Hiệu lực:
Ngày ban hành:30/12/2020
Ngày hiệu lực:30/12/2020
Giấy mời: 865/GM-PGDĐT (Tham dự họp Hiệu trưởng định kỳ tháng 01 năm 2021)
30/12/2020 Lượt xem 458
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:30/12/2020
Ngày hiệu lực:30/12/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Giấy mời: 865/GM-PGDĐT (Tham dự họp Hiệu trưởng định kỳ tháng 01 năm 2021)
Ngày ban hành 30/12/2020
Loại văn bản Giấy mời
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 30/12/2020
STT Mô tả Tải về
1 Giấy mời 865 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan