Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!                                                            Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chăm lo đời sống của nhân dân là thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!                                                                        Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh!                                                            Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc!                                                            Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân!                                                            Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm!                                                            Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, lợi ích nhóm!                                                            Kiên quyết đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu!                                                            Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng!                                                            Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải đi đôi với bảo vệ môi trường;                                                           Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội;                                                           Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta;                                                           Môi trường hôm nay, cuộc sống ngày mai;                                                           Tích cực hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp;                                                           Vì môi trường trong lành, hãy chung sức xây dựng "Huyện Châu Đức Xanh - Sạch - Đẹp"!;                                                           Hãy nghĩ trước khi vứt rác, hãy dọn rác trước khi quá muộn;                                                           Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường;                                                           Hãy chung tay bảo vệ nguồn nước và môi trường trước khi quá muộn;                                                           Phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em là bảo đảm quyền được sống của trẻ em;                                                           Hãy tạo cho trẻ em một môi trường sống an toàn không tai nạn, thương tích;                                                           Xây dựng Ngôi nhà an toàn, trường học an toàn, cộng đồng an toàn để mọi trẻ em, gia đình có cuộc sống bình yên, hạnh phúc;                                                           Cha mẹ có trách nhiệm trước hết, phòng chống tai nạn, thương tích cho con;                                                           Hãy cho trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn dưới nước!;                                                           Hãy cho trẻ em mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy!;                                                           An toàn cho con, hạnh phúc cho cha mẹ;                                                           An toàn giao thông để nụ cười trẻ thơ tỏa sáng;                                                           Hãy đội mũ bảo hiểm trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn!;                                                           Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông!;                                                           Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ;                                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!                                                            NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!                                                            CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!                                                            


Thứ hai, Ngày 20 Tháng 2 Năm 2017

Truy cập nhanh:

Công văn số: 121/PGD-HĐNG (V/v tiếp tục tăng cường công tác ngăn ngừa tai nạn thương tích, bạo lực học đường, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm, vệ sinh môi trường,... trong các trường học trên địa bàn huyện)    Quyết định số: 48/QĐ-PGD (Về việc công nhận và khen thưởng học sinh giỏi văn hóa cấp huyện Năm học 2016-2017)    Quyết định số: 45/QĐ-PGD (Về việc khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp huyện năm học 2016-2017)    Kế hoạch số: 01/2017/CĐGD (Về việc tổ chức Hội thao truyền thống chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/03/2017)    Lịch công tác tuần 07 - năm 2017 (Từ ngày 13/02/2017 đến 18/02/2017)    Kế hoạch số: 109/KH-PGDĐT (Về việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp học mầm non năm học 2016-2017)    Quyết định số: 44/QĐ-PGD (Về việc thành lập ban bồi dưỡng học sinh giỏi văn hoá lớp 9 năm học 2016-2017)    Quyết định số: 47/QĐ-PGD (Về việc thành lập hội đồng coi thi Violympic Toán, Vật lý trên Internet cấp huyện năm học 2016-2017)    Công văn số: 104/PGD-TH (V/v triệu tập CBQL, Tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học và CBQL trường mầm non tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết học kỳ I, năm học 2016-2017)    Công văn số: 20/NV-VTLT (V/v nhắc nhở báo cáo công tác văn thư năm 2016)   

Công văn số: 191/SGDĐT-GDMN (V/v xây dựng và công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT)

 Công văn ngày 24 tháng 02 năm 2014.
   
 Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non nghiên cứu thực hiện Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc "Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia".

 Nội dung chi tiết: Công văn trên và Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT. Download.


 Các tin khác

Kế hoạch số: 109/KH-PGDĐT (Về việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp học mầm non năm học 2016-2017)
Công văn số: 1189/PGDĐT-MN (V/v thông báo thời gian tập huấn 10 module nâng cao qua mạng cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non)
Công văn số: 1190/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự chuyên đề thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non)
Công văn số: 1165/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự lớp tập huấn công tác kiểm định chất lượng trong trường mầm non)
Công văn số: 1148/PGDĐT-MN (Về việc thông báo kết quả Hội thi giáo viên, cô nuôi giỏi cấp huyện và chuẩn bị tham gia Hội thi cấp tỉnh năm học 2016-2017)
Quyết định số: 457/QĐ-PGDĐT (Về việc công nhận giáo viên, cô nuôi giỏi cấp huyện năm học 2016-2017)
Công văn số: 1093/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự tập huấn Bộ tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non)
Công văn số: 1033/PGDĐT-MN (V/v triệu tập tham dự chuyên đề giáo dục phát triển thẩm mỹ)
Công văn số: 979/PGDĐT-MN (V/v hướng ứng tuần lễ Dinh dưỡng và phát triển và triển khai kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng năm 2016)
Quyết định số: 336/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi giáo viên, cô nuôi giỏi cấp huyện năm học 2016-2017)
Công văn số: 948/PGDĐT-MN (V/v tập huấn về xây dựng thực đơn, lựa chọn và phối hợp, thay thế, chế biến thực phẩm cho các trường mầm non năm học 2016-2017)
Kế hoạch số: 938/KH-PGDĐT (Tổ chức Hội thi giáo viên, cô nuôi giỏi cấp học mầm non năm học 2016-2017)
Quyết định số: 331/QĐ-PGDĐT (Về việc chọn điểm triển khai thực hiện "Nâng cao năng lực thực hành áp dụng các mô đun ưu tiên phát triển chuyên môn cho giáo viên mầm non")
Kế hoạch số: 927/KH-PGDĐT (Thực hiện chuyên đề năm học 2016-2017)
Kế hoạch số: 460/KH-PGDĐT (Thực hiện nâng cao năng lực thực hành áp dụng các mô đun ưu tiên phát triển chuyên môn giáo viên mầm non)
Kế hoạch số: 857/KH-PGDĐT (Triển khai thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2016-2017)
Công văn số: 815/PGDĐT-MN (V/v hướng dẫn uống sữa học đường học kỳ I năm học 2016-2017)
Công văn số: 814/PGDĐT-MN (V/v tập huấn bồi dưỡng thường xuyên qua mạng đối với CBQL và giáo viên mầm non năm học 2016-2017)
Công văn số: 803/PGDĐT-MN (V/v triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với cấp học Mầm non)
Công văn số: 746/PGDĐT-MN (V/v triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè 2016)
Công văn số: 669/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè 2016)
Quyết định số: 219/QĐ-PGDĐT (Về việc công nhận giáo viên mầm non hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giai đoạn 2013-2015 (đơt 2))
Công văn số: 624/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự tập huấn phương pháp: Xây dựng 5 nền tảng chính cho sự phát triển của trẻ nhỏ thông qua việc dạy và học tiếng Anh năm học 2016-2017)
Quyết định số: 173/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường Mầm non Sao Mai)
Công văn số: 172/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường Mầm non Hoàng Oanh)
Quyết định số: 171/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường MN Sao Sáng)
Quyết định số: 168/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường Mầm non Hoa Sen)
Quyết định số: 167/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường Mẫu Giáo Họa Mi)
Quyết định số: 162/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường Mầm non Hoa Sữa)
Quyết định số: 161/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyện môn tại Trường Mầm non Hoa Mai)
Quyết định số: 160/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn tại Trường Mầm non Sơn Ca)
Công văn số: 353/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự chuyên đề lĩnh vực phát triển thẩm mỹ)
Quyết định số: 131/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở mầm non tư thục về hồ sơ chuyên môn và hồ sơ sữa học đường)
Quyết định số: 130/QĐ-PGDĐT (Về việc kiện toàn Ban điều hành thực hiện "Đề án Sữa học đường cho trẻ dưới 6 tuổi trong trường mầm non từ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng")
Quyết định số: 93/QĐ-PGDĐT (Về việc công nhận và khen thưởng các tập thể và cá nhân có đồ dùng, đồ chơi đạt giải trong Hội thi làm đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2015-2016)
Công văn số: 264/PGDĐT-MN (Về việc kiểm tra hồ sơ chuyên môn, hồ sơ sữa học đường năm học 2015-2016)
Thông báo số: 253/TB-PGDĐT (Về kết quả Hội thi làm đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2015-2016)
Công văn số: 195/PGDĐT-MN (Về việc nhận và uống sữa học đường)
Công văn số: 192/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự chuyên đề lĩnh vực phát triển nhận thức)
Kế hoạch số: 154/KH-PGDĐT (Về việc tổ chức Hội thi làm đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2015-2016)
Công văn số: 1684/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự lớp tập huấn chuyên đề phát triển ngôn ngữ)
Thư mời số: 1265/TM-PGDĐT (Về việc dự Hội nghị tổng kết công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi giai đoạn 05 năm từ 2011-2015)
Công văn số: 1167/PGDĐT-MN (V/v tăng cường sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục MN)
Công văn số: 1145/PGDĐT-MN (V/v Thông báo tham gia Hội thi dinh dưỡng cấp tỉnh năm 2015)
Kế hoạch số: 1134/KH-PGDĐT (V/v tổ chức hội thi bé vẽ tranh năm học 2015-2016)
Công văn số: 1079/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự tập huấn chuyên đề Tăng cường phát triển vận động)
Công văn số: 1065/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự chuyên đề phát triển ngôn ngữ cấp tỉnh)
Công văn số: 1013B/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự tập huấn phần mềm dinh dưỡng Vietec)
Công văn số: 1031/PGDĐT-MN (V/v tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng tránh tai nạn, thương tích cho trẻ trong trường mầm non)
Công văn số: 1022/PGDĐT-MN (V/v Triệu tập tham dự chuyên đề lĩnh vực phát triển thể chất năm học 2015-2016)


Trang: 1 / 4       


Tìm kiếm

Thông báo

Thông báo khẩn: Dừng cuộc thi Violympic Toán trên Internet cấp huyện năm học 2016-2017 ngày hôm nay (17/02/2017), do hệ thống chương trình thi của Ban tổ chức Bộ GD&ĐT chưa hoạt động ổn định, đề nghị Hiệu trưởng các trường TH, THCS thông báo cho học sinh, phụ huynh học sinh biết. Phòng GD&ĐT sẽ thông báo lịch thi bổ sung sau. 

Thông báo:
Phòng GD&ĐT đề nghị các trường MN, TH, THCS đóng trên địa bàn các xã, thị trấn hoàn thành hồ sơ PCGD-XMC năm 2016 trước ngày 08/02/2017, kể cả thu thập số liệu người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục và cập nhật vào phần mềm PCGD-XMC.

Thông báo của CĐGD huyện: 
 
CĐGD huyện có CV hướng dẫn sơ kết HKI đề nghị các CĐCS triển khai thực hiện tốt.

- Mẫu b/c công tác nhà trường hàng tháng. Tải về.
- Hộp thư nhận vướng mắc về thực hiện mô hình trường học mới: 
giaidapvnen@gmail.com
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Adobe Presenter 7.0 (soạn e-Learning). Tải về.
- PM xét TN THCS 2015-2016. Tải về.
- Kết nối dữ liệu PMIS: bariavungtau.edu.vn,1400
- Phần mềm PMIS 3.4.9. Tải về.

Thủ tục hành chính lĩnh vực GD&ĐT

 

Hộp thư góp ý

Đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin cho website Phòng GD&ĐT Châu Đức, xin gửi email về hộp thưpgdchauduc.sobariavungtau@moet.edu.vn

Thông tin liên hệ


Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Đức

ĐC: 25 Trần Phú, TT Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu. ĐT: 0643.881.807; Fax: 0643.882.634. Website: http://chauduc-brvt.edu.vn. Email: pgdchauduc.sobariavungtau@moet.edu.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 85
Hôm nay: 189
Hôm qua: 1,267
Tuần này: 189
Tuần trước: 11,507
Tháng này: 27,772
Tháng trước: 239,166
Tất cả: 3,901,678

Các ứng dụng trực tuyến