Trang Chủ >> Tìm kiếm Văn bản


Số, ký hiệu, trích yếu Ngày ban hành
Công văn số: 2110/SGDĐT-KHTC (V/v tiếp tục hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập mở tài khoản tiền gởi các khoản ... 25/10/2019
2109/SGDĐT-GDTrHTX (V/v chấn chỉnh dạy thêm, học thêm trong nhà trường) 25/10/2019
Công văn số: 2100/SGDĐT-GDTrHTX (V/v dự họp, thời thời thực hiện báo cáo khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện tiếng ... 25/10/2019
Công văn số: 1783/SGDĐT-TCCB (V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ... 13/09/2019
Công văn số: 1819/SGDĐT-VP (V/v triển khai Quyết định 1978/QĐ-BGDĐT) 18/09/2019
Công văn số: 1820/SGDĐT (V/v thông báo tham gia chương trình "Tìm kiếm đại sứ E-Learning Việt Nam") 18/09/2019
Công văn số: 1656/SGDĐT-VP (V/v thông báo đại biểu dự lễ khai giảng năm học 2019-2020) 28/08/2019
Công văn số: 1668/SGDĐT-VP (V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung từ năm học 2019-2020) 28/08/2019
Công văn số: 523/PGDĐT-HĐNG (V/v tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2019-2020 trên địa bàn huyện) 23/08/2019
Công văn số: 1633/SGDĐT-VP (V/v xin ý kiến kính mời các đồng chí Lãnh đạo tỉnh dự khai giảng năm học 2019-2020 tại các trường ... 21/08/2019
Công văn số: 1623/SGDĐT-VP (V/v tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh) 21/08/2019
Công văn số: 1604/SGDĐT-VP (V/v hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2019-2020) 19/08/2019
Công văn số: 1483/SGDĐT-VP (V/v hướng dẫn một số nội dung tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân-học sinh sinh viên" năm học 2019-2020) 01/08/2019
Công văn số: 1429/SGDĐT-KHTC (V/v điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong năm học ... 22/07/2019
Công văn số: 1348/SGDĐT-TCCB (V/v đề nghị báo cáo việc triển khai hóa đơn điện tử) 09/07/2019

Địa chỉ: 25 Trần Phú, Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3.881.807; Fax: (0254) 3.882.634
Email: pgdchauduc.sobariavungtau@moet.edu.vn
Website: http://chauduc-brvt.edu.vn
Trực tuyến:
85
Hôm nay:
1,423
Hôm qua:
1,895
Tuần này:
Tuần trước:
17,667
Tháng này:
40,003
Tháng trước:
453,138
Tất cả:
5,588,501