Hiệu lực:
Ngày ban hành:20/07/2020
Ngày hiệu lực:20/07/2020
Thông báo số: 368/TB-PGDĐT (Sinh hoạt chuyên môn bồi dưỡng giáo viên dự kiến dạy học lớp 1 năm học 2020-2021 thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018-Mô đun 1)
20/07/2020 Lượt xem 497
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:20/07/2020
Ngày hiệu lực:20/07/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Thông báo số: 368/TB-PGDĐT (Sinh hoạt chuyên môn bồi dưỡng giáo viên dự kiến dạy học lớp 1 năm học 2020-2021 thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018-Mô đun 1)
Ngày ban hành 20/07/2020
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chuyên môn Tiểu học
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Nguyễn Văn Trực | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 20/07/2020
STT Mô tả Tải về
1 Thông báo số 368 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan