Hiệu lực:
Ngày ban hành:30/07/2020
Ngày hiệu lực:30/07/2020
Công văn số: 392/PGDĐT-THKH (Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn)
30/07/2020 Lượt xem 321
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:30/07/2020
Ngày hiệu lực:30/07/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Công văn số: 392/PGDĐT-THKH (Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn)
Ngày ban hành 30/07/2020
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Kế hoạch - Thống kê - Tổng hợp
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Nguyễn Văn Trực | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 30/07/2020
STT Mô tả Tải về
1 Công văn số 392 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan