Hiệu lực:
Ngày ban hành:18/11/2020
Ngày hiệu lực:18/11/2020
Công văn số: 709/PGDĐT-HĐNG (Cung cấp thông tin và thay đổi lịch khám sức khỏe chuyên khoa cho học sinh các cấp)
18/11/2020 Lượt xem 191
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:18/11/2020
Ngày hiệu lực:18/11/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Công văn số: 709/PGDĐT-HĐNG (Cung cấp thông tin và thay đổi lịch khám sức khỏe chuyên khoa cho học sinh các cấp)
Ngày ban hành 18/11/2020
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Thư viện-Y tế trường học
Cơ quan ban hành
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 18/11/2020
Văn bản liên quan