Hiệu lực:
Ngày ban hành:05/01/2021
Ngày hiệu lực:05/01/2021
Kế hoạch: 01/KH-PGDĐT (Tổ chức tập huấn các môn học lớp 5 Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông 2018)
05/01/2021 Lượt xem 259
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:05/01/2021
Ngày hiệu lực:05/01/2021
Số, ký hiệu, trích yếu Kế hoạch: 01/KH-PGDĐT (Tổ chức tập huấn các môn học lớp 5 Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông 2018)
Ngày ban hành 05/01/2021
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chuyên môn Tiểu học
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Nguyễn Văn Trực | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 05/01/2021
STT Mô tả Tải về
1 Kế hoạch 01 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan