Hiệu lực:
Ngày ban hành:08/12/2020
Ngày hiệu lực:08/12/2020
Tờ trình số: 287/TTr-PGDĐT (Đề nghị thẩm định Thư viện đạt chuẩn)
08/12/2020 Lượt xem 310
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:08/12/2020
Ngày hiệu lực:08/12/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Tờ trình số: 287/TTr-PGDĐT (Đề nghị thẩm định Thư viện đạt chuẩn)
Ngày ban hành 08/12/2020
Loại văn bản Tờ trình
Lĩnh vực Thư viện-Y tế trường học
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 08/12/2020
STT Mô tả Tải về
1 Tờ trình 287 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan