• :
  • :
Hiệu lực:
Ngày ban hành:03/10/2020
Ngày hiệu lực:03/10/2020
Công văn số: 566/PGDĐT-TH (V/v thực hiện đồng phục, lễ phục của học sinh tại các cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở)
03/10/2020 Lượt xem 1616
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:03/10/2020
Ngày hiệu lực:03/10/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Công văn số: 566/PGDĐT-TH (V/v thực hiện đồng phục, lễ phục của học sinh tại các cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở)
Ngày ban hành 03/10/2020
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 03/10/2020
Văn bản liên quan