Chi bộ Phòng Giáo dục huyện Châu Đức

Chi bộ Phòng Giáo dục huyện Châu Đức

Ngày đăng: (28/04/2019)   Lượt xem: 492
Chi ủy Chi bộ phòng Giáo dục huyện Châu Đức là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ ...