Hiệu lực:
Ngày ban hành:30/03/2020
Ngày hiệu lực:30/03/2020
Công văn số: 129/PGDĐT-HĐNG (Tuyên truyền Chỉ thị số 36-CT/TU, Kế hoạch số 293-KH/TU, Chương trình hành động số 44-CTr/TU, Kết luận số 65-KL/TW, Chỉ thị số 39-CT/TW)
30/03/2020 Lượt xem 2514
Tập tin đính kèm
Các hướng dẫn của Ban tuyên giáo tỉnhCac huong dan cua BTG tinh.rar
Hiệu lực:
Ngày ban hành:30/03/2020
Ngày hiệu lực:30/03/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Công văn số: 129/PGDĐT-HĐNG (Tuyên truyền Chỉ thị số 36-CT/TU, Kế hoạch số 293-KH/TU, Chương trình hành động số 44-CTr/TU, Kết luận số 65-KL/TW, Chỉ thị số 39-CT/TW)
Ngày ban hành 30/03/2020
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hoạt động ngoài giờ
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Mai Sĩ Hải | Trưởng phòng GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 30/03/2020
Văn bản liên quan