Hiệu lực:
Ngày ban hành:27/11/2020
Ngày hiệu lực:27/11/2020
Công văn số: 737/PGDĐT-HĐNG (Tiếp tục chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020 - 2021 trong các cơ sở giáo dục (đơn vị sự nghiệp giáo dục) công lập trên địa bàn huyện)
27/11/2020 Lượt xem 931
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:27/11/2020
Ngày hiệu lực:27/11/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Công văn số: 737/PGDĐT-HĐNG (Tiếp tục chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020 - 2021 trong các cơ sở giáo dục (đơn vị sự nghiệp giáo dục) công lập trên địa bàn huyện)
Ngày ban hành 27/11/2020
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Kế toán - Tài chính
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 27/11/2020
STT Mô tả Tải về
1 Công văn 737 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan