Đại hội Chi bộ Phòng Giáo dục lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025.