Hiệu lực:
Ngày ban hành:03/11/2020
Ngày hiệu lực:03/11/2020
Công văn số: 673/PGDĐT-CNTT (Triển khai Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn cung cấp thông tin, các hoạt động của trường học lên cổng thông tin điện tử ngành giáo dục)
03/11/2020 Lượt xem 322
Tập tin đính kèm

Căn văn bản kèm theo đặt tại thẻ Tải về.

Hiệu lực:
Ngày ban hành:03/11/2020
Ngày hiệu lực:03/11/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Công văn số: 673/PGDĐT-CNTT (Triển khai Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn cung cấp thông tin, các hoạt động của trường học lên cổng thông tin điện tử ngành giáo dục)
Ngày ban hành 03/11/2020
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 03/11/2020
Văn bản liên quan