Hiệu lực:
Ngày ban hành:26/06/2020
Ngày hiệu lực:26/06/2020
Kế hoạch số: 70/KH-PGDĐT (Hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2020-2025)
26/06/2020 Lượt xem 215
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:26/06/2020
Ngày hiệu lực:26/06/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Kế hoạch số: 70/KH-PGDĐT (Hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2020-2025)
Ngày ban hành 26/06/2020
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Hoạt động ngoài giờ
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Nguyễn Văn Trực | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 26/06/2020
STT Mô tả Tải về
1 Kế hoạch 70 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan