Quá trình hình thành và phát triển ngành GD&ĐT Châu Đức

Quá trình hình thành và phát triển ngành GD&ĐT Châu Đức

Ngày đăng: (28/04/2019)   Lượt xem: 366
Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Đức được thành lập vào tháng 8 năm 1994 (tách ra từ phòng Giáo dục Châu Thành). Khi mới thành lập toàn huyện có 8 trường Mầm non với 2245 cháu và 206 cán bộ, giáo viên, ...
Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ phòng GD&ĐT Châu Đức

Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ phòng GD&ĐT Châu Đức

Ngày đăng: (28/04/2019)   Lượt xem: 424
Nguồn tin: Quyết định số 310/QĐ-PGDĐT ngày 20/7/2018 của Phòng GD&ĐT huyện Châu Đức, về việc Phân công nhiệm vụ công chức và người lao động của cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức
Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Đức

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Đức

Ngày đăng: (28/04/2019)   Lượt xem: 402
Nguồn tin: Quyết định số 310/QĐ-PGDĐT ngày 20/7/2018 của Phòng GD&ĐT huyện Châu Đức, về việc Phân công nhiệm vụ công chức và người lao động của cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức
Chi bộ Phòng Giáo dục huyện Châu Đức

Chi bộ Phòng Giáo dục huyện Châu Đức

Ngày đăng: (28/04/2019)   Lượt xem: 509
Chi ủy Chi bộ phòng Giáo dục huyện Châu Đức là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ ...