Chào mừng ngày đổi quốc hiệu VNDCCH thành CHXHCNVN 02/7/1976; Ngày Dân số thế giới 11/7; Ngày truyền thống thanh niên xung phong 15/7/1950; Ngày Hồ chủ tịch ra lời kêu gọi "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" 17/7/1966; Kỷ niệm ngày ký hiệp định Giơnevơ 20/7/1954; Kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sỹ 27/7/1947 và ngày thành lập công đoàn Việt Nam 28/7/1929.


Xây dựng cơ bản-TBTH-TĐKT

Thông tư: 07/2012/TT-BGDĐT (Quy trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú)

 Đăng tin ngày 17 tháng 07 năm 2012.
Nội dung chi tiết của thông tư trên. Download.


 Các tin khác

Công văn khẩn: 569/PGD-CSVC (Về việc báo cáo danh mục, chứng từ trang thiết bị liên quan đề nghị thanh lý)
Công văn: 1644/UBND-VP (V/v Đăng ký, đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2015 trên địa bàn huyện Châu Đức)
Công văn: 540/PGD-TĐKT (V/v lập thủ tục đề nghị tặng HCLĐ Hạng ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ)
Công văn: 139/NV (V/v Thống kê kết quả khen thưởng ngành giáo dục)
Kế hoạch: 370/KH-PGD (Thực hiện chuyên đề năm 2014: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm")
Công văn: 402/PGD-CSVC (V/v tăng cường công tác trực và bảo vệ tài sản cơ quan đơn vị)
Kế hoạch: 376/KH-PGD (V/v làm việc của Ban giám khảo Hội thi viết và thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức Nhà giáo")
Quyết định: 113/QĐ-PGD (V/v thành lập Ban giám khảo Hội thi viết và thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức Nhà giáo")
Thư mời: 373/TM-PGD (V/v tổ chức Hội nghị triển khai công tác xét thi đua khen thưởng năm học 2013-2014 và hướng dẫn việc lập chứng từ thanh lý tài sản)
Công văn số: 340/PGD-TĐKT (Về việc hướng dẫn thực hiện việc xét thi đua, khen thưởng năm học 2013-2014)
Kế hoạch số: 222/KH-PGD (Về việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI)
Công văn số: 1261-CV/HU (Về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ quản lý ngành giáo dục, giai đoạn 2016-2021)
Công văn số: 201/PGD-TĐKT (Về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận về việc Giới thiệu - NGUT lần thứ 13 năm 2014)
Công văn số: 174/TĐKT-PGD (Về việc hướng dẫn thực hiện việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân - Nhà giáo ưu tú lần thứ 13 năm 2014)
Công văn số: 1181-CV/HU (Về việc triển khai Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 27/12/2013 của Tỉnh uỷ)
Công văn số: 122/PGD-CSVC (V/v tiêu huỷ hoá chất hết hạn sử dụng và cung ứng thiết bị hoá chất thí nghiệm tại các trường THCS)
Công văn số: 184/SKHĐT-VX (V/v hoàn thành Phiếu khảo sát đánh giá hiệu quả đầu tư các công trình xây dựng trường học và mua sắm trang thiết bị trường học vốn ngân sách đã hoàn toàn đưa vào sử dụng từ 01/01/2006 đến 30/6/2013)
Quyết định số: 286/QĐ-HĐXSK (V/v thành lập Hội đồng chuyên ngành tư vấn về mặt chuyên môn cho Hội đồng xét sáng kiến huyện công nhận sáng kiến, giải pháp năm học 2013-2014 của ngành Giáo dục huyện Châu Đức)
Công văn số: 962/PGD-TĐKT (V/v hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng sáng kiên, giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học và điều chỉnh một số nội dung đề nghị xét tặng kỷ niệm chương năm học 2013-2014)
Công văn số: 964/PGD-TĐKT (Về việc phân công phụ trách cụm thi đua các cấp học năm học 2013-2014)
Công văn số: 925/PGD&ĐT (V/v: Kế hoạch phối hợp kiểm tra công tác PCCC các đơn vị trực thuộc năm 2013)
Công văn số: 895/PGD-CSVC (V/v Điều chuyển máy chiếu, máy vi tính, Ti vi phục vụ công tác xét tuyển viên chức 2013)
Thư mời của UBND huyện: Về việc Dự buổi họp mặt mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/2013)
Công văn 665/PGD-TĐKT (Về việc hướng dẫn thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2013-2014)
Kế hoạch số 659/KH-PGD (Về việc tổ chức hội thi viết và thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức Nhà giáo")
Kế hoạch 631/PGD-TĐKT (Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng, thiết bị năm học 2013-2014)
Công văn số 41-CV/BTG (V/v Tổ chức kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9) *Sao y bản chính
Hướng dẫn số 369/HD-PGD (V/v Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với các trường học trực thuộc giai đoạn 2016-2021)
Các biểu mẫu đăng ký thi đua năm học 2012-2013.
Công văn số 320/PGD-TĐKT (V/v Hướng dẫn thực hiện việc xét thi đua, khen thưởng năm học 2012-2013)
Giấy mời: 205/GM-PGDĐT (V/v Triển khai một số nội dung về công tác sử dụng, bảo quản trang thiết bị)
CV: 978/PGD-TĐKT (V/v Hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng sáng kiến, giải pháp và đề tài nghiên cứu khoa học)
CV: 40-CV/BTG (V/v tuyên truyền kỷ niệm 40 năm chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không" (12/1972-12/2012))
CV: 902/QĐ-PGD (Quyết định V/v thành lập các khối thi đua và cụm thi đua trong ngành Giáo dục huyện Châu Đức)
CV: 4924/QĐ-UBND (Quyết định V/v ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy trình xét khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức)
CV: 680/PGD-TĐKT (V/v hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2012-2013), đính kèm mẫu đăng ký thi đua NH 2012-2013.
CV: 681/PGD-TVTB (V/v triển khai công tác TV-Thiết bị trường học năm học 2012-2013)
CV: 682/PGD-TĐKT (Lịch công tác thi đua; khen thưởng năm học 2012-2013)
Nghị định: 21/2010/NĐ-CP (Về thi hành Luật thi đua, Khen thưởng)
Thông tư: 02/2011/TT-BNV (V/v hướng dẫn thực hiện nghị định 42/2010/NĐ-CP)
Nghị định 39/2012/NĐ-CP (Về thi đua khen thưởng)
Thông tư: 12/2012/TT-BGDĐT (Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục)
Quyết định: 01/2012/QĐ-UBND và Quy chế Quản lý công tác Thi đua - Khen thưởng trên địa bàn huyện Châu Đức (Ngày 21/5/2012)
Tìm kiếm

Thông báo

Thông báo: Phòng GD&ĐT kính mời Hiệu trưởng các trường trực thuộc tham dự Họp Hiệu trưởng toàn ngành tháng 8/2014. Thời gian: 8g00, ngày 01/8/2014 (thứ Sáu). Địa điểm: Trường THCS Châu Đức. 

Thông báo của CĐGD huyện: Đề nghị các Đ/c chủ tịch các CĐCS tổ chức thực hiện việc sơ kết 5 năm phong trào PN hai giỏi theo hướng dẫn của LĐLĐ và CĐGD huyện  Xem hướng dẫn tại đây


Thông báo: 
Về việc thay đổi địa chỉ kết nối cơ sở dữ liệu PMIS với Sở GD&ĐT, cụ thể:
địa chỉ kết nối cũ: pmis.bariavungtau.edu.vn,1433 địa chỉ mới: pmis.bariavungtau.edu.vn,1400
Lưu ý: Tắt dịch vụ SQL Server (SQLEXPRESS) trong máy trước khi thay đổi địa chỉ kết nối.
Đề nghị các trường trực thuộc cập nhật để truy cập, các trường thực hiện nghiệp vụ đánh giá CBCC trên phần mềm PMIS, kỳ đánh giá 15/6/2014, tiếp tục cập nhật dữ liệu PMIS thật chính xác.
Phòng GD&ĐT sẽ tiếp tục kiểm tra lại dữ liệu và thông báo kết quả công tác cập nhật đầy đủ và chính xác dữ liệu PMIS giữa tháng 7/2014.

Thông báo của CĐGD huyện:
Đề nghị các Đ/c chủ tịch các CĐCS thực hiện tốt việc vận động đóng góp Học bổng Nguyễn Đức Cảnh  như các năm học trước và nộp về cho LĐLĐ huyện trước ngày 17-7-2014.

Thông báo của CĐGD huyện: Kính gửi Chủ tịch các CĐCS trực thuộc, LĐLĐ huyện triển khai 02 công văn về việc xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp CĐ và báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật 6 tháng đầu năm 2014. Đề nghị các CĐ thực hiện đầy đủ và nộp đúng thời gian (nội dung CV và Biểu mẫu xem trong mục hoạt động CĐ ngành)

Thông báo: Lịch tạm ngưng cấp điện 15 ngày đầu tháng 8/2014. Download. 

Hộp thư góp ý

Để góp ý, đóng góp cho Website phòng GD&ĐT Châu Đức xin gửi e-mail về:  Trân trọng cảm ơn!
xuanvinh.pgdchauduc@gmail.com

Thông tin liên hệ


Phòng GD&ĐT Châu Đức

Địa chỉ: đường Trần Phú, TT Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. ĐT: 0643.881 807; Fax: 0643.882 634. Website: chauduc-brvt.edu.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 401
Hôm nay: 517
Hôm qua: 1,402
Tuần này: 517
Tuần trước: 9,578
Tháng này: 33,722
Tháng trước: 106,525
Tất cả: 1,876,487

Quảng cáo