Nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2016-2017!;                                                            Chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/1930-20/10/2016                                                           Công nghiệp hóa, điện đại hóa phải đi đôi với bảo vệ môi trường;                                                           Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội;                                                           Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta;                                                           Môi trường hôm nay, cuộc sống ngày mai;                                                           Tích cực hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp;                                                           Vì môi trường trong lành, hãy chung sức xây dựng "Huyện Châu Đức Xanh - Sạch - Đẹp"!;                                                           Hãy nghĩ trước khi vứt rác, hãy dọn rác trước khi quá muộn;                                                           Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường;                                                           Hãy chung tay bảo vệ nguồn nước và môi trường trước khi quá muộn;                                                           Phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em là bảo đảm quyền được sống của trẻ em;                                                           Hãy tạo cho trẻ em một môi trường sống an toàn không tai nạn, thương tích;                                                           Xây dựng Ngôi nhà an toàn, trường học an toàn, cộng đồng an toàn để mọi trẻ em, gia đình có cuộc sống bình yên, hạnh phúc;                                                           Cha mẹ có trách nhiệm trước hết, phòng chống tai nạn, thương tích cho con;                                                           Hãy cho trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn dưới nước!;                                                           Hãy cho trẻ em mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy!;                                                           An toàn cho con, hạnh phúc cho cha mẹ;                                                           An toàn giao thông để nụ cười trẻ thơ tỏa sáng;                                                           Hãy đội mũ bảo hiểm trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn!;                                                           Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông!;                                                           Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ;                                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!                                                            NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!                                                            CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!                                                            


Thứ sáu, Ngày 28 Tháng 10 Năm 2016

Truy cập nhanh:

Công văn số: 1070/PGDĐT-HĐNG (V/v lịch tham gia giải điền kinh học sinh cấp tỉnh năm học 2016-2017)    Quyết định số: 400/QĐ-PGD (Về việc thành lập tổ trọng tài, bảo vệ, phục vụ Hội thao ngành Giáo dục và Đào tạo chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2016)    Quyết định số: 396/QĐ-PGD (Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thao ngành Giáo dục chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2016)    Quyết định số: 397/QĐ-PGDĐT (Về việc cấp phép cho trường THCS Quảng Thành tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường)    Quyết định số: 399/QĐ-PGD (Về việc cấp phép cho trường THCS Lý Thường Kiệt tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường)    Quyết định số: 398/QĐ-PGDĐT (Về việc cấp phép cho trường THCS Trần Hưng Đạo tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường)    Lịch công tác tuần 43 (Từ ngày 24/10/2016 đến 29/10/2016)    Thư mời số: 1064/TM-PGDĐT (Về việc họp hiệu trưởng toàn ngành tháng 11 năm 2016)    Thư mời số: 1063/TM-PGD (Nghiệm thu đưa vào sử dụng các gói thầu mua sắm thiết bị bổ sung cho các trường năm 2016)    Quyết định số: 395/QĐ-PGDĐT (Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng về tuyển sinh, nề nếp hoạt động và các khoản thu năm học 2016-2017)   

Công văn số 904/SGDĐT-KHTC (V/v báo cáo về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh mầm non, tiểu học, THCS vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh) *Sao y bản chính

 Công văn ngày 08 tháng 7 năm 2013.

 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non - Mẫu giáo, Tiểu học, THCS.

 Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường trên lập các báo cáo theo mẫu đính kèm công văn này, nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/7/2013 (Cô Thuỷ) để Phòng tổng hợp kịp thời.
 
 Nội dung chi tiết: Công văn và các mẫu báo cáo đính kèm. Download.


 Các tin khác

Công văn số: 1035/PGD-KT (V/v hướng dẫn công tác trích kinh phí khám chữa bệnh ban đầu năm 2015, 2016) *Đã cập nhật danh sách trẻ em
Công văn số: 1032/PGDĐT-KT (V/v lấy ý kiến của gia đình người học về mức thu học phí ... hỗ trợ chi phí học tập năm học 2017-2018 trên địa bàn huyện Châu Đức)
Công văn số: 974/PGDĐT-KT (V/v hướng dẫn lập danh sách cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015-2016 và năm học 2016-2017 trên địa bàn huyện Châu Đức) *Đã cập nhật
Công văn số: 973/PGDĐT-KT (V/v hướng dẫn thủ tục xác nhận con hộ nghèo để thực hiện miễn, giảm học phí)
Công văn số: 939/PGDĐT-KT (V/v cung cấp danh sách đề nghị được hỗ trợ gạo theo nghị định 116/2016/NĐ-CP)
Công văn số: 925/PGD-KT (V/v thực hiện công tác BHYT học sinh năm học 2016-2017 và thanh toán nợ BHYT học sinh năm học 2015-2016)
Công văn số: 901/PGDĐT-KT (V/v lấy ý kiến của gia đình người học về mức thu học phí và đối tượng được miễn, giảm học phí để làm cơ sở ... hỗ trợ chi phí học tập năm học 2017-2018 trên địa bàn huyện Châu Đức)
Báo cáo số: 896/BC-PGDĐT (Về việc thực hiện trích nộp BHXH, BHYT)
Công văn số: 895/PGDĐT-KT (Nhắc nhở chậm báo cáo việc trích nộp BHXH, BHYT theo quy định)
Công văn số: 2716/UBND-VP (V/v chấp thuận hỗ trợ Bảo hiểm Y tế cho học sinh trên địa bàn huyện)
Công văn số: 2546/SLĐTBXH-BTXH (V/v hướng dẫn xác nhận cho con hộ thoát nghèo được miễn, giảm học phí)
Công văn số: 851/PGDĐT-KT (V/v chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2016-2017)
Công văn số: 850/PGDĐT (V/v hướng dẫn thoả thuận với cha mẹ học sinh đóng góp tiền cơ sở vật chất phục vụ cho các lớp bán trú năm học 2016-2017)
Công văn số: 1060/SGDĐT-KHTC (V/v hướng dẫn thực hiện công tác Tài chính năm học 2016-2017)
Công văn số: 763/PGDĐT-KT (V/v hướng dẫn thực hiện công tác Tài chính năm học 2016-2017)
Công văn số: 634/PGDĐT-KT (Nhắc nhở chậm báo cáo về việc trích nộp BHXH, BHYT theo quy định)
Công văn số: 616/PGDĐT-KT (Về việc khẩn trương trích nộp BHXH, BHYT theo quy định)
Công văn số: 456/PGDĐT-KT (V/v triển khai công văn số 1215/UBND-VP ngày 13/5/2016 của UBND huyện về tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị, đơn vị sự nghiệp công lập)
Công văn số: 438/PGDĐT-KT (V/v lập danh sách học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ tập vở, sách giáo khoa năm học 2016-2017)
Công văn số: 437/PGDĐT-KT (V/v hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh đợt 2 năm học 2015-2016)
Công văn số: 103/NHNo-BRVT-HCĐ (Về việc cấp hạn mức thấu chi trên tài khoản thẻ đối với cán bộ hưởng lương ngân sách)
Công văn số: 19/PGDDT-KT (V/v Tổ chức vận động ủng hộ quỹ "đền ơn đáp nghĩa" và "vì người nghèo" năm 2016)
Công văn số: 20/PGD-KT (V/v Chuẩn bị chi trợ cấp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016)
Công văn số: 1140/PGDĐT-KT (Về việc hỗ trợ tiền ăn cho các cháu mẫu giáo con em hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo năm học 2015-2016)
Công văn số: 1037/PGD-KT (V/v phối hợp triển khai thực hiện chi trả tiền điện qua ngân hàng)
Công văn số: 417/NHNo-BRVT-HCĐ (Về việc trả lời góp ý của Hiệu trưởng các trường)
Công văn số: 854/PGDĐT-KT (V/v chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2015-2016)
Công văn số: 1121/SGDĐT-KHTC (V/v chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2015-2016)
Công văn số: 811/PGD-KT (V/v tổ chức vận động ủng hộ quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2015)
Công văn số: 810/PGD-KT (V/v tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2015-2016)
Công văn số: 791/PGDĐT-KT (V/v hướng dẫn thực hiện công tác Tài chính năm học 2015-2016)
Công văn số: 714/PGDĐT-KT (V/v khẩn trương trích nộp BHXH, BHYT)
Công văn số: 648/PGDĐT-KT (V/v cử cán bộ tập huấn quản lý tài chính dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non)
Công văn số: 617/BHXH-PT (V/v trích chuyển và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu)
Công văn số: 303/PGDĐT-KT (V/v hướng dẫn quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2014-2015)
Công văn số: 233/PGDĐT-KT (V/v thực hiện công văn số 492/UBND-VP ngày 13/03/2015 của UBND huyện về tăng cường tiết kiệm điện năm 2015)
Công văn: 981/PGD&ĐT-KT (V/v thực hiện lập danh sách cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh theo nghị định 74/2013/NĐCP)
Công văn: 905/PGDĐT-KT (V/v báo cáo việc thực hiện Quyết định 51/QĐ-TTg)
Công văn: 812B/PGDĐT-KT (Về việc thực hiện chi phí học tập học sinh theo nghị định 74/2013/NĐCP)
Công văn: 807/PGDĐT-KT (Về việc thực hiện công tác thu BHYT học sinh năm học 2014-2015)
Công văn: 780/PGD&ĐT-KT (V/v miễn giảm học phí cho học sinh thuộc hồ nghèo và hộ thoát nghèo sau 02 năm)
Công văn: 684/PGD&ĐT-KT (V/v Thực hiện lập danh sách học sinh miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các cháu Mẫu giáo, HS phổ thông năm học 2014-2015)
Công văn: 654/PGD&ĐT-KT (V/v hướng dẫn thực hiện công tác tài chính năm học 2014-2015)
Công văn: 653/PGD&ĐT-KT (V/v hướng dẫn thực hiện công tác thu BHYT học sinh năm học 2014-2015)
Công văn số: 184/TCKH (Thông báo về việc quyết toán thu - chi sự nghiệp giáo dục năm 2013)
Bảng so sánh lãi suất tiền vay tại AGRIBANK chi nhánh huyện Châu Đức với các ngân hàng khác.
Thông báo số: 11/TB-UBND (V/v kết luận tại Hội nghị triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập)
Thông báo số: 458/TB-UBND (Về việc trợ cấp Tết Giáp Ngọ năm 2014)
Công văn số: 1041/BHXH-PT (Về việc hướng dẫn thực hiện BHXH, BHYT, BHTN từ 01/01/2014)
Thông báo số: 463/TB-KBBRVT (V/v mạo danh cán bộ Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu)


Trang: 1 / 2       


replica uhren kaufenreplica nubeo uhren kaufenreplica breitling uhren kaufenreplica bvlgari uhren kaufen

Tìm kiếm

Thông báo

Thông báo của CĐGD huyện: LĐLD huyện cần gấp số liệu báo  cáo cho LĐLĐ tỉnh, Đề nghị Các CĐCS thống kê số liệu gựi gấp về cho LĐLD huyện qua mail chậm nhất là ngày 27.10.2016(Địa chỉ  mail có trong mẫu báo cáo)
Mẫu báo cáo

Thông báo của CĐGD huyện:
CĐGD huyện có công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học cho các CĐCS và một số văn bản khác của LĐLĐ huyện về dự thi phòng chống bạo lực, tự chấm điểm cơ quan văn hóa để gửi huyện,... Đề nghị chủ tịch các CĐCS triển khai thực hiện Nội dung VB

Thông báo của CĐGD huyện: Việc tổ chức hội nghị CB-VC đầu năm học 2016-2017 thực hiện theo điều 5 của nghị định số: 04/2015/NĐ-CP. CĐGD huyện và Phòng GD&ĐT đã có công văn số: 779/CĐGD-PGDĐT ngày 19/8/2015 hướng dẫn cụ thể. Các đơn vị căn cứ vào CV này để thực hiện. Chủ tịch các CĐCS sau hội nghị nộp biên bản và nghị quyết về cho CĐ ngành như năm ngoái. Xem CV ở đây

- Mẫu b/c công tác nhà trường hàng tháng. Tải về.
- Hộp thư nhận vướng mắc về thực hiện VNEN lớp 6: 
giaidapvnen@gmail.com
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Adobe Presenter 7.0 (soạn bài giảng E-Learning). Tải về.
- PM xét tốt nghiệp THCS 2015-2016. Tải về.
- Kết nối dữ liệu PMIS: bariavungtau.edu.vn,1400
- Phần mềm PMIS 3.4.9. Tải về.

Thủ tục hành chính

 

Hộp thư góp ý

Để đóng góp cho nội dung Website Phòng GD&ĐT Châu Đức, vui lòng gửi email về địa ch:  xuanvinh.pgdchauduc@gmail.com

Thông tin liên hệ


Địa chỉ: số 25 Trần Phú, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Điện thoại: 0643.881.807; Fax: 0643.882.634
Website: http://chauduc-brvt.edu.vn
Email: pgdchauduc.sobariavungtau@moet.edu.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 211
Hôm nay: 422
Hôm qua: 1,846
Tuần này: 11,254
Tuần trước: 18,249
Tháng này: 61,992
Tháng trước: 254,719
Tất cả: 3,720,090

Các ứng dụng trực tuyến