Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!                                                            Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chăm lo đời sống của nhân dân là thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!                                                                        Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh!                                                            Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc!                                                            Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân!                                                            Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm!                                                            Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, lợi ích nhóm!                                                            Kiên quyết đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu!                                                            Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng!                                                            Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải đi đôi với bảo vệ môi trường;                                                           Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội;                                                           Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta;                                                           Môi trường hôm nay, cuộc sống ngày mai;                                                           Tích cực hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp;                                                           Vì môi trường trong lành, hãy chung sức xây dựng "Huyện Châu Đức Xanh - Sạch - Đẹp"!;                                                           Hãy nghĩ trước khi vứt rác, hãy dọn rác trước khi quá muộn;                                                           Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường;                                                           Hãy chung tay bảo vệ nguồn nước và môi trường trước khi quá muộn;                                                           Phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em là bảo đảm quyền được sống của trẻ em;                                                           Hãy tạo cho trẻ em một môi trường sống an toàn không tai nạn, thương tích;                                                           Xây dựng Ngôi nhà an toàn, trường học an toàn, cộng đồng an toàn để mọi trẻ em, gia đình có cuộc sống bình yên, hạnh phúc;                                                           Cha mẹ có trách nhiệm trước hết, phòng chống tai nạn, thương tích cho con;                                                           Hãy cho trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn dưới nước!;                                                           Hãy cho trẻ em mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy!;                                                           An toàn cho con, hạnh phúc cho cha mẹ;                                                           An toàn giao thông để nụ cười trẻ thơ tỏa sáng;                                                           Hãy đội mũ bảo hiểm trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn!;                                                           Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông!;                                                           Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ;                                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!                                                            NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!                                                            CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!                                                            


Thứ hai, Ngày 20 Tháng 2 Năm 2017

Truy cập nhanh:

Công văn số: 121/PGD-HĐNG (V/v tiếp tục tăng cường công tác ngăn ngừa tai nạn thương tích, bạo lực học đường, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm, vệ sinh môi trường,... trong các trường học trên địa bàn huyện)    Quyết định số: 48/QĐ-PGD (Về việc công nhận và khen thưởng học sinh giỏi văn hóa cấp huyện Năm học 2016-2017)    Quyết định số: 45/QĐ-PGD (Về việc khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp huyện năm học 2016-2017)    Kế hoạch số: 01/2017/CĐGD (Về việc tổ chức Hội thao truyền thống chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/03/2017)    Lịch công tác tuần 07 - năm 2017 (Từ ngày 13/02/2017 đến 18/02/2017)    Kế hoạch số: 109/KH-PGDĐT (Về việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp học mầm non năm học 2016-2017)    Quyết định số: 44/QĐ-PGD (Về việc thành lập ban bồi dưỡng học sinh giỏi văn hoá lớp 9 năm học 2016-2017)    Quyết định số: 47/QĐ-PGD (Về việc thành lập hội đồng coi thi Violympic Toán, Vật lý trên Internet cấp huyện năm học 2016-2017)    Công văn số: 104/PGD-TH (V/v triệu tập CBQL, Tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học và CBQL trường mầm non tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết học kỳ I, năm học 2016-2017)    Công văn số: 20/NV-VTLT (V/v nhắc nhở báo cáo công tác văn thư năm 2016)   

Công văn số 904/SGDĐT-KHTC (V/v báo cáo về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh mầm non, tiểu học, THCS vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh) *Sao y bản chính

 Công văn ngày 08 tháng 7 năm 2013.

 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non - Mẫu giáo, Tiểu học, THCS.

 Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường trên lập các báo cáo theo mẫu đính kèm công văn này, nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/7/2013 (Cô Thuỷ) để Phòng tổng hợp kịp thời.
 
 Nội dung chi tiết: Công văn và các mẫu báo cáo đính kèm. Download.


 Các tin khác

Công văn số: 83/PGD-KT (V/v hướng dẫn việc thanh toán chế độ trực các ngày nghỉ lễ, Tết trong năm)
Công văn số: 45/PGD-KT (V/v thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ... năm học 2016-2017 trên địa bản tỉnh BR-VT)
Công văn số: 1156/PGDĐT-KT (V/v thanh toán tiền điện qua tài khoản ngân hàng Agribank)
Công văn số: 1155/PGDĐT-KT (V/v hướng dẫn công tác khám sức khỏe Cho học sinh và sử dụng kinh phí khám chữa bệnh ban đầu theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGD&ĐT)
Công văn số: 1035/PGD-KT (V/v hướng dẫn công tác trích kinh phí khám chữa bệnh ban đầu năm 2015, 2016) *Đã cập nhật danh sách trẻ em
Công văn số: 1032/PGDĐT-KT (V/v lấy ý kiến của gia đình người học về mức thu học phí ... hỗ trợ chi phí học tập năm học 2017-2018 trên địa bàn huyện Châu Đức)
Công văn số: 974/PGDĐT-KT (V/v hướng dẫn lập danh sách cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015-2016 và năm học 2016-2017 trên địa bàn huyện Châu Đức) *Đã cập nhật
Công văn số: 973/PGDĐT-KT (V/v hướng dẫn thủ tục xác nhận con hộ nghèo để thực hiện miễn, giảm học phí)
Công văn số: 939/PGDĐT-KT (V/v cung cấp danh sách đề nghị được hỗ trợ gạo theo nghị định 116/2016/NĐ-CP)
Công văn số: 925/PGD-KT (V/v thực hiện công tác BHYT học sinh năm học 2016-2017 và thanh toán nợ BHYT học sinh năm học 2015-2016)
Công văn số: 901/PGDĐT-KT (V/v lấy ý kiến của gia đình người học về mức thu học phí và đối tượng được miễn, giảm học phí để làm cơ sở ... hỗ trợ chi phí học tập năm học 2017-2018 trên địa bàn huyện Châu Đức)
Báo cáo số: 896/BC-PGDĐT (Về việc thực hiện trích nộp BHXH, BHYT)
Công văn số: 895/PGDĐT-KT (Nhắc nhở chậm báo cáo việc trích nộp BHXH, BHYT theo quy định)
Công văn số: 2716/UBND-VP (V/v chấp thuận hỗ trợ Bảo hiểm Y tế cho học sinh trên địa bàn huyện)
Công văn số: 2546/SLĐTBXH-BTXH (V/v hướng dẫn xác nhận cho con hộ thoát nghèo được miễn, giảm học phí)
Công văn số: 851/PGDĐT-KT (V/v chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2016-2017)
Công văn số: 850/PGDĐT (V/v hướng dẫn thoả thuận với cha mẹ học sinh đóng góp tiền cơ sở vật chất phục vụ cho các lớp bán trú năm học 2016-2017)
Công văn số: 1060/SGDĐT-KHTC (V/v hướng dẫn thực hiện công tác Tài chính năm học 2016-2017)
Công văn số: 763/PGDĐT-KT (V/v hướng dẫn thực hiện công tác Tài chính năm học 2016-2017)
Công văn số: 634/PGDĐT-KT (Nhắc nhở chậm báo cáo về việc trích nộp BHXH, BHYT theo quy định)
Công văn số: 616/PGDĐT-KT (Về việc khẩn trương trích nộp BHXH, BHYT theo quy định)
Công văn số: 456/PGDĐT-KT (V/v triển khai công văn số 1215/UBND-VP ngày 13/5/2016 của UBND huyện về tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị, đơn vị sự nghiệp công lập)
Công văn số: 438/PGDĐT-KT (V/v lập danh sách học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ tập vở, sách giáo khoa năm học 2016-2017)
Công văn số: 437/PGDĐT-KT (V/v hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh đợt 2 năm học 2015-2016)
Công văn số: 103/NHNo-BRVT-HCĐ (Về việc cấp hạn mức thấu chi trên tài khoản thẻ đối với cán bộ hưởng lương ngân sách)
Công văn số: 19/PGDDT-KT (V/v Tổ chức vận động ủng hộ quỹ "đền ơn đáp nghĩa" và "vì người nghèo" năm 2016)
Công văn số: 20/PGD-KT (V/v Chuẩn bị chi trợ cấp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016)
Công văn số: 1140/PGDĐT-KT (Về việc hỗ trợ tiền ăn cho các cháu mẫu giáo con em hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo năm học 2015-2016)
Công văn số: 1037/PGD-KT (V/v phối hợp triển khai thực hiện chi trả tiền điện qua ngân hàng)
Công văn số: 417/NHNo-BRVT-HCĐ (Về việc trả lời góp ý của Hiệu trưởng các trường)
Công văn số: 854/PGDĐT-KT (V/v chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2015-2016)
Công văn số: 1121/SGDĐT-KHTC (V/v chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2015-2016)
Công văn số: 811/PGD-KT (V/v tổ chức vận động ủng hộ quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2015)
Công văn số: 810/PGD-KT (V/v tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2015-2016)
Công văn số: 791/PGDĐT-KT (V/v hướng dẫn thực hiện công tác Tài chính năm học 2015-2016)
Công văn số: 714/PGDĐT-KT (V/v khẩn trương trích nộp BHXH, BHYT)
Công văn số: 648/PGDĐT-KT (V/v cử cán bộ tập huấn quản lý tài chính dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non)
Công văn số: 617/BHXH-PT (V/v trích chuyển và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu)
Công văn số: 303/PGDĐT-KT (V/v hướng dẫn quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2014-2015)
Công văn số: 233/PGDĐT-KT (V/v thực hiện công văn số 492/UBND-VP ngày 13/03/2015 của UBND huyện về tăng cường tiết kiệm điện năm 2015)
Công văn: 981/PGD&ĐT-KT (V/v thực hiện lập danh sách cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh theo nghị định 74/2013/NĐCP)
Công văn: 905/PGDĐT-KT (V/v báo cáo việc thực hiện Quyết định 51/QĐ-TTg)
Công văn: 812B/PGDĐT-KT (Về việc thực hiện chi phí học tập học sinh theo nghị định 74/2013/NĐCP)
Công văn: 807/PGDĐT-KT (Về việc thực hiện công tác thu BHYT học sinh năm học 2014-2015)
Công văn: 780/PGD&ĐT-KT (V/v miễn giảm học phí cho học sinh thuộc hồ nghèo và hộ thoát nghèo sau 02 năm)
Công văn: 684/PGD&ĐT-KT (V/v Thực hiện lập danh sách học sinh miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các cháu Mẫu giáo, HS phổ thông năm học 2014-2015)
Công văn: 654/PGD&ĐT-KT (V/v hướng dẫn thực hiện công tác tài chính năm học 2014-2015)
Công văn: 653/PGD&ĐT-KT (V/v hướng dẫn thực hiện công tác thu BHYT học sinh năm học 2014-2015)
Công văn số: 184/TCKH (Thông báo về việc quyết toán thu - chi sự nghiệp giáo dục năm 2013)
Bảng so sánh lãi suất tiền vay tại AGRIBANK chi nhánh huyện Châu Đức với các ngân hàng khác.


Trang: 1 / 2       


Tìm kiếm

Thông báo

Thông báo khẩn: Dừng cuộc thi Violympic Toán trên Internet cấp huyện năm học 2016-2017 ngày hôm nay (17/02/2017), do hệ thống chương trình thi của Ban tổ chức Bộ GD&ĐT chưa hoạt động ổn định, đề nghị Hiệu trưởng các trường TH, THCS thông báo cho học sinh, phụ huynh học sinh biết. Phòng GD&ĐT sẽ thông báo lịch thi bổ sung sau. 

Thông báo:
Phòng GD&ĐT đề nghị các trường MN, TH, THCS đóng trên địa bàn các xã, thị trấn hoàn thành hồ sơ PCGD-XMC năm 2016 trước ngày 08/02/2017, kể cả thu thập số liệu người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục và cập nhật vào phần mềm PCGD-XMC.

Thông báo của CĐGD huyện: 
 
CĐGD huyện có CV hướng dẫn sơ kết HKI đề nghị các CĐCS triển khai thực hiện tốt.

- Mẫu b/c công tác nhà trường hàng tháng. Tải về.
- Hộp thư nhận vướng mắc về thực hiện mô hình trường học mới: 
giaidapvnen@gmail.com
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Adobe Presenter 7.0 (soạn e-Learning). Tải về.
- PM xét TN THCS 2015-2016. Tải về.
- Kết nối dữ liệu PMIS: bariavungtau.edu.vn,1400
- Phần mềm PMIS 3.4.9. Tải về.

Thủ tục hành chính lĩnh vực GD&ĐT

 

Hộp thư góp ý

Đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin cho website Phòng GD&ĐT Châu Đức, xin gửi email về hộp thưpgdchauduc.sobariavungtau@moet.edu.vn

Thông tin liên hệ


Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Đức

ĐC: 25 Trần Phú, TT Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu. ĐT: 0643.881.807; Fax: 0643.882.634. Website: http://chauduc-brvt.edu.vn. Email: pgdchauduc.sobariavungtau@moet.edu.vn

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 86
Hôm nay: 190
Hôm qua: 1,267
Tuần này: 190
Tuần trước: 11,507
Tháng này: 27,773
Tháng trước: 239,166
Tất cả: 3,901,679

Các ứng dụng trực tuyến