Chào mừng ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10; Ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam 14/10/1930; Ngày thành lập Hội liên hiệp thanh niên 15/10 và ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930-20/10/2014.


Thứ bảy, Ngày 25 Tháng 10 Năm 2014

Truy cập nhanh:

Công văn: 895/PGD-TH.THCS (V/v hướng dẫn sân chơi "Em yêu biển đảo quê hương" dành cho học sinh khối lớp 7 và khối lớp 4 cấp tỉnh)    Kế hoạch: 894/KH-PGD (Hoạt động của Hội đồng bộ môn cấp tiểu học năm học 2014-2015)    Kế hoạch: 893/KH-PGDĐT (Triển khai thực hiện đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" năm 2015)    Quyết định: 268/QĐ-PGDĐT (V/v Kiện toàn Ban điều hành thực hiện "Đề án Sữa học đường cho trẻ dưới 6 tuổi trong trường mầm non và trẻ từ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng" giai đoạn 2012-2016)    Công văn: 889/PGD-TH (V/v hướng dẫn thực hiện phương pháp giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật ở tiểu học)    Công văn: 888/PGD-TH (V/v cử CBQL và giáo viên dự tập huấn vận dụng phương pháp mới giáo viên Mỹ thuật cấp tiểu học)    Kế hoạch: 882/KH-PGD (Tổ chức chuyên đề dạy học phương pháp bàn tay nặn bột)    Công văn: 880/PGD-TH (V/v báo cáo tình hình sử dụng phòng đàn Organ tại các trường tiểu học)    Quyết định: 267/QĐ-PGD (V/v thành lập Tổ trọng tài, bảo vệ, phục vụ Hội thao truyền thống chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014)    Công văn: 878/PGDĐT-HĐNG (V/v tập huấn tuyên truyền nước sạch, vệ sinh môi trường năm 2014)   

Xây dựng cơ bản-TBTH-TĐKT

Thông tư: 07/2012/TT-BGDĐT (Quy trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú)

 Đăng tin ngày 17 tháng 07 năm 2012.
Nội dung chi tiết của thông tư trên. Download.


 Các tin khác

Công văn: 841/PGD-CSVC (V/v thống nhất quy trình xin mua sắm tài sản bổ sung của các đơn vị)
Thư mời: 828/TM-PGD (Về việc nghiệm thu đưa vào sử dụng gói thầu mua sắm trang thiết bị máy móc)
Công văn: 816/PGD-CSVC (V/v Báo cáo tổ chức tự kiểm tra thực hiện Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo chỉ đạo của Bộ tài chính)
Kế hoạch: 814/KH-PGD (Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh)
Công văn: 770/PGD-CSVC (V/v rà soát việc bàn giao hồ sơ công trình XDCB cho đơn vị sử dụng)
Công văn: 700/PGD-TĐKT (Về việc hướng dẫn thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2014-2015)
Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2014-2015.
Thông báo: 669/TB-PGD (Lịch trực trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2014)
Công văn: 659/PGD-TĐKT (V/v Chỉ đạo công tác tổ chức khai giảng năm học mới 2014-2015)
Công văn: 644/PGD-TVTB (V/v kiểm tra sách giáo khoa lịch sử, địa lý đang lưu giữ trong các thư viện trường học)
Công văn: 1955/UBND-VP (V/v báo cáo công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của Ngành Giáo dục và Đào tạo)
Công văn khẩn: 569/PGD-CSVC (Về việc báo cáo danh mục, chứng từ trang thiết bị liên quan đề nghị thanh lý)
Công văn: 1644/UBND-VP (V/v Đăng ký, đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2015 trên địa bàn huyện Châu Đức)
Công văn: 540/PGD-TĐKT (V/v lập thủ tục đề nghị tặng HCLĐ Hạng ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ)
Công văn: 139/NV (V/v Thống kê kết quả khen thưởng ngành giáo dục)
Kế hoạch: 370/KH-PGD (Thực hiện chuyên đề năm 2014: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm")
Công văn: 402/PGD-CSVC (V/v tăng cường công tác trực và bảo vệ tài sản cơ quan đơn vị)
Kế hoạch: 376/KH-PGD (V/v làm việc của Ban giám khảo Hội thi viết và thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức Nhà giáo")
Quyết định: 113/QĐ-PGD (V/v thành lập Ban giám khảo Hội thi viết và thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức Nhà giáo")
Thư mời: 373/TM-PGD (V/v tổ chức Hội nghị triển khai công tác xét thi đua khen thưởng năm học 2013-2014 và hướng dẫn việc lập chứng từ thanh lý tài sản)
Công văn số: 340/PGD-TĐKT (Về việc hướng dẫn thực hiện việc xét thi đua, khen thưởng năm học 2013-2014)
Kế hoạch số: 222/KH-PGD (Về việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI)
Công văn số: 1261-CV/HU (Về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ quản lý ngành giáo dục, giai đoạn 2016-2021)
Công văn số: 201/PGD-TĐKT (Về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận về việc Giới thiệu - NGUT lần thứ 13 năm 2014)
Công văn số: 174/TĐKT-PGD (Về việc hướng dẫn thực hiện việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân - Nhà giáo ưu tú lần thứ 13 năm 2014)
Công văn số: 1181-CV/HU (Về việc triển khai Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 27/12/2013 của Tỉnh uỷ)
Công văn số: 122/PGD-CSVC (V/v tiêu huỷ hoá chất hết hạn sử dụng và cung ứng thiết bị hoá chất thí nghiệm tại các trường THCS)
Công văn số: 184/SKHĐT-VX (V/v hoàn thành Phiếu khảo sát đánh giá hiệu quả đầu tư các công trình xây dựng trường học và mua sắm trang thiết bị trường học vốn ngân sách đã hoàn toàn đưa vào sử dụng từ 01/01/2006 đến 30/6/2013)
Quyết định số: 286/QĐ-HĐXSK (V/v thành lập Hội đồng chuyên ngành tư vấn về mặt chuyên môn cho Hội đồng xét sáng kiến huyện công nhận sáng kiến, giải pháp năm học 2013-2014 của ngành Giáo dục huyện Châu Đức)
Công văn số: 962/PGD-TĐKT (V/v hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng sáng kiên, giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học và điều chỉnh một số nội dung đề nghị xét tặng kỷ niệm chương năm học 2013-2014)
Công văn số: 964/PGD-TĐKT (Về việc phân công phụ trách cụm thi đua các cấp học năm học 2013-2014)
Công văn số: 925/PGD&ĐT (V/v: Kế hoạch phối hợp kiểm tra công tác PCCC các đơn vị trực thuộc năm 2013)
Công văn số: 895/PGD-CSVC (V/v Điều chuyển máy chiếu, máy vi tính, Ti vi phục vụ công tác xét tuyển viên chức 2013)
Thư mời của UBND huyện: Về việc Dự buổi họp mặt mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/2013)
Công văn 665/PGD-TĐKT (Về việc hướng dẫn thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2013-2014)
Kế hoạch số 659/KH-PGD (Về việc tổ chức hội thi viết và thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức Nhà giáo")
Kế hoạch 631/PGD-TĐKT (Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng, thiết bị năm học 2013-2014)
Công văn số 41-CV/BTG (V/v Tổ chức kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9) *Sao y bản chính
Hướng dẫn số 369/HD-PGD (V/v Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với các trường học trực thuộc giai đoạn 2016-2021)
Các biểu mẫu đăng ký thi đua năm học 2012-2013.
Công văn số 320/PGD-TĐKT (V/v Hướng dẫn thực hiện việc xét thi đua, khen thưởng năm học 2012-2013)
Giấy mời: 205/GM-PGDĐT (V/v Triển khai một số nội dung về công tác sử dụng, bảo quản trang thiết bị)
CV: 978/PGD-TĐKT (V/v Hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng sáng kiến, giải pháp và đề tài nghiên cứu khoa học)
CV: 40-CV/BTG (V/v tuyên truyền kỷ niệm 40 năm chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không" (12/1972-12/2012))
CV: 902/QĐ-PGD (Quyết định V/v thành lập các khối thi đua và cụm thi đua trong ngành Giáo dục huyện Châu Đức)
CV: 4924/QĐ-UBND (Quyết định V/v ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy trình xét khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức)
CV: 680/PGD-TĐKT (V/v hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2012-2013), đính kèm mẫu đăng ký thi đua NH 2012-2013.
CV: 681/PGD-TVTB (V/v triển khai công tác TV-Thiết bị trường học năm học 2012-2013)
CV: 682/PGD-TĐKT (Lịch công tác thi đua; khen thưởng năm học 2012-2013)
Nghị định: 21/2010/NĐ-CP (Về thi hành Luật thi đua, Khen thưởng)


Trang: 1 / 2       


Tìm kiếm

Thông báo

Thông báo: Đề nghị các trường THCS tải về mẫu Phiếu chấm hồ sơ bài giảng điện tử ELearning (Dự kiến) để giáo viên các trường định hướng xây dựng bài giảng; đóng góp ý kiến cho mẫu phiếu chấm bài giảng ELearning  trước ngày 15/10/2014 về địa chỉ email: xuanvinh.pgdchauduc@gmail.com. Download. 

Thông báo của CĐGD huyện: Hiện nay CĐGD huyện đã hoàn thành giấy khen và giấy CN Phụ nữ " Hai Giỏi". Các CĐCS cử người về nhận từ ngày 7-10-2014. Trong quá trình nhận có gì còn vướng mắc đề nghị BCH có văn bản gửi cho CĐGD huyện để giải đáp. Ngoài ra các đơn vị gấp rút nộp hồ sơ  hội nghị CB-VC để CĐGD kịp nộp về cho LĐLĐ huyện (để tránh mất thời gian trước khi đi liên hệ với cô Chi SĐT: 0902652051).

Thông báo: 
Từ ngày 20/9/2014 trở đi, để tránh ảnh hưởng đến việc nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề,... cũng như hoạt động quản lý nâng lương cho CBQL các đơn vị trực thuộc lần tiếp theo, đề nghị: 
1. Các trường rà soát, kiểm tra lại các nội dung trong các quyết định nâng lương gồm: thường xuyên, nâng trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung ngay sau khi Phòng GD&ĐT đã ban hành so với dữ liệu thông tin Lương, phụ cấp trên PMIS của đơn vị. Thời hạn thực hiện: chậm nhất  07 ngày kể từ ngày ký quyết định.
2. Đối với quyết định phụ cấp thâm niên nghề thì cập nhật chỉ số % Mức phụ cấp thâm niên nghề mới và Được hưởng từ ngày trong quyết định vào trong mục: PC TN nghề nghiệp (%) và Ngày hưởng TNN. Thời hạn thực hiện: chậm nhất  07 ngày kể từ ngày ký quyết định.

Thông báo của CĐGD huyện: Đã có QĐ và DS khen thưởng và công nhận PN hai giỏi  của CĐGD huyện. Các đơn vị xem có ý kiến thắc mắc liên hệ với BCH. Còn khen thưởng cao hơn hiện nay chưa có. Ngoài ra còn có một số CV của CĐGD huyện và LĐLĐ huyện. Đề nghị các CĐCS triển khai thực hiện (Nội dung công văn trong mục Hoạt động công đoàn ngành)

Thông báo:
V/v triển khai Phần mềm hỗ trợ công tác Phổ cập - CMC:
Đề nghị Hiệu trưởng các trường TH, THCS triển khai thông báo cho cán bộ làm công tác Phổ cập đơn vị một số nội dung sau:
- Đối với các xã chưa nhập phiếu điều tra năm 2013-2014 thì phải nhập mới hoàn toàn năm học 2014-2015.
- Đối với các xã đã nhập dữ liệu 2013-2014, sau khi thực hiện Lên lớp, các xã thực hiện việc cập nhật dữ liệu Phổ cập cho năm 2014-2015 kế thừa dữ liệu từ 2013-2014.
- Hạn chót ngày 10/9/2014 hoàn thành việc nhập phiếu điều tra, điều chỉnh dữ liệu, điều chỉnh các sai sót, tổng hợp thông tin phổ cập cấp xã.
 
Thông báo của CĐGD huyện: Đề nghị các Đ/c chủ tịch các CĐCS tổ chức thực hiện việc sơ kết 5 năm phong trào PN hai giỏi theo hướng dẫn của LĐLĐ và CĐGD huyện  Xem hướng dẫn tại đây

Thông báo: Về việc thay đổi địa chỉ kết nối cơ sở dữ liệu PMIS với Sở GD&ĐT, cụ thể: địa chỉ kết nối cũ: pmis.bariavungtau.edu.vn,1433 địa chỉ mới: pmis.bariavungtau.edu.vn,1400
Bộ cài đặt phần mềm PMIS 3.4.9: Download

Thông báo: Lịch tạm ngưng cấp điện 15 ngày cuối tháng 10/2014. Download. 

Hộp thư góp ý

Để góp ý, đóng góp cho Website phòng GD&ĐT Châu Đức xin gửi e-mail về:  Trân trọng cảm ơn!
xuanvinh.pgdchauduc@gmail.com

Thông tin liên hệ


Phòng GD&ĐT Châu Đức

Địa chỉ: đường Trần Phú, TT Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. ĐT: 0643.881 807; Fax: 0643.882 634. Website: chauduc-brvt.edu.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 248
Hôm nay: 491
Hôm qua: 1,612
Tuần này: 7,533
Tuần trước: 9,508
Tháng này: 32,991
Tháng trước: 115,663
Tất cả: 1,985,200

Quảng cáo