Trang Chủ >> Tìm kiếm Văn bản


Số, ký hiệu, trích yếu Ngày ban hành
Công văn số: 549/SGDĐT-VP (V/v tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học) 20/03/2019
Công văn số: 531/SGDĐT-QLCL (V/v hướng dẫn thực hiện kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020) 18/03/2019
Công văn số: 512/SGDĐT-VP (V/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trước cổng trường) 14/03/2019
Công văn số: 467/SGDĐT-TCCB (V/v thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết ... 08/03/2019
Công văn số: 476/SGDĐT-VP (V/v tích cực tham gia cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019) 11/03/2019
Công văn số: 271/SGDĐT-QLCL (V/v triển khai công tác KĐCL và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia) - Thông tư 17-18-19 29/01/2019
Công văn số: 425/SGDĐT-GDTrHTX (V/v triển khai Chỉ thị 138/CT-BGDĐT) 05/03/2019
Quyết định số: 173/QĐ-SGDĐT (Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ An Hòa, triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ) 27/02/2019
Công văn số: 334/SGDĐT-VP (V/v thực hiện bảng điểm, nội dung, tiêu chí đánh giá trong Cụm - Khối thi đua của ngành giáo dục ... 21/02/2019
Công văn số: 343/SGDĐT-TCCB (V/v hướng dẫn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cơ sở giáo dục) 21/02/2019
Công văn số: 727/SGDĐT-TCCB (V/v triển khai Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp ... 29/01/2019
Công văn số: 207/SGDĐT-KHTC (V/v phổ biến lại quy định về điều kiện được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp nhà giáo trong ... 22/01/2019
Công văn số: 2355/SGDĐT-VP (V/v nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 và treo cờ Tổ quốc) 19/12/2018
Công văn số: 2178/SGDĐT-KHTC (V/v triển khai thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài ... 20/11/2018
Công văn số: 2160/SGDĐT-KHTC (V/v thực hiện văn bản 3386/BGDĐT-KHTC ngày 08/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển ... 15/11/2018

Địa chỉ: 25 Trần Phú, Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3.881.807; Fax: (0254) 3.882.634
Email: pgdchauduc.sobariavungtau@moet.edu.vn
Website: http://chauduc-brvt.edu.vn
Trực tuyến:
82
Hôm nay:
1,149
Hôm qua:
2,554
Tuần này:
16,008
Tuần trước:
18,801
Tháng này:
55,949
Tháng trước:
314,568
Tất cả:
5,042,074