Trang Chủ >> Tìm kiếm Văn bản


Số, ký hiệu, trích yếu Ngày ban hành
Kế hoạch số: 44/KH-UBND (Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) và tiêu đề (slogan) du lịch huyện Châu Đức) 27/02/2019
Quyết định số: 5404/QĐ-UBND (Về việc công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi năm 2018) 21/12/2018
Quyết định số: 5134/QĐ-UBND (Về việc công nhận 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục ... 13/12/2018
Quyết định số: 5088/QĐ-UBND (Về việc công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học năm 2018) 12/12/2018
Quyết định số: 4973/QĐ-UBND (Về việc duyệt bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức sự nghiệp năm 2018) 04/12/2018
Quyết định số: 4972/QĐ-UBND (Về việc duyệt bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức sự nghiệp năm 2019) 04/12/2018
Công văn số: 4742/QĐ-UBND (Về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu ... 30/11/2018
Công văn số: 3876/UBND-NV (V/v triển khai Công văn số 11816/UBND-SNV ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh) 26/12/2018
Công văn số: 3850/UBND-VP (V/v thực hiện Công văn số 5012-CV/TU ngày 22/11/2018 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về việc rà ... 28/11/2018
Công văn số: 3791/UBND-VHTT (V/v tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện) 23/11/2018
Công văn hỏa tốc số: 3796/UBND-NN (V/v thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học ngày 26/11/2018-thứ Hai và đi học lại bình ... 25/11/2018
Công văn hỏa tốc số: 3794/UBND-NN (V/v khẩn trương sẵn sàng ứng phó trước khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền) 25/11/2018
Công văn số: 3792/UBND-NN (Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về chủ động ứng phó bão số 9 có khả năng đổ bộ vào ... 23/11/2018
Công văn số: 3768/UBND-VP (V/v chấn chỉnh tình trạng buôn bán trước các trụ sở cơ quan của Nhà nước) 23/11/2018
Công văn số: 3773/UBND-NN (V/v triển khai thực hiện Công văn (Hỏa tốc) số 12041/UBND-VP ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh) 23/11/2018

Địa chỉ: 25 Trần Phú, Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3.881.807; Fax: (0254) 3.882.634
Email: pgdchauduc.sobariavungtau@moet.edu.vn
Website: http://chauduc-brvt.edu.vn
Trực tuyến:
106
Hôm nay:
847
Hôm qua:
3,291
Tuần này:
7,388
Tuần trước:
18,801
Tháng này:
47,329
Tháng trước:
314,568
Tất cả:
5,033,454