Hiệu lực:
Ngày ban hành:26/06/2020
Ngày hiệu lực:26/06/2020
Thông báo số: 324/TB-PGDĐT (Giao dịch công tác qua thư điện tử công vụ đối với lãnh đạo, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo từ ngày 01/7/2020)
26/06/2020 Lượt xem 1069
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:26/06/2020
Ngày hiệu lực:26/06/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Thông báo số: 324/TB-PGDĐT (Giao dịch công tác qua thư điện tử công vụ đối với lãnh đạo, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo từ ngày 01/7/2020)
Ngày ban hành 26/06/2020
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Nguyễn Văn Trực | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 26/06/2020
STT Mô tả Tải về
1 Thông báo 324 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan