Hiệu lực:
Ngày ban hành:18/11/2020
Ngày hiệu lực:18/11/2020
Kế hoạch số: 119/KH-PGDĐT (Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên nội dung 01 và nội dung 02 năm học 2020-2021)
18/11/2020 Lượt xem 285
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:18/11/2020
Ngày hiệu lực:18/11/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Kế hoạch số: 119/KH-PGDĐT (Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên nội dung 01 và nội dung 02 năm học 2020-2021)
Ngày ban hành 18/11/2020
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Nguyễn Văn Trực | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 18/11/2020
STT Mô tả Tải về
1 Kế hoạch 119 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan