• :
  • :
Hiệu lực:
Ngày ban hành:15/05/2020
Ngày hiệu lực:15/05/2020
Kế hoạch số: 53/KH-PGDĐT (Triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy)
15/05/2020 Lượt xem 5290
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:15/05/2020
Ngày hiệu lực:15/05/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Kế hoạch số: 53/KH-PGDĐT (Triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy)
Ngày ban hành 15/05/2020
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Hoạt động ngoài giờ
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 15/05/2020
STT Mô tả Tải về
1 Nội dung chi tiết. Tải xuống.
Văn bản liên quan