Hiệu lực:
Ngày ban hành:31/12/2020
Ngày hiệu lực:31/12/2020
Kế hoạch: 135/KH-PGDĐT (Công tác cải cách hành chính năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức)
31/12/2020 Lượt xem 251
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:31/12/2020
Ngày hiệu lực:31/12/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Kế hoạch: 135/KH-PGDĐT (Công tác cải cách hành chính năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức)
Ngày ban hành 31/12/2020
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch - Thống kê - Tổng hợp
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 31/12/2020
STT Mô tả Tải về
1 Kế hoạch 135 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan