Hiệu lực:
Ngày ban hành:20/11/2020
Ngày hiệu lực:20/11/2020
Công văn số: 713/PGDĐT-TH (Báo cáo về việc hợp đồng với ngành Y tế để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh)
20/11/2020 Lượt xem 320
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:20/11/2020
Ngày hiệu lực:20/11/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Công văn số: 713/PGDĐT-TH (Báo cáo về việc hợp đồng với ngành Y tế để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh)
Ngày ban hành 20/11/2020
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Thư viện-Y tế trường học
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 20/11/2020
STT Mô tả Tải về
1 Công văn 713 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan