Hiệu lực:
Ngày ban hành:31/12/2020
Ngày hiệu lực:31/12/2020
Công văn: 867/PGDĐT-MN (Kết quả sơ tuyển Aerobic mầm non cấp huyện năm học 2020-2021)
31/12/2020 Lượt xem 183
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:31/12/2020
Ngày hiệu lực:31/12/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Công văn: 867/PGDĐT-MN (Kết quả sơ tuyển Aerobic mầm non cấp huyện năm học 2020-2021)
Ngày ban hành 31/12/2020
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Chuyên môn Mầm non
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 31/12/2020
STT Mô tả Tải về
1 Công văn 867 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan