Hiệu lực:
Ngày ban hành:27/07/2020
Ngày hiệu lực:27/07/2020
Thông báo số: 03/TB-ĐTT (Công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra theo quy định)
27/07/2020 Lượt xem 458
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:27/07/2020
Ngày hiệu lực:27/07/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Thông báo số: 03/TB-ĐTT (Công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra theo quy định)
Ngày ban hành 27/07/2020
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kế hoạch - Thống kê - Tổng hợp
Cơ quan ban hành Thanh tra huyện Châu Đức
Người ký Nguyễn Thanh Huỳnh - Phó Chánh Thanh tra huyện
Ngày có hiệu lực 27/07/2020
Văn bản liên quan