Hiệu lực:
Ngày ban hành:06/01/2021
Ngày hiệu lực:06/01/2021
Quyết định: 01/QĐ-PGDĐT (Cử cán bộ quản lý tiểu học tham gia bồi dưỡng đại trà Chương trình giáo dục phổ thông 2018 - mô đun 1 và mô đun 2)
06/01/2021 Lượt xem 263
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:06/01/2021
Ngày hiệu lực:06/01/2021
Số, ký hiệu, trích yếu Quyết định: 01/QĐ-PGDĐT (Cử cán bộ quản lý tiểu học tham gia bồi dưỡng đại trà Chương trình giáo dục phổ thông 2018 - mô đun 1 và mô đun 2)
Ngày ban hành 06/01/2021
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chuyên môn Tiểu học
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 06/01/2021
STT Mô tả Tải về
1 Quyết định 01 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan