Hiệu lực:
Ngày ban hành:24/06/2020
Ngày hiệu lực:24/06/2020
Công văn số: 319/PGDĐT-THKH (Triển khai Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, giáo viên nói không với tiêu cực”)
24/06/2020 Lượt xem 275
Tập tin đính kèm

Các biểu mẫu, văn bản kèm theo đặt tại thẻ Tải về.

Hiệu lực:
Ngày ban hành:24/06/2020
Ngày hiệu lực:24/06/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Công văn số: 319/PGDĐT-THKH (Triển khai Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, giáo viên nói không với tiêu cực”)
Ngày ban hành 24/06/2020
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Kế hoạch - Thống kê - Tổng hợp
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 24/06/2020
Văn bản liên quan