cao qua mạng cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non)
Công văn số: 1190/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự chuyên đề thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non)
Công văn số: 1165/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự lớp tập huấn công tác kiểm định chất lượng trong trường mầm non)
Công văn số: 1148/PGDĐT-MN (Về việc thông báo kết quả Hội thi giáo viên, cô nuôi giỏi cấp huyện và chuẩn bị tham gia Hội thi cấp tỉnh năm học 2016-2017)
Quyết định số: 457/QĐ-PGDĐT (Về việc công nhận giáo viên, cô nuôi giỏi cấp huyện năm học 2016-2017)
Công văn số: 1093/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự tập huấn Bộ tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non)
Công văn số: 1033/PGDĐT-MN (V/v triệu tập tham dự chuyên đề giáo dục phát triển thẩm mỹ)
Công văn số: 979/PGDĐT-MN (V/v hướng ứng tuần lễ Dinh dưỡng và phát triển và triển khai kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng năm 2016)
Quyết định số: 336/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi giáo viên, cô nuôi giỏi cấp huyện năm học 2016-2017)
Công văn số: 948/PGDĐT-MN (V/v tập huấn về xây dựng thực đơn, lựa chọn và phối hợp, thay thế, chế biến thực phẩm cho các trường mầm non năm học 2016-2017)
Kế hoạch số: 938/KH-PGDĐT (Tổ chức Hội thi giáo viên, cô nuôi giỏi cấp học mầm non năm học 2016-2017)
Quyết định số: 331/QĐ-PGDĐT (Về việc chọn điểm triển khai thực hiện "Nâng cao năng lực thực hành áp dụng các mô đun ưu tiên phát triển chuyên môn cho giáo viên mầm non")
Kế hoạch số: 927/KH-PGDĐT (Thực hiện chuyên đề năm học 2016-2017)
Kế hoạch số: 460/KH-PGDĐT (Thực hiện nâng cao năng lực thực hành áp dụng các mô đun ưu tiên phát triển chuyên môn giáo viên mầm non)
Kế hoạch số: 857/KH-PGDĐT (Triển khai thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2016-2017)
Công văn số: 815/PGDĐT-MN (V/v hướng dẫn uống sữa học đường học kỳ I năm học 2016-2017)
Công văn số: 814/PGDĐT-MN (V/v tập huấn bồi dưỡng thường xuyên qua mạng đối với CBQL và giáo viên mầm non năm học 2016-2017)
Công văn số: 803/PGDĐT-MN (V/v triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với cấp học Mầm non)
Công văn số: 746/PGDĐT-MN (V/v triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè 2016)
Công văn số: 669/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè 2016)
Quyết định số: 219/QĐ-PGDĐT (Về việc công nhận giáo viên mầm non hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giai đoạn 2013-2015 (đơt 2))
Công văn số: 624/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự tập huấn phương pháp: Xây dựng 5 nền tảng chính cho sự phát triển của trẻ nhỏ thông qua việc dạy và học tiếng Anh năm học 2016-2017)
Quyết định số: 173/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường Mầm non Sao Mai)
Công văn số: 172/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường Mầm non Hoàng Oanh)
Quyết định số: 171/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường MN Sao Sáng)
Quyết định số: 168/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường Mầm non Hoa Sen)
Quyết định số: 167/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường Mẫu Giáo Họa Mi)
Quyết định số: 162/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường Mầm non Hoa Sữa)
Quyết định số: 161/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyện môn tại Trường Mầm non Hoa Mai)
Quyết định số: 160/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường Mầm non Sơn Ca)
Công văn số: 353/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự chuyên đề lĩnh vực phát triển thẩm mỹ)
Quyết định số: 131/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở mầm non tư thục về hồ sơ chuyên môn và hồ sơ sữa học đường)
Quyết định số: 130/QĐ-PGDĐT (Về việc kiện toàn Ban điều hành thực hiện "Đề án Sữa học đường cho trẻ dưới 6 tuổi trong trường mầm non từ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng")
Quyết định số: 93/QĐ-PGDĐT (Về việc công nhận và khen thưởng các tập thể và cá nhân có đồ dùng, đồ chơi đạt giải trong Hội thi làm đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2015-2016)
Công văn số: 264/PGDĐT-MN (Về việc kiểm tra hồ sơ chuyên môn, hồ sơ sữa học đường năm học 2015-2016)
Thông báo số: 253/TB-PGDĐT (Về kết quả Hội thi làm đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2015-2016)
Công văn số: 195/PGDĐT-MN (Về việc nhận và uống sữa học đường)
Công văn số: 192/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự chuyên đề lĩnh vực phát triển nhận thức)
Kế hoạch số: 154/KH-PGDĐT (Về việc tổ chức Hội thi làm đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2015-2016)
Công văn số: 1684/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự lớp tập huấn chuyên đề phát triển ngôn ngữ)
Thư mời số: 1265/TM-PGDĐT (Về việc dự Hội nghị tổng kết công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi giai đoạn 05 năm từ 2011-2015)
Công văn số: 1167/PGDĐT-MN (V/v tăng cường sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục MN)
Công văn số: 1145/PGDĐT-MN (V/v Thông báo tham gia Hội thi dinh dưỡng cấp tỉnh năm 2015)
Kế hoạch số: 1134/KH-PGDĐT (V/v tổ chức hội thi bé vẽ tranh năm học 2015-2016)
Công văn số: 1079/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự tập huấn chuyên đề Tăng cường phát triển vận động)
Công văn số: 1065/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự chuyên đề phát triển ngôn ngữ cấp tỉnh)
Công văn số: 1013B/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự tập huấn phần mềm dinh dưỡng Vietec)
Công văn số: 1031/PGDĐT-MN (V/v tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng tránh tai nạn, thương tích cho trẻ trong trường mầm non)
Công văn số: 1022/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự chuyên đề lĩnh vực phát triển thể chất năm học 2015-2016)
Công văn số: 992/PGDĐT-MN (V/v triệu tập tham dự tập huấn tuyên truyền sức khỏe dinh dưỡng, phòng chống béo phì, suy dinh dưỡng)


Trang: 1 / 4       


Tìm kiếm

Thông báo

Thông báo của CĐGD huyện: CĐGD huyện có công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học cho các CĐCS và một số văn bản khác của LĐLĐ huyện về dự thi phòng chống bạo lực, tự chấm điểm cơ quan văn hóa để gửi huyện,... Đề nghị chủ tịch các CĐCS triển khai thực hiện Nội dung VB

Thông báo của CĐGD huyện: Việc tổ chức hội nghị CB-VC đầu năm học 2016-2017 thực hiện theo điều 5 của nghị định số: 04/2015/NĐ-CP. CĐGD huyện và Phòng GD&ĐT đã có công văn số: 779/CĐGD-PGDĐT ngày 19/8/2015 hướng dẫn cụ thể. Các đơn vị căn cứ vào CV này để thực hiện. Chủ tịch các CĐCS sau hội nghị nộp biên bản và nghị quyết về cho CĐ ngành như năm ngoái. Xem CV ở đây

- Mẫu b/c công tác nhà trường hàng tháng. Tải về.
- Hộp thư nhận vướng mắc về thực hiện mô hình trường học mới: 
giaidapvnen@gmail.com
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Adobe Presenter 7.0 (soạn e-Learning). Tải về.
- PM xét TN THCS 2015-2016. Tải về.
- Kết nối dữ liệu PMIS: bariavungtau.edu.vn,1400
- Phần mềm PMIS 3.4.9. Tải về.

Thủ tục hành chính lĩnh vực GD&ĐT

 

Hộp thư góp ý

Đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin cho website Phòng GD&ĐT Châu Đức, xin gửi email về hộp thưpgdchauduc.sobariavungtau@moet.edu.vn

Thông tin liên hệ


Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Đức

ĐC: 25 Trần Phú, TT Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu. ĐT: 0643.881.807; Fax: 0643.882.634. Website: http://chauduc-brvt.edu.vn. Email: pgdchauduc.sobariavungtau@moet.edu.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 160
Hôm nay: 627
Hôm qua: 1,798
Tuần này:
Tuần trước: 13,856
Tháng này: 18,452
Tháng trước: 255,286
Tất cả: 3,798,209

Các ứng dụng trực tuyến