Chào mừng ngày truyền thống công tác Tư tưởng văn hoá của Đảng 1/8/1930; Ngày chống vũ khí nguyên tử 6/8; Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam 10/8; Ngày chiến thắng phát-xít Nhật 15/8/1945; Ngày chiến thắng Cách mạng tháng tám 19/8/1945; Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam 19/8/1945; Ngày sinh cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng 20/8/1888; Ngày Việt Nam là hội viên phong trào các nước không liên kết 26/8/1975; Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước 28/8.


Xây dựng cơ bản-TBTH-TĐKT

Thông tư: 07/2012/TT-BGDĐT (Quy trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú)

 Đăng tin ngày 17 tháng 07 năm 2012.
Nội dung chi tiết của thông tư trên. Download.


 Các tin khác

Công văn: 1955/UBND-VP (V/v báo cáo công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của Ngành Giáo dục và Đào tạo)
Công văn khẩn: 569/PGD-CSVC (Về việc báo cáo danh mục, chứng từ trang thiết bị liên quan đề nghị thanh lý)
Công văn: 1644/UBND-VP (V/v Đăng ký, đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2015 trên địa bàn huyện Châu Đức)
Công văn: 540/PGD-TĐKT (V/v lập thủ tục đề nghị tặng HCLĐ Hạng ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ)
Công văn: 139/NV (V/v Thống kê kết quả khen thưởng ngành giáo dục)
Kế hoạch: 370/KH-PGD (Thực hiện chuyên đề năm 2014: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm")
Công văn: 402/PGD-CSVC (V/v tăng cường công tác trực và bảo vệ tài sản cơ quan đơn vị)
Kế hoạch: 376/KH-PGD (V/v làm việc của Ban giám khảo Hội thi viết và thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức Nhà giáo")
Quyết định: 113/QĐ-PGD (V/v thành lập Ban giám khảo Hội thi viết và thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức Nhà giáo")
Thư mời: 373/TM-PGD (V/v tổ chức Hội nghị triển khai công tác xét thi đua khen thưởng năm học 2013-2014 và hướng dẫn việc lập chứng từ thanh lý tài sản)
Công văn số: 340/PGD-TĐKT (Về việc hướng dẫn thực hiện việc xét thi đua, khen thưởng năm học 2013-2014)
Kế hoạch số: 222/KH-PGD (Về việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI)
Công văn số: 1261-CV/HU (Về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ quản lý ngành giáo dục, giai đoạn 2016-2021)
Công văn số: 201/PGD-TĐKT (Về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận về việc Giới thiệu - NGUT lần thứ 13 năm 2014)
Công văn số: 174/TĐKT-PGD (Về việc hướng dẫn thực hiện việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân - Nhà giáo ưu tú lần thứ 13 năm 2014)
Công văn số: 1181-CV/HU (Về việc triển khai Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 27/12/2013 của Tỉnh uỷ)
Công văn số: 122/PGD-CSVC (V/v tiêu huỷ hoá chất hết hạn sử dụng và cung ứng thiết bị hoá chất thí nghiệm tại các trường THCS)
Công văn số: 184/SKHĐT-VX (V/v hoàn thành Phiếu khảo sát đánh giá hiệu quả đầu tư các công trình xây dựng trường học và mua sắm trang thiết bị trường học vốn ngân sách đã hoàn toàn đưa vào sử dụng từ 01/01/2006 đến 30/6/2013)
Quyết định số: 286/QĐ-HĐXSK (V/v thành lập Hội đồng chuyên ngành tư vấn về mặt chuyên môn cho Hội đồng xét sáng kiến huyện công nhận sáng kiến, giải pháp năm học 2013-2014 của ngành Giáo dục huyện Châu Đức)
Công văn số: 962/PGD-TĐKT (V/v hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng sáng kiên, giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học và điều chỉnh một số nội dung đề nghị xét tặng kỷ niệm chương năm học 2013-2014)
Công văn số: 964/PGD-TĐKT (Về việc phân công phụ trách cụm thi đua các cấp học năm học 2013-2014)
Công văn số: 925/PGD&ĐT (V/v: Kế hoạch phối hợp kiểm tra công tác PCCC các đơn vị trực thuộc năm 2013)
Công văn số: 895/PGD-CSVC (V/v Điều chuyển máy chiếu, máy vi tính, Ti vi phục vụ công tác xét tuyển viên chức 2013)
Thư mời của UBND huyện: Về việc Dự buổi họp mặt mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/2013)
Công văn 665/PGD-TĐKT (Về việc hướng dẫn thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2013-2014)
Kế hoạch số 659/KH-PGD (Về việc tổ chức hội thi viết và thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức Nhà giáo")
Kế hoạch 631/PGD-TĐKT (Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng, thiết bị năm học 2013-2014)
Công văn số 41-CV/BTG (V/v Tổ chức kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9) *Sao y bản chính
Hướng dẫn số 369/HD-PGD (V/v Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với các trường học trực thuộc giai đoạn 2016-2021)
Các biểu mẫu đăng ký thi đua năm học 2012-2013.
Công văn số 320/PGD-TĐKT (V/v Hướng dẫn thực hiện việc xét thi đua, khen thưởng năm học 2012-2013)
Giấy mời: 205/GM-PGDĐT (V/v Triển khai một số nội dung về công tác sử dụng, bảo quản trang thiết bị)
CV: 978/PGD-TĐKT (V/v Hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng sáng kiến, giải pháp và đề tài nghiên cứu khoa học)
CV: 40-CV/BTG (V/v tuyên truyền kỷ niệm 40 năm chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không" (12/1972-12/2012))
CV: 902/QĐ-PGD (Quyết định V/v thành lập các khối thi đua và cụm thi đua trong ngành Giáo dục huyện Châu Đức)
CV: 4924/QĐ-UBND (Quyết định V/v ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy trình xét khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức)
CV: 680/PGD-TĐKT (V/v hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2012-2013), đính kèm mẫu đăng ký thi đua NH 2012-2013.
CV: 681/PGD-TVTB (V/v triển khai công tác TV-Thiết bị trường học năm học 2012-2013)
CV: 682/PGD-TĐKT (Lịch công tác thi đua; khen thưởng năm học 2012-2013)
Nghị định: 21/2010/NĐ-CP (Về thi hành Luật thi đua, Khen thưởng)
Thông tư: 02/2011/TT-BNV (V/v hướng dẫn thực hiện nghị định 42/2010/NĐ-CP)
Nghị định 39/2012/NĐ-CP (Về thi đua khen thưởng)
Thông tư: 12/2012/TT-BGDĐT (Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục)
Quyết định: 01/2012/QĐ-UBND và Quy chế Quản lý công tác Thi đua - Khen thưởng trên địa bàn huyện Châu Đức (Ngày 21/5/2012)
Tìm kiếm

Thông báo

Thông báo: Triển khai Phần mềm hỗ trợ công tác Phổ cập - CMC:
1. Những đối tượng phổ cập có ngày sinh chỉ có chỉ số năm sinh, cán bộ nhập liệu phải nhập: 01/01/chỉ số năm sinh để gán cho đối tượng đó là ngày sinh: 01 và tháng sinh cũng là 01, các trường hợp còn lại thì nhập bình thường. Ví dụ: Nguyễn Văn A, ngày sinh: chỉ nhớ có năm sinh là 1987, như vậy phải nhập là: 01/01/1987.
Nguy
ễn Văn B, ngày sinh thực tế: 01/01/1985, như vậy nhập như bình thường: 01/01/1985.
2. Đề nghị cán bộ làm công tác quản trị dữ liệu phổ cập xã, thị trấn hoàn thành việc cập nhật danh sách tên khu phố/ấp/thôn; Danh sách trường mầm non, tiểu học, THCS trong xã, thị trấn chậm nhất trước ngày 24/8/2014. Sau khi Phòng GD&ĐT kiểm tra xong, nếu thông tin chính xác, Phòng GD&ĐT sẽ thông báo nhập liệu sau thông báo này (dự kiến sau ngày 24/8/2014 bắt đầu nhập phiếu điều tra). 

Thông báo: Căn cứ CV 632/PGDĐT-THCS ngày 18/8/2014 V/v triển khai vận hành hệ thống quản lý học sinh vnEdu và ứng dụng phần mềm Sổ liên lạc điện tử của Phòng GD&ĐT. Sau ngày 31/8/2014 trường THCS nào chưa cập nhật toàn bộ dữ liệu cán bộ, giáo viên, học sinh của năm học mới 2014-2015 lên hệ thống vnEdu, Hiệu trưởng trường đó chịu trách nhiệm về nội dung này. Trân trọng! 

Thông báo:

- Tài liệu tổng kết năm học 2013-2014 và phương hướng năm học 2014-2015. Download. 
- Tài liệu tập huấn phần mềm Phổ cập - Chống mù chữ. Download. 
Lưu ý: Các trường TH, THCS tham dự tập huấn phải mang theo ổ cắm điện di động cho máy tính xách tay.

Thông báo của CĐGD huyện: Ngày 12/08/2014, Ban Thường vụ LĐLĐ  huyện có công văn số 203/LĐLĐ v/v chỉ đạo tổ chức hội nghị CBCCVCLĐ khối trường học. Để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên trong nhà trường năm học 2014 – 2015. Công đoàn Giáo dục huyện đề nghị Ban chấp hành CĐCS các trường phối hợp tốt với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức Hội nghị CBCCVCLĐ trường học nghiêm túc và đạt kết quả tốt. ND công văn

Thông báo: Căn cứ quyết định: 3688/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 V/v Phê duyệt danh sách giáo viên đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện được hưởng phụ cấp thâm niên nghề. Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc triển khai thực hiện cập nhật các nội dung trong danh sách đính kèm quyết định trên vào dữ liệu PMIS của đơn vị mình, cụ thể các nội dung sau: mã ngạch lương hiện hưởng; ngày bổ nhiệm vào ngạch; bậc; hệ số lương; % VK; ngày hưởng lương; mốc tính lương lần sau; % thâm niên; ngày hưởng thâm niên (thời gian tính thâm niên lần sau). 
Lưu ý: Mốc tính lương lần sau và mục hưởng từ ngày của nâng lương thường xuyên là một (tức là hai giá trị này phải giống nhau)
- Cập nhật cho BGH phải hoàn thành trước ngày 15/8/2014.
- Cập nhật cho GV, NV phải hoàn thành trước ngày 20/8/2014.


Thông báo của CĐGD huyện: Đề nghị các Đ/c chủ tịch các CĐCS tổ chức thực hiện việc sơ kết 5 năm phong trào PN hai giỏi theo hướng dẫn của LĐLĐ và CĐGD huyện  Xem hướng dẫn tại đây

Thông báo của CĐGD huyện: Kính gửi Chủ tịch các CĐCS trực thuộc, LĐLĐ huyện triển khai 02 công văn về việc xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp CĐ và báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật 6 tháng đầu năm 2014. Đề nghị các CĐ thực hiện đầy đủ và nộp đúng thời gian (nội dung CV và Biểu mẫu xem trong mục hoạt động CĐ ngành)

Thông báo: Về việc thay đổi địa chỉ kết nối cơ sở dữ liệu PMIS với Sở GD&ĐT, cụ thể: địa chỉ kết nối cũ: pmis.bariavungtau.edu.vn,1433 địa chỉ mới: pmis.bariavungtau.edu.vn,1400
Lưu ý: Tắt dịch vụ SQL Server (SQLEXPRESS) trong máy trước khi thay đổi địa chỉ kết nối.
Đề nghị các trường trực thuộc cập nhật để truy cập, các trường thực hiện nghiệp vụ đánh giá CBCC trên phần mềm PMIS, kỳ đánh giá 15/6/2014, tiếp tục cập nhật dữ liệu PMIS thật chính xác.

Thông báo: 
Lịch tạm ngưng cấp điện 15 ngày đầu tháng 8/2014. Download. 

Hộp thư góp ý

Để góp ý, đóng góp cho Website phòng GD&ĐT Châu Đức xin gửi e-mail về:  Trân trọng cảm ơn!
xuanvinh.pgdchauduc@gmail.com

Thông tin liên hệ


Phòng GD&ĐT Châu Đức

Địa chỉ: đường Trần Phú, TT Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. ĐT: 0643.881 807; Fax: 0643.882 634. Website: chauduc-brvt.edu.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 370
Hôm nay: 668
Hôm qua: 1,075
Tuần này: 7,880
Tuần trước: 11,390
Tháng này: 29,787
Tháng trước: 968,850
Tất cả: 1,909,842

Quảng cáo