Hiệu lực:
Ngày ban hành:23/04/2021
Ngày hiệu lực:23/04/2021
Công văn: 286/PGDĐT-TCCB (Triển khai Thông tư số 01, 02, 03/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các CSGD mầm non, phổ thông công lập)
23/04/2021 Lượt xem 643
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:23/04/2021
Ngày hiệu lực:23/04/2021
Số, ký hiệu, trích yếu Công văn: 286/PGDĐT-TCCB (Triển khai Thông tư số 01, 02, 03/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các CSGD mầm non, phổ thông công lập)
Ngày ban hành 23/04/2021
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 23/04/2021
STT Mô tả Tải về
1 Công văn 286 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan