Trang Chủ >> Tìm kiếm Văn bản


Số, ký hiệu, trích yếu Ngày ban hành
Công văn số: 576/SGDĐT-VP (Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 01/04/2020
Thông báo số: 557/TB-SGDĐT (Về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ... 26/03/2020
Thông báo số: 210/TB-SGDĐT (Về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận để xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” ... 10/02/2020
Công văn số: 196/SGDĐT-KHTC (V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh quy định ... 10/02/2020
Công văn số: 159/SGDĐT-GDTrHTX (V/v thực hiện một số hoạt động trong thời gian cho học sinh, sinh viên nghỉ học đề ngăn ngừa ... 04/02/2020
Quyết định số: 41/QĐ-SGDĐT (Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý học sinh của ngành giáo dục và ... 17/01/2020
Hướng dẫn số: 106/HD-SGDĐT (Hướng dẫn tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở từ hạng III ... 17/01/2020
Hướng dẫn số: 104/HD-SGDĐT (Hướng dẫn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non từ hạng IV lên hạng III và từ ... 17/01/2020
Quyết định số: 33/QĐ-SGDĐT (Công nhận dự án đạt giải cấp tỉnh Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2019-2020) 15/01/2020
Công văn số: 62/SGDDDT-KHTC (V/v triển khai về việc hướng dẫn thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, phụ trách ... 10/01/2020
Báo cáo số: 263/BC-SGDĐT (Kết quả triển khai chuẩn bị các điều kiện thưc hiện Giảng dạy đối với lớp 1 theo chương trình giáo ... 24/12/2019
Công văn số: 2492/SGDĐT-GDTrHTX (Triển khai tăng 02 tiết/tuần đối với môn học tiếng Anh cho học sinh phổ thông từ lớp 3 đến ... 19/12/2019
Công văn số: 2454/SGDĐT-VP (V/v báo cáo các nội dung theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong học kì I năm học 2019-2020) 13/12/2019
Công văn số: 2290/SGDĐT-TCCB (V/v phúc đáp công văn của Phòng GDĐT huyện Châu Đức về thực hiện chế độ giảm định mức tiết ... 22/11/2019
Công văn số: 2289/SGDĐT-TCCB (V/v hướng dẫn việc thực hiện chính sách đối với giáo viên mầm non trong các cơ sở GDMN năm ... 22/11/2019

Địa chỉ: 25 Trần Phú, Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3.881.807; Fax: (0254) 3.882.634
Email: pgdchauduc.sobariavungtau@moet.edu.vn
Website: http://chauduc-brvt.edu.vn
Trực tuyến:
170
Hôm nay:
777
Hôm qua:
1,999
Tuần này:
7,167
Tuần trước:
16,735
Tháng này:
2,776
Tháng trước:
456,384
Tất cả:
5,873,521