Hiệu lực:
Ngày ban hành:10/07/2020
Ngày hiệu lực:10/07/2020
Giấy mời số: 356/TM-PGDĐT (Dự họp hướng dẫn thực hiện công tác xét thi đua năm học 2019-2020 đối với 03 cấp học)
10/07/2020 Lượt xem 622
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:10/07/2020
Ngày hiệu lực:10/07/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Giấy mời số: 356/TM-PGDĐT (Dự họp hướng dẫn thực hiện công tác xét thi đua năm học 2019-2020 đối với 03 cấp học)
Ngày ban hành 10/07/2020
Loại văn bản Giấy mời
Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Nguyễn Văn Trực | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 10/07/2020
STT Mô tả Tải về
1 Giấy mời số 356 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan