Hiệu lực:
Ngày ban hành:18/11/2020
Ngày hiệu lực:18/11/2020
Báo cáo số: 690/PGDĐT-TCCB (Điều chỉnh xác nhận số lượng người hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP cho các đơn vị sự nghiệp Giáo dục năm học 2020-2021)
18/11/2020 Lượt xem 364
Tập tin đính kèm

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị MN, TH, THCS.

Ngày 09/11/2020, Phòng GDĐT phát hành Văn bản số 690/PGDĐT-TCCB về việc điều chỉnh xác nhận điều chỉnh người hợp đồng theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021; theo đó, trên cơ sở số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 161 được phân bổ của từng đơn vị, Hiệu trưởng các đơn vị chủ động ký hợp đồng lao động theo chỉ tiêu để thực hiện nhiệm vụ năm học.

Hiệu lực:
Ngày ban hành:18/11/2020
Ngày hiệu lực:18/11/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Báo cáo số: 690/PGDĐT-TCCB (Điều chỉnh xác nhận số lượng người hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP cho các đơn vị sự nghiệp Giáo dục năm học 2020-2021)
Ngày ban hành 18/11/2020
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 18/11/2020
Văn bản liên quan