Hiệu lực:
Ngày ban hành:16/03/2021
Ngày hiệu lực:16/03/2021
Công văn: 169/PGDĐT-HĐNG (Cung cấp thông tin hiện trạng để xây dựng hệ thống phần mềm quản lý thư viện và thư viện số trường học)
16/03/2021 Lượt xem 603
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:16/03/2021
Ngày hiệu lực:16/03/2021
Số, ký hiệu, trích yếu Công văn: 169/PGDĐT-HĐNG (Cung cấp thông tin hiện trạng để xây dựng hệ thống phần mềm quản lý thư viện và thư viện số trường học)
Ngày ban hành 16/03/2021
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Thư viện-Y tế trường học
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 16/03/2021
Văn bản liên quan