Hiệu lực:
Ngày ban hành:05/05/2020
Ngày hiệu lực:05/05/2020
Công văn số: 204/PGDĐT-CNTT (Hướng dẫn cập nhật dữ liệu trẻ mầm non, học sinh, giáo viên, CBQL, nhân viên và báo cáo thống kê định kỳ số liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục)
05/05/2020 Lượt xem 375
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:05/05/2020
Ngày hiệu lực:05/05/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Công văn số: 204/PGDĐT-CNTT (Hướng dẫn cập nhật dữ liệu trẻ mầm non, học sinh, giáo viên, CBQL, nhân viên và báo cáo thống kê định kỳ số liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục)
Ngày ban hành 05/05/2020
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 05/05/2020
STT Mô tả Tải về
1 Nội dung chi tiết. Tải xuống.
Văn bản liên quan