Hiệu lực:
Ngày ban hành:13/05/2021
Ngày hiệu lực:13/05/2021
Công văn: 355/PGDĐT-TCCB (Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lương viên chức và người lao động năm học 2020-2021)
13/05/2021 Lượt xem 1304
Tập tin đính kèm

Các biểu mẫu đánh giá cuối năm đặt tại thẻ Tải về.

Hiệu lực:
Ngày ban hành:13/05/2021
Ngày hiệu lực:13/05/2021
Số, ký hiệu, trích yếu Công văn: 355/PGDĐT-TCCB (Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lương viên chức và người lao động năm học 2020-2021)
Ngày ban hành 13/05/2021
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 13/05/2021
Văn bản liên quan