Chào mừng ngày truyền thống công tác Tư tưởng văn hoá của Đảng 1/8/1930; Ngày chống vũ khí nguyên tử 6/8; Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam 10/8; Ngày chiến thắng phát-xít Nhật 15/8/1945; Ngày chiến thắng Cách mạng tháng tám 19/8/1945; Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam 19/8/1945; Ngày sinh cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng 20/8/1888; Ngày Việt Nam là hội viên phong trào các nước không liên kết 26/8/1975; Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước 28/8.


Kế toán - Tài vụ

Công văn số 904/SGDĐT-KHTC (V/v báo cáo về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh mầm non, tiểu học, THCS vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh) *Sao y bản chính

 Công văn ngày 08 tháng 7 năm 2013.

 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non - Mẫu giáo, Tiểu học, THCS.

 Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường trên lập các báo cáo theo mẫu đính kèm công văn này, nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/7/2013 (Cô Thuỷ) để Phòng tổng hợp kịp thời.
 
 Nội dung chi tiết: Công văn và các mẫu báo cáo đính kèm. Download.


 Các tin khác

Công văn số: 184/TCKH (Thông báo về việc quyết toán thu - chi sự nghiệp giáo dục năm 2013)
Bảng so sánh lãi suất tiền vay tại AGRIBANK chi nhánh huyện Châu Đức với các ngân hàng khác.
Thông báo số: 11/TB-UBND (V/v kết luận tại Hội nghị triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập)
Thông báo số: 458/TB-UBND (Về việc trợ cấp Tết Giáp Ngọ năm 2014)
Công văn số: 1041/BHXH-PT (Về việc hướng dẫn thực hiện BHXH, BHYT, BHTN từ 01/01/2014)
Thông báo số: 463/TB-KBBRVT (V/v mạo danh cán bộ Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu)
Công văn 633/PGDĐT (V/v hướng dẫn thực hiện công tác Kế hoạch - Tài chính, CSVC và chống lạm thu trong trường học năm học 2013-2014)
Công văn số 430/CV-KTHT (V/v nhắc nhở các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tiết kiệm điện) *Sao y bản chính
Công văn số 139/CCT-TB (V/v kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân các đơn vị hành chính sự nghiệp)
Công văn 1498/UBND-VP (V/v Đăng ký nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn huyện Châu Đức)
Công văn số 70/BHXH (V/v thông báo mức thu BHYT học sinh năm học 2013-2014)
Công văn số 1547/LS.GDĐT-LĐTBXH (V/v Báo cáo số liệu, kinh phí thực hiện cấp bù học phí, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2010-2011 đến 2012-2013 và những vướng mắc khi thực hiện theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ)
CV: 37/2012/QĐ-UBND (Quyết định V/v quy định chế độ hỗ trợ giáo viên tham gia hội đồng bộ môn của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)
CV: 1336/SGDĐT-KHTC (V/v chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2012-2013) Sao y bản chính của Sở GD&ĐT
CV: 851/PGDĐT-KTTV (V/v vận động CB-CNV đăng ký tham gia dịch vụ thu hộ tiền điện tự động qua tài khoản ATM của ngân hàng AGRIBANK Châu Đức).
CV: 974/SGDĐT-KHTC (V/v hướng dẫn công tác tài chính năm học 2012-2013) Sao y bản chính của sở GDĐT
CV: 525/PGD-KTTV (V/v Chi kinh phí bồi dưỡng Hội đồng chuyên ngành tư vấn về mặt chuyên môn cho Hội đồng xét sáng kiến Huyện)
CV: 509/PGD-ĐT (V/v Lập dự toán kinh phí cấp bù học phí 2013) và 2 biểu mẫu đính kèm.
Tìm kiếm

Thông báo

Thông báo: Triển khai Phần mềm hỗ trợ công tác Phổ cập - CMC:
1. Những đối tượng phổ cập có ngày sinh chỉ có chỉ số năm sinh, cán bộ nhập liệu phải nhập: 01/01/chỉ số năm sinh để gán cho đối tượng đó là ngày sinh: 01 và tháng sinh cũng là 01, các trường hợp còn lại thì nhập bình thường. Ví dụ: Nguyễn Văn A, ngày sinh: chỉ nhớ có năm sinh là 1987, như vậy phải nhập là: 01/01/1987.
Nguy
ễn Văn B, ngày sinh thực tế: 01/01/1985, như vậy nhập như bình thường: 01/01/1985.
2. Đề nghị cán bộ làm công tác quản trị dữ liệu phổ cập xã, thị trấn hoàn thành việc cập nhật danh sách tên khu phố/ấp/thôn; Danh sách trường mầm non, tiểu học, THCS trong xã, thị trấn chậm nhất trước ngày 24/8/2014. Sau khi Phòng GD&ĐT kiểm tra xong, nếu thông tin chính xác, Phòng GD&ĐT sẽ thông báo nhập liệu sau thông báo này (dự kiến sau ngày 24/8/2014 bắt đầu nhập phiếu điều tra). 

Thông báo: Căn cứ CV 632/PGDĐT-THCS ngày 18/8/2014 V/v triển khai vận hành hệ thống quản lý học sinh vnEdu và ứng dụng phần mềm Sổ liên lạc điện tử của Phòng GD&ĐT. Sau ngày 31/8/2014 trường THCS nào chưa cập nhật toàn bộ dữ liệu cán bộ, giáo viên, học sinh của năm học mới 2014-2015 lên hệ thống vnEdu, Hiệu trưởng trường đó chịu trách nhiệm về nội dung này. Trân trọng! 

Thông báo:

- Tài liệu tổng kết năm học 2013-2014 và phương hướng năm học 2014-2015. Download. 
- Tài liệu tập huấn phần mềm Phổ cập - Chống mù chữ. Download. 
Lưu ý: Các trường TH, THCS tham dự tập huấn phải mang theo ổ cắm điện di động cho máy tính xách tay.

Thông báo của CĐGD huyện: Ngày 12/08/2014, Ban Thường vụ LĐLĐ  huyện có công văn số 203/LĐLĐ v/v chỉ đạo tổ chức hội nghị CBCCVCLĐ khối trường học. Để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên trong nhà trường năm học 2014 – 2015. Công đoàn Giáo dục huyện đề nghị Ban chấp hành CĐCS các trường phối hợp tốt với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức Hội nghị CBCCVCLĐ trường học nghiêm túc và đạt kết quả tốt. ND công văn

Thông báo: Căn cứ quyết định: 3688/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 V/v Phê duyệt danh sách giáo viên đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện được hưởng phụ cấp thâm niên nghề. Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc triển khai thực hiện cập nhật các nội dung trong danh sách đính kèm quyết định trên vào dữ liệu PMIS của đơn vị mình, cụ thể các nội dung sau: mã ngạch lương hiện hưởng; ngày bổ nhiệm vào ngạch; bậc; hệ số lương; % VK; ngày hưởng lương; mốc tính lương lần sau; % thâm niên; ngày hưởng thâm niên (thời gian tính thâm niên lần sau). 
Lưu ý: Mốc tính lương lần sau và mục hưởng từ ngày của nâng lương thường xuyên là một (tức là hai giá trị này phải giống nhau)
- Cập nhật cho BGH phải hoàn thành trước ngày 15/8/2014.
- Cập nhật cho GV, NV phải hoàn thành trước ngày 20/8/2014.


Thông báo của CĐGD huyện: Đề nghị các Đ/c chủ tịch các CĐCS tổ chức thực hiện việc sơ kết 5 năm phong trào PN hai giỏi theo hướng dẫn của LĐLĐ và CĐGD huyện  Xem hướng dẫn tại đây

Thông báo của CĐGD huyện: Kính gửi Chủ tịch các CĐCS trực thuộc, LĐLĐ huyện triển khai 02 công văn về việc xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp CĐ và báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật 6 tháng đầu năm 2014. Đề nghị các CĐ thực hiện đầy đủ và nộp đúng thời gian (nội dung CV và Biểu mẫu xem trong mục hoạt động CĐ ngành)

Thông báo: Về việc thay đổi địa chỉ kết nối cơ sở dữ liệu PMIS với Sở GD&ĐT, cụ thể: địa chỉ kết nối cũ: pmis.bariavungtau.edu.vn,1433 địa chỉ mới: pmis.bariavungtau.edu.vn,1400
Lưu ý: Tắt dịch vụ SQL Server (SQLEXPRESS) trong máy trước khi thay đổi địa chỉ kết nối.
Đề nghị các trường trực thuộc cập nhật để truy cập, các trường thực hiện nghiệp vụ đánh giá CBCC trên phần mềm PMIS, kỳ đánh giá 15/6/2014, tiếp tục cập nhật dữ liệu PMIS thật chính xác.

Thông báo: 
Lịch tạm ngưng cấp điện 15 ngày đầu tháng 8/2014. Download. 

Hộp thư góp ý

Để góp ý, đóng góp cho Website phòng GD&ĐT Châu Đức xin gửi e-mail về:  Trân trọng cảm ơn!
xuanvinh.pgdchauduc@gmail.com

Thông tin liên hệ


Phòng GD&ĐT Châu Đức

Địa chỉ: đường Trần Phú, TT Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. ĐT: 0643.881 807; Fax: 0643.882 634. Website: chauduc-brvt.edu.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 19
Hôm nay: 223
Hôm qua: 1,424
Tuần này: 6,360
Tuần trước: 11,390
Tháng này: 28,267
Tháng trước: 968,850
Tất cả: 1,908,322

Quảng cáo