Trang Chủ >> Tìm kiếm Văn bản


Số, ký hiệu, trích yếu Ngày ban hành
Quyết định số: 5305/QĐ-UBND (Về việc Thành lập đoàn kiểm tra, công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa ... 16/10/2019
Quyết định số: 4854/QĐ-UBND (Về việc phân bổ số lượng người làm việc cho đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020) 09/10/2019
Công văn số: 5292/UBND-TCKH (V/v chủ trương ký hợp đồng mua sắm tài sản tập trung đợt 1, năm 2019) 09/10/2019
Thông báo số: 5030/TB-UBND (Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo việc triển khai tăng 02 tiết tiếng Anh/tuần ... 02/10/2019
Quyết định số: 4687/QĐ-UBND (Về việc kiện toàn Hội đồng bộ môn ngành Giáo dục huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016-2021) 02/10/2019
Quyết định số: 4629/QĐ-UBND (Về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2019-2025 ... 27/09/2019
Công văn số: 4889/UBND-VP (V/v biểu dương Ngành Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh ... 30/09/2019
Quyết định số: 4511/QĐ-UBND (Về việc phân bổ chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn năm 2019 đối với công chức, viên chức ... 23/09/2019
Công văn số: 4763/UBND-VP (V/v tăng cường thực hiện các chính sách phòng, chống xâm hại trẻ em) 18/09/2019
Công văn số: 4587/UBND-VP (V/v hỗ trợ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn) 05/09/2019
Thông báo số: 4565/TB-UBND (Về việc điều chỉnh đại biểu dự lễ khai giảng năm học 2019-2020) 04/09/2019
Công văn số: 4492/UBND-VHTT (V/v hướng dẫn treo cờ Tổ quốc trên địa bàn huyện Châu Đức) 29/08/2019
Thông báo số: 4414/TB-UBND (V/v Phân công dự lễ khai giảng năm học 2019-2020) 28/08/2019
Công văn số: 4413/UBND-VP (V/v tổ chức tặng xe đạp học sinh khó khăn) 28/08/2019
Công văn số: 4309/UBND-VP (V/v hướng dẫn thực hiện thuê khoán hợp đồng dịch vụ thay thế HĐLĐ theo Nghị định 68) 21/08/2019

Địa chỉ: 25 Trần Phú, Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3.881.807; Fax: (0254) 3.882.634
Email: pgdchauduc.sobariavungtau@moet.edu.vn
Website: http://chauduc-brvt.edu.vn
Trực tuyến:
35
Hôm nay:
1,243
Hôm qua:
1,502
Tuần này:
Tuần trước:
20,723
Tháng này:
49,882
Tháng trước:
401,176
Tất cả:
5,522,063