Trang Chủ >> Tìm kiếm Văn bản


Số, ký hiệu, trích yếu Ngày ban hành
Quyết định số: 2775/QĐ-HU (Cử cán bộ tham gia lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 83 (2019-2010)) 19/08/2019
Quyết định số: 5409/QĐ-UBND (Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức sự nghiệp năm 2018) 24/12/2018
Kế hoạch số 173-KH/HU (Thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU, ngày 27/7/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh) 19/10/2018
Quyết định số: 2380-QĐ/HU (Về việc cử cán bộ tham gia học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 75 (2018-2020)) 15/10/2018
Công văn số: 1931/CV-HU (V/v thực hiện Thông báo số 1446-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy) 15/08/2018
Công văn số: 1573-CV/HU (V/v lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Bảo hiểm Y tế toàn dân trên địa bàn huyện) 04/04/2018
Kế hoạch số: 20-KH/HU (Thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 31/12/2015 của Tỉnh ủy "Về đổi mới căn bản, toàn ...
Công văn số: 1261-CV/HU (Về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ quản lý ngành giáo dục, giai đoạn 2016-2021)
Công văn số: 1181-CV/HU (Về việc triển khai Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 27/12/2013 của Tỉnh uỷ)
Công văn số 1395/UBND-VP (V/v quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập) *Đã cập nhật thêm nội dung văn bản
Quyết định số: 1456-QĐ/HU (V/v Quy hoạch chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS nhiệm kỳ 2015-2020)

Địa chỉ: 25 Trần Phú, Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3.881.807; Fax: (0254) 3.882.634
Email: pgdchauduc.sobariavungtau@moet.edu.vn
Website: http://chauduc-brvt.edu.vn
Trực tuyến:
58
Hôm nay:
904
Hôm qua:
1,999
Tuần này:
7,294
Tuần trước:
16,735
Tháng này:
2,903
Tháng trước:
456,384
Tất cả:
5,873,648