Hiệu lực:
Ngày ban hành:31/05/2021
Ngày hiệu lực:31/05/2021
Công văn: 400/PGDĐT-THCS (Kê khai tăng giờ tăng 2 tiết tiếng Anh/tuần học kỳ II năm học 2020-2021)
31/05/2021 Lượt xem 236
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:31/05/2021
Ngày hiệu lực:31/05/2021
Số, ký hiệu, trích yếu Công văn: 400/PGDĐT-THCS (Kê khai tăng giờ tăng 2 tiết tiếng Anh/tuần học kỳ II năm học 2020-2021)
Ngày ban hành 31/05/2021
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Chuyên môn THCS
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Nguyễn Văn Trực | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 31/05/2021
STT Mô tả Tải về
1 Công văn số 400 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan