Hiệu lực:
Ngày ban hành:05/05/2021
Ngày hiệu lực:05/05/2021
Công văn: 328/PGDĐT-MN (Triển khai Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
05/05/2021 Lượt xem 325
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:05/05/2021
Ngày hiệu lực:05/05/2021
Số, ký hiệu, trích yếu Công văn: 328/PGDĐT-MN (Triển khai Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Ngày ban hành 05/05/2021
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Chuyên môn Mầm non
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 05/05/2021
STT Mô tả Tải về
1 Công văn số 328 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan