Hiệu lực:
Ngày ban hành:09/11/2020
Ngày hiệu lực:09/11/2020
Công văn số: 688/PGDĐT-HĐNG (Rà soát kết quả nội dung thực hiện mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với ĐBDTTS gắn với mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020 và kết quả phát triển nguồn nhân lực các DTTS trên địa bàn)
09/11/2020 Lượt xem 258
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:09/11/2020
Ngày hiệu lực:09/11/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Công văn số: 688/PGDĐT-HĐNG (Rà soát kết quả nội dung thực hiện mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với ĐBDTTS gắn với mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020 và kết quả phát triển nguồn nhân lực các DTTS trên địa bàn)
Ngày ban hành 09/11/2020
Loại văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Hoạt động ngoài giờ
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 09/11/2020
STT Mô tả Tải về
1 Báo cáo 688 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan