Hiệu lực:
Ngày ban hành:22/07/2020
Ngày hiệu lực:22/07/2020
Công văn số: 371/PGDĐT-TH (Hướng dẫn thực hiện Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ GDĐT ban hành Quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ ký hiệu cho người khuyết tật)
22/07/2020 Lượt xem 184
Tập tin đính kèm

Văn bản kèm theo Công văn này đặt tại thẻ Tải về.

Hiệu lực:
Ngày ban hành:22/07/2020
Ngày hiệu lực:22/07/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Công văn số: 371/PGDĐT-TH (Hướng dẫn thực hiện Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ GDĐT ban hành Quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ ký hiệu cho người khuyết tật)
Ngày ban hành 22/07/2020
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Chuyên môn Tiểu học
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Nguyễn Văn Trực | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 22/07/2020
STT Mô tả Tải về
1 Thông tư số 17 của Bộ GDĐT.
Văn bản liên quan