Hiệu lực:
Ngày ban hành:30/06/2020
Ngày hiệu lực:30/06/2020
Giấy mời số: 330/GM-PGDĐT (Tham dự họp Hiệu trưởng định kỳ tháng 7 năm 2020)
30/06/2020 Lượt xem 314
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:30/06/2020
Ngày hiệu lực:30/06/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Giấy mời số: 330/GM-PGDĐT (Tham dự họp Hiệu trưởng định kỳ tháng 7 năm 2020)
Ngày ban hành 30/06/2020
Loại văn bản Giấy mời
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 30/06/2020
STT Mô tả Tải về
1 Giấy mời số 330 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan