Hiệu lực:
Ngày ban hành:30/09/2020
Ngày hiệu lực:30/09/2020
Kế hoạch số: 98/KH-PGDĐT (Tổ chức chuyên đề Giáo dục mầm non năm học 2020 – 2021)
30/09/2020 Lượt xem 295
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:30/09/2020
Ngày hiệu lực:30/09/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Kế hoạch số: 98/KH-PGDĐT (Tổ chức chuyên đề Giáo dục mầm non năm học 2020 – 2021)
Ngày ban hành 30/09/2020
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chuyên môn Mầm non
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 30/09/2020
STT Mô tả Tải về
1 Kế hoạch 98 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan