Hiệu lực:
Ngày ban hành:01/01/2021
Ngày hiệu lực:01/01/2021
Công văn: 01/PGDĐT-TH (Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành giáo dục trên địa bàn huyện)
01/01/2021 Lượt xem 372
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:01/01/2021
Ngày hiệu lực:01/01/2021
Số, ký hiệu, trích yếu Công văn: 01/PGDĐT-TH (Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành giáo dục trên địa bàn huyện)
Ngày ban hành 01/01/2021
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Thư viện-Y tế trường học
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 01/01/2021
STT Mô tả Tải về
1 Công văn 01 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan