Hiệu lực:
Ngày ban hành:28/10/2020
Ngày hiệu lực:28/10/2020
Giấy mời số: 659/GM-PGDĐT (Tham dự họp Hiệu trưởng định kỳ tháng 11 năm 2020)
28/10/2020 Lượt xem 402
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:28/10/2020
Ngày hiệu lực:28/10/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Giấy mời số: 659/GM-PGDĐT (Tham dự họp Hiệu trưởng định kỳ tháng 11 năm 2020)
Ngày ban hành 28/10/2020
Loại văn bản Giấy mời
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 28/10/2020
STT Mô tả Tải về
1 Giấy mời 659 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan