Hiệu lực:
Ngày ban hành:14/09/2020
Ngày hiệu lực:14/09/2020
Kế hoạch số: 90/KH-PGDĐT (Thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2020-2021)
14/09/2020 Lượt xem 1994
Tập tin đính kèm

Biểu mẫu kèm theo đặt tại thẻ Tải về.

Hiệu lực:
Ngày ban hành:14/09/2020
Ngày hiệu lực:14/09/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Kế hoạch số: 90/KH-PGDĐT (Thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2020-2021)
Ngày ban hành 14/09/2020
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 14/09/2020
Văn bản liên quan