Hiệu lực:
Ngày ban hành:08/01/2021
Ngày hiệu lực:08/01/2021
Quyết định: 06/QĐ-PGDĐT (Thành lập Đoàn kiểm tra, hỗ trợ chuyên môn Giáo dục mầm non năm học 2020-2021)
08/01/2021 Lượt xem 230
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:08/01/2021
Ngày hiệu lực:08/01/2021
Số, ký hiệu, trích yếu Quyết định: 06/QĐ-PGDĐT (Thành lập Đoàn kiểm tra, hỗ trợ chuyên môn Giáo dục mầm non năm học 2020-2021)
Ngày ban hành 08/01/2021
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chuyên môn Mầm non
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 08/01/2021
STT Mô tả Tải về
1 Quyết định 06 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan