Hiệu lực:
Ngày ban hành:13/04/2020
Ngày hiệu lực:13/04/2020
Kế hoạch số: 02/KH-PCTT (“Về việc chằng chống nhà cửa, công trình” – Phòng, chống thiên tai năm 2020)
13/04/2020 Lượt xem 531
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:13/04/2020
Ngày hiệu lực:13/04/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Kế hoạch số: 02/KH-PCTT (“Về việc chằng chống nhà cửa, công trình” – Phòng, chống thiên tai năm 2020)
Ngày ban hành 13/04/2020
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Cơ sở vật chất
Cơ quan ban hành Các phòng ban chuyên môn huyện Châu Đức
Người ký Ngô Văn Luận - TP Kinh tế - Hạ tầng huyện
Ngày có hiệu lực 13/04/2020
Văn bản liên quan