Hiệu lực:
Ngày ban hành:06/01/2021
Ngày hiệu lực:06/01/2021
Giấy mời: 09/GM-PGDĐT (Tham dự họp triển khai bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho cán bộ quản lý tiểu học)
06/01/2021 Lượt xem 219
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:06/01/2021
Ngày hiệu lực:06/01/2021
Số, ký hiệu, trích yếu Giấy mời: 09/GM-PGDĐT (Tham dự họp triển khai bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho cán bộ quản lý tiểu học)
Ngày ban hành 06/01/2021
Loại văn bản Giấy mời
Lĩnh vực Chuyên môn Tiểu học
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Nguyễn Văn Trực | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 06/01/2021
STT Mô tả Tải về
1 Giấy mời 09 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan